Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


222 document(en) met "collectief" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Mark van Kerkhove, Paul Peyskens, Ivo Van Hove-- dient volledigheidshalve een collectief toegevoegd te worden: Epigonentheater ZLV

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Laat ik hier even bij opmerken dat Reconstructie van een collectief Hollandse componisten en schrijvers dichtbij de kwaliteit van Die Soldaten komt, wanneer wordt dat werk ten onzent eens op de...Daarom is het nodig dat ieder dit jaar niet collectief maar individueel zijn eigen motieven tot op het bot toetst...Kijken in hoeverre het zinnig is om als collectief door te gaan, op een nieuwe manier organisatorisch en inhoudelijk zin te geven aan het bestaan van onze groep

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Tijdens de toernee past het collectief de toneelstukken nog aan de plaatselijke opvoeringsomstandigheden aan...Het collectief heeft geen enkele discipline en ook geen theaterervaring

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Wat bedoelt de Nieuwe Scène met 'Moeder Courage is een anti-oorlogsstuk' ? Wat verwacht Medina van 'een collectief gemotiveerde theatermensen', zoals hij het zelf noemt...En wat verwacht zo'n collectief van een regisseur

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Collectief werken was een volstrekt logische voortvloeiing van de democratiseringsgedachte...Wanneer de club die werkt een interne homogeniteit bereikt, kunnen de resultaten van een collectief wonderlijk zijn...En dat stuk is echt collectief gemaakt

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Het collectief l'Ymagier Singulier geeft op dit punt blijk van een ongelooflijk theaterinstinct

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Ook andere Fakkel-gefrustreerden maken deel uit van de groep die wil werken aan 'auteurstheater'. Geenszins Genesis, een collectief, pseudo-religieus werkstuk, kon alleszins niet overtuigen

Nr. 12, Januari 1985 • Edward van Heer • Frieda Pittoors: Apostolos Panagopoulos
democratisch werkend collectief de 'functie van het theater in de samenleving te herstellen'. Cultuurminister Van Mechelen, van lezing naar lezing vlinderend om Vlaanderen voor te rekenen dat het meer dan 400

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
een interview tussen Rudi Van Dantzig en Hans van Manen, uitgebreide besprekingen van produkties van Kriztina de Châtel en Het Dansers Collectief, boekbesprekingen en een

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
homogeen creatief concept, het werken aan een artistiek collectief met een soepele organisatorische structuur en de omschakeling van assimilatie naar creatie van nieuwe tendenzen

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
collectief geheugen

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
Paul De Grauwe de stelling dat een overheidsinterventie slechts gerechtvaardigd wordt in zoverre het object van die interventie een 'collectief goed' uitmaakt...Een collectief goed is voor de economen een goed of een dienst waarvan iedereen (gewild of ongewild) geniet

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
een collectief van theatermakers die hun eigen baas zijn), zoals die vooral in meer democratisch functionerende kleine gezelschappen werden uitgetest

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Crucible gaat Miller daar, naar eigen zeggen, nog verder in, door dit procédé toe te passen op het collectief bewustzijn van een gesloten gemeenschap

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
Wij zijn begonnen als een collectief...Het collectief mag op den duur niet als paraplu gaan functioneren, nl...Jan Lauwers: "Hij wil ook graag Mahler spelen en zo". Overleven Binnen het collectief was er tussen jullie beiden steeds een grote gelijklopendheid in intenties

Nr. 16, Januari 1987 • Daan Bauwens • Vuile Mong en de Vieze Gasten: na...
Daarna Walter De Buck, het anarchistisch collectief Agitat dat de eerste LP van de groep uitgaf en tekenaar Karlos die nog steeds de affiches voor de groep ontwerpt

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Lamers, en met hem Discordia, behandelt het theater als een terloops gebeuren, dat niet meer collectief kan zijn, dat geen gemeenschapsgevoel meer kan teweegbrengen

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
stukken maken in collectief verband) die aan deze bevrijdende werking beantwoordde, tot een rem werd binnen de evolutie van het kindertheater

Nr. 20, December 1987 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Want niets is zo onbetrouwbaar als het collectief geheugen en niets zo universeel als een goedgesneden maatpak

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Maar deze productie is, zeker vormelijk, weinig exemplarisch gebleken: het collectief ging zich toeleggen op het onderzoek van de clownerie, de commedia dell'arte ook, en hieruit ontstonden...Merkwaardig is dat Mnouchkines collectief eigenlijk geëvolueerd is naar een nieuw consensusdenken, dat de contradicties in de geschiedenis overstijgt, zoals Vilar het volk ook rond het theater wilde...Belangrijke beslissing -- het bestaan zelf van de groep, hét contract met de Berlijnse overheid -- worden door het hele collectief genomen