Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


210 document(en) met "collectieve" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
volgens deze definitie de cultuur niet het collectieve goed bij uitstek

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
Vele mensen die De Struiskogel of Incident zagen, vroegen zich af hoe het mogelijk was zoiets op collectieve manier te maken

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
Vlaanderen werd het stadium van het collectieve werk (b.v

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Het initiatief lag bij de collectieve ondezoeksintentie...De collectieve verantwoording is weggeëbd (een ontwikkeling die parallel loopt met die van het bestudeerde theater). Het is symptomatisch dat de belangrijke begeleidende teksten van Marianne Van

Nr. 20, December 1987 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Het is de collectieve afwezigheid van verbeelding, het misverstand dat de totale en radicale vernieuwing ligt in het even totaal en radicaal afwijzen en ontkennen van een onontkoombaar, want op het

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Dat is de bittere noodzaak". Luk Perceval spreekt in dat verband met twee soorten acteurs: zij die tot hun 65ste een vaste wedde willen en door hun collectieve domheid het "dode" theater

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
Deze maaltijden, als collectieve ritus, lijken het theater zijn feestkarakter te willen teruggeven...Koniec wordt er tijdens de pauze onder het publiek een koude schotel gedistribueerd: een collectieve maaltijd verorberd op geïndividualiseerde zitjes, als in een fast-food gelegenheid

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
Daarover (KVS) zijn ook de anderen het eens: ze biedt een zeldzame avond van collectieve ontroering (DS) en raakt en blijft hangen (GvA). De BMC-stemming verloopt gedempter: vier uur zijn te kort (DS

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
De collectieve creatie, het rechtstreeks inspelen op de politieke actualiteit -- dat de RSC ÜS opzette was volgens Brooks vriend en rivaal Charles Marowitz slechts een geforceerd en modieus intermezzo...Het collectieve ideaal, de commune waar het Théâtre du Soleil op lijkt, versterkt dit beeld: bij weinig grote gezelschappen bestaat er zo'n direct verband tussen de concrete professionele leefwereld

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
De beste kansen op succes liggen in de collectieve opstelling, in het -- over alle artistieke disputen heen -- vinden van een consensus over de wijze waarop de eigen artistieke activiteit op

Nr. 24, December 1988 • Hilde De Vuyst • OTTONE
got married in a fever" van Lee Hazlewood en Nancy Sinatra heft, met al z'n Amerikaanse naïviteit, even de contrasten op in een vrolijke collectieve jazzdans

Nr. 24, December 1988 • Alex Mallems • Gildas Bourdet
Eerst probeerde men die leemte op te vullen via collectieve schrijfprojecten

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Als stormvogels van de gelijkheid waren ze, zijn ze groter dan zichzelf, Zij zijn de belichaming van het collectieve volk

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
de binding van subsidies aan collectieve arbeidsovereenkomsten

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Bij monde van een programmablad verklaarden de Discordianen dat zij een greep deden in hun repertoireschrift, er zestien scènes uithaalden, maar dat hun eigen dada's en de collectieve herinnering ook...Naast de rijkdom van het spelplezier toch de beperkingen : de improvisatie en collectieve creatie als methode heeft de neiging zich in vondsten en spelmomenten te ontbinden

Nr. 29, Maart 1990 • Luk Van den Dries • Roberto Ciulli
Theater is een collectieve kunst," zegt Ciulli, "en dat heeft repercussies op alle niveaus...Theater kan een groter effect bereiken, omdat het een collectieve werking veroorzaakt in een maatschappelijke context

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
collectieve zang

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Een decreet moet minstens zeggen dat theaters moeten aansluiten bij een collectieve arbeidsovereenkomst

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Waar orthodoxen een beroep moeten kunnen doen op de massa en het collectieve komen ze in conflict met deze individualisten die op eigen houtje op zoek gaan naar Allah, ver buiten de voorgeschreven

Nr. 32, December 1990 • Erwin Jans, Dirk Verstockt • Love Theater
Er is zoiets als een collectieve amnesie wanneer het op het herinneren van mensen aankomt


Toon volgende resultaten