Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


210 document(en) met "Collectieve" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
het radicaal feminisme, de groeiende sectevorming, of de huidige therapiegolf aan als vluchtfenome-nen, pseudo-oplossingen die de individuele verantwoordelijkheid afschuiven naar veilig-collectieve

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Voor mij heeft deze werkwijze meer van het collectieve werk dan het meeste, dat zich naar buiten toe als dusdanig manifesteert

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
de collectieve ervaring van een maatschappelijke groep op het toneel samen te vatten

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
Ook politiek-ideologische accenten werden binnen de gedeelde marxistische visie verschillend gelegd en er waren problemen met het collectieve karakter van het zelfbeheer

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Onderhuids is GENOT een collectieve aanklacht tegen de miljoenensubsidie die stad en provincie aan het NTG geven terwijl de anderen het met een schnabbel of helemaal niets moeten stellen

Nr. 3, Juni 1983 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
de inleiding wordt daarnaast nog wel gewezen op de sterke visualiteit van de voorstellingen en het collectieve werkproces bij het maken ervan, maar als geheel blijft dit toch te algemeen en te summier

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
de inleiding wordt daarnaast nog wel gewezen op de sterke visualiteit van de voorstellingen en het collectieve werkproces bij het maken ervan, maar als geheel blijft dit toch te algemeen en te summier

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
onderhuids een "collectieve aanklacht is legen de miljoenensubsidies die stad en provincie aan het NTG geven" is zonder meer een LASTERLIJKE LEUGEN, waar wij met klem tegen protesteren

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Kritiek Zijn volgens jou, anno nu, de basisconcepten van Proloog - democratie, collectieve werkwijze, doelgroep - fout gebleken ? "Ik zal nooit zeggen dat Proloog tien jaar verloren...die interne homogeniteit er echter niet, of brokkelt ze af dan is er geen grotere rem op een zinnige theateractiviteit dan onze collectieve werkwijze...Wat ik nu wel denk is dat de collectieve werkwijze zoals wij die ontwikkelen bij Proloog, ons belet heeft om bepaalde delen van de werkelijkheid aan te grijpen

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Het zijn de mensen van het Jeune Théâtre die onderling een collectieve arbeidsovereenkomst hebben aangegaan om de acteur ten minste een minimumloon te verzekeren

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Van de Veldes intentie luidt dat dit soort afzondering nooit enig resultaat zal brengen, dat, zolang zich deze subjectieve overtuigingen niet bundelen in een collectieve activiteit (flamingantisch

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Overal in Vlaanderen ontstaat toneel dat volledig anders is dan het collectieve, activerende acteurstoneel of het ABBAH-theater van onze grote en kleine kamergezelschappen

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
Aan de andere kant heb je ook die acteurs wier solo-trip berust op een bewuste keuze, en vaak een reactie is op vroegere collectieve of groeps-ervaringen: de carrière van Jan Decleir bij voorbeeld, na

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
Een groep jongeren die én het eigen 'ikje' én de collectieve bewustzijnen én de maatschappelijke machtsverhoudingen gebruikt als evidente bronnen voor het theatrale feest bestaat niet

Nr. 9, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Applaus is een collectieve uitlaatklep die ingekeerdheid luidruchtig verbreekt en je wegrukt van het trillen van je eigen gemoed

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
het programmablad verantwoordt de directie haar keuze zowel met argumenten voor de inhoud als voor de vorm: enerzijds verdient Uit den vreemde, in een tijd van collectieve en individuele depressies

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Op de zangers na gebeurt die collectieve opbouw hier ook

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Luc Philips: "Als je in een collectieve gemeenschap werkt moet er een reglement bestaan, daar ben ik niet blind voor

Nr. 13, April 1986 • Karst Woudstra over Lars Norén
Wat Norén probeert te bereiken is, aanvankelijk, identificatie bij de toeschouwer, dan probeert hij na 10 minuten dat collectieve toeschouwersgevoel op te heffen en eenieder moet, om er überhaupt bij

Nr. 13, April 1986 • Johan Thielemans • Jürgen Gosch: "Ik wou graag eens met...
Ik hoop dat het een collectieve arbeid is, niet alleen met de acteurs, maar ook met de decorontwerper (Axel Manthey). Als ik zeg dat het niet om een nieuwe interpretatie van stukken gaat dan moet er


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK