Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


57 document(en) met "compromis" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pol Arias • KNS Antwerpen: De Storm
Al deze verhaallijnen blijven verborgen of onuitgewerkt en verliezen zich in toevalligheden, details, in één groot compromis: wij spelen maar en zien wel

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Maar wat wanneer een regisseur beslist elk voorlopig compromis met het medium achter zich te laten en niet meer via partiële identificaties probeert een standpunt af te dwingen, maar er op aanstuurt

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
MDK: "Het compromis in het algemeen, niet persoonlijk

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Tijdens zijn 'Bildung' dient het af te rekenen of tot een compromis te komen met een tegenstander, veelal een afsplitsing van zichzelf

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
De Schepen van Schone Kunsten van Antwerpen, Molter, tracht Diels te bewegen een compromis te sluiten met Cammans en Gilhuys en naar de KNS terug te keren

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Het valt hem aanvankelijk erg moeilijk een compromis te vinden tussen het spectaculaire volkstheater en het deftige burgertheater dat in Nederland in zwang was

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
dans de aandacht voor ruimtelijke patronen; The Orange Man presenteert zes onderling verschillende personages, maar gaat voor zijn bewegingen op zoek naar een compromis tussen theater en dans

Nr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
Bovendien zou ieder compromis met het franquisme evengoed de doodsteek toebrengen aan elk "levend" theater

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
zijn ziekte, zijn verschijning in de spiegel) de dochter het compromis (het huwelijk) aanvaardt en iedereen gelukkig wordt

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • De Glamour en Glitter van het Vlaamse...
nvdr) un peu comme tout le monde". De keuze tussen de finaliteit van het publiek of die van de kunstenaar kan niet opgelost worden door een compromis, door een of andere gulden middenweg...het publiek van De Getemde Feeks en het compromis tussen cynisme en onderhoudendheid van Hamlet werden reeds besproken in Etcetera 16

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans, Pol Arias • Peter Sellars, Amerikaanse wonderknaap
Vandaar mijn enige compromis: een produktie naar hier brengen die ik in Amerika gemaakt heb en die hier presenteren als een soort prentkaart

Nr. 21-22, Mei 1988 • Ariane Mnouchkine bedekt de politieke strijd met...
Zijn stellingen en denken alsook zijn concrete daden, gebaseerd op een uiterst consequente logica, maakten Gandhi echter tot een geweldig sterke persoonlijkheid die elk compromis afwees

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Compromis Bij de eerste editie van het Signaalfestival, in mei 1986 in Strombeek-Bever, won Pantarei met Beton de Signaalprijs: opvallend, omdat het de eerste kinderproduktie van Pantarei was...Signaal '88 koos hiermee voor het compromis -- zonder twijfel inspelend op de behoeften van haar achterban, de culturele centra...helemaal geen compromis-voorstelling

Nr. 23, September 1988 • Marianne Van Kerkhoven • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Wanneer we het juryrapport van deze tweede festivaleditie met dat van de eerste vergelijken, dan valt een zelfde tendens tot compromis op

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Compromis Deze mankementen waren eigen aan het concept van de OvV dat veel te vlug, zonder voldoende overleg en vooral zonder kennis van zaken ontwikkeld was...Het ging, zoals zo vaak in dit land, om een compromis waarbij artistieke bekommernissen van secundair belang waren...Er zal dus op meer dan één vlak een compromis moeten gezocht worden tussen wat praktisch en artistiek haalbaar is en eisen van politieke en electorale aard

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Alleen al de benaming 'Drama en Theater', zoals de nieuwe richting gedoopt werd, laat zich lezen als een academisch compromis tussen filologen en theaterwetenschappers of zoals professor Van Schoor

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Kunst is in wezen een tegenkracht binnen ons verambtelijke bestel, is een staat van zuiverheid, fundamenteel tegengesteld aan het gevecht om de macht, het compromis, de grootst gemene deler, de

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Eenmaal de verkiezingen gewonnen komt burgemeester Anspach met het compromis: de oprichting van een tweetalig Nationaal Toneel...De Ruyter was een man met enorme ondernemingslust en initiatiefzin, maar willens nillens bleef hij de concessionaris en afhankelijk van het dwingende compromis: programmeren in functie van de volle

Nr. 26, Juni 1989 • Luc Dhooghe • Tocht door het Brussels theaterlabyrint
De Koninklijke Vlaamse Schouwburg en het Théâtre Des Galeries, die in een keurslijf van stratenpatronen en historisch stedelijk kader geklemd zitten, moesten een compromis sluiten tussen het vergroten

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Hopelijk wordt het resultaat niet het zoveelste Belgische compromis, maar wordt er een fundamentele discussie gevoerd