Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


25 document(en) met "commissies" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Tenslotte wordt daar toch weer een dossier over opgemaakt, dat jaren laveert tussen verschillende commissies

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
De senator voor cultuur neemt daarbij zelf de beslissingen maar laat zich voorlichten door vakkundige commissies

Nr. 21-22, Mei 1988 • Karel Van Keymeulen • Eva Bal:
Ik moet daarin eerlijk zijn, "het kindertheater", ik weet niet eens wat het is. Je moet daar in commissies over praten, ik wil wel, maar meer en meer wil ik mijn energie geven aan wat ik zelf wil

Nr. 23, September 1988 • Alex Mallems • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
speciale commissies; anderzijds is er het openen van de grenzen naar het Westen waardoor een contactname en een artistieke uitwisseling op gang kunnen komen

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Daarnaast kan elke Afdeling ook nog Commissies in het leven roepen die belast worden met specifieke opdrachten (denk b.v...De leden van Werkgroepen en Commissies worden wel ten persoonlijke titel aangesteld

Nr. 43, November 1993 • Marc Reynebeau • Met twee woorden spreken
Met de sneren die Van de Perre zich permitteert naar de 'deskundologen' in commissies en adviesraden, 'het oligopolie van de kulturele goeroes (...) in samenwerking met enkele verlichte

Nr. 47, December 1994 • Pascal Gielen • Theatercritici op het podium
Er speelt ook een 'selectie-code' binnen het cultuurveld: personen met symbolisch gezag worden nu eenmaal eerder gevraagd voor het zetelen in allerlei commissies en jury's. Ook hier lijkt het Mattheus

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Lannoye, Marleen Baeten • Interview met Minister Weckx
Mijn Voeding' vanuit de sector krijg ik bijvoorbeeld vanuit 40 commissies en raden, waaronder 20 voor de kunsten...Binnen deze koepel zullen een aantal van de huidige raden en commissies de sectoriële deelcommis-sies vormen...de kunstensector gaan de commissies zeer eigenzinnig te werk

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
De Raad voor de Kunsten bestaat uit verschillende commissies (o.a

Nr. 67, Maart 1999 • Marleen Baeten • Take your time
Neder- land gaan praten met commissies en in België projectsubsidies aanvragen voor De Stichting

Nr. 68, Juni 1999 • Koen Gisen, Marleen Baeten • Popmuziek in Vlaanderen!?
En binnen dat decreet is niet duidelijk gestipuleerd hoe ik betaald word, want er mogen geen commissies worden genomen

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
commissies...Als de categorieën zo onhoudbaar zijn dat te pas en te onpas ad hoc commissies worden opgericht, waarom ze dan niet afschaffen...De dossiers zijn ingediend, de commissies aan het werk

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
Middels uiteenlopende conferentiemechanismen, zoals commissies, werkgroepen of task forces, initieert de superviserende overheid een discursief netwerk

Nr. 71, Maart 2000 • Redactioneel
De andere commissies mogen wel hopen op een financiële inhaalbeweging en maken daar dankbaar gebruik van...Van een 'geïntegreerd podiumkunstenbeleid' (aldus Van den Dries op de persconferentie) kan echter pas sprake zijn als er onderling overleg is tussen de Commissies en, nog beter, als de schotten

Nr. 72, Juni 2000 • Luk Van den Dries • Vaudeville
ook dat deze commotie altijd enkel het theater treft, de andere commissies - dans, muziektheater en kunstencentra - blijven buiten schot...Sommigen zullen wellicht opwerpen dat deze commissies tenminste goed huiswerk geleverd hebben, maar dat is mij iets te simpel...En allemaal aparte commissies die daarover moeten oordelen

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Hier spiegelen de provincie en vaak ook de stad zich te veel aan het 'opperwoord' dat de commissies zijn

Nr. 79, December 2001 • Dries Moreels • Kijk mama, zonder commissies: Esthetica voor beslissers
ESTHETICA VOOR BESLISSERS Kijk mama, zonder commissies Bij Lannoo verscheen een merkwaardig boekje van Pascal Gielen: een Esthetica voor beslissers

Nr. 79, December 2001 • (inhoud)
Hands (Anne Teresa De Keersmaeker, Rosas) Niets is wat het lijkt Marleen Baeten over De Tooverfluit (Het muziek Lod & HetPaleis) Kijk mama, zonder commissies Dries Moreels

Nr. 88, September 2003 • Leo de Haes • Intellectuelen tegen de elitecultuur, één front?
dingen op de keuzes en argumenten van adviseurs en commissies en dat gebeurt ook zeer openlijk

Nr. 91, April 2004 • Rudi Laermans • Hedendaagse dans, wat is dat?: Petite leçon...
Geen discours over hedendaagse dans zonder organisaties, commissies, foyers.. . en natuurlijk ook artistieke praktijken ('choreograferen', 'bewegen'...) en artefacten ('voorstellingen'). 'Hedendaagse