Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


37 document(en) met "condities" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Shylock wordt er door gedreven schandelijke condities bij een lening op te leggen

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Ik dacht in het begin, dat we vóór alles de sociale condities moesten leren kennen waaronder ons publiek leefde

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk Sehnsucht van
Marianne .. .op uw herhaalde aanbiedingen om vertalingen uit het frans te maken, deelt u mij mee wat uw condities zijn

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Zeer zeker: er worden vandaag wel degelijk jonge mensen in de oude structuren geïntegreerd, maar er binnen stappen betekent zoveel als: alle eigen wapens uit handen laten slaan, de condities van het bestel

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Het zou immers betekenen dat de kunstenaar zich neerlegt bij de volledige politisering van het kunstenbeleid, terwijl hij er alle belang bij heeft op eigen condities te kunnen werken...Het eerste wat opvalt zijn de materiële condities: de omvang van het RVK-apparaat valt niet te vergelijken met de RAT, de beslissingsmechanismen zijn veel fijner gestructureerd, het secretariaat van

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
Engels spreken: "Pardon me, royal Sir, geen electie in zo'n condities

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
mistral-wind had voor de gelegenheid stormachtige proporties aangenomen met snelheden van meer dan 100 km/u. Alles behalve ideale condities dus om toneel te spelen, maar tegelijkertijd zo extreem dat de

Nr. 35, September 1991 • Theo Van Rompay • Het Theaterfestival 1991
Niet gestoord door een keurslijf van tijd, ruimte, beschikbaarheid of thema kunnen de presentatie-condities in een seizoenwerking geoptimaliseerd worden

Nr. 37, April 1992 • Hana Bobkova • De criticus en zijn verantwoordelijkheden
waarnemingssysteem van de toeschouwer en met de condities van de ruimte waarin het proces van de waarneming verloopt

Nr. 52, Januari 1995 • Eva van Schaik • De opmars van de danser
Welbeschouwd zijn zij de laatste der Mohicanen in theaterland, gehinderd als zij in hun opstanding worden door de condities van hun professie

Nr. 55, April 1996 • Paul Derksen • Manifest
Een aantal performancemakers beziet nu, opnieuw, waar en voor wie ze willen optreden, in welke condities hun werk kan worden geapprecieerd

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
De professionalisering, profilering en groepsvorming van scheppende en uitvoerende danskunstenaars die zich aan internationale ambachtelijke codes en condities houden en zich tegenover de meerkoppige

Nr. 62, December 1997 • Fransien van der Putt • Hoe iets ontstaat uit niets
Meer nog dan Bianco toont rosso aan, dat de chaotische ondergrond waaruit een danser put (gevormd door uiteenlopende factoren als fysieke en mentale condities, sociale en culturele ordening

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Produceren in een groot huis - 2
passen ons daarbij aan aan de condities die de subsidiënt ons stelt

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
Autonome kunst - dit is kunst die niet afhankelijk is van de markt -benadert in dit geval het ideaal van de 'ware kunst'. Kunst geproduceerd binnen de condities van de markt verliest haar statuut van

Nr. 71, Maart 2000 • Pieter T'Jonck • Spelen met gebouwen
condities waarin het stuk staat te verhelen

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Als je dat echt wil, kan je een dansstuk maken dat breekt met sommige of alle voorgeschreven condities, maar de condities zelf zijn er nog steeds

Nr. 79, December 2001 • Steven De Belder • Wetenschap als metafoor voor de danspraktijk
tegelijk methodisch en dynamisch dus, onder de tijdelijke opschorting van de condities van de buitenwereld...Le Roy is er dus op zijn minst gedeeltelijk in geslaagd om de condities en hedendaagse opvattingen van het laboratorium in de choreografische praktijk om te zetten

Nr. 79, December 2001 • Clara Van den Broek • Lorent Wanson: 'De notie sociaal-artistiek getuigt van...
Het merendeel leeft in miserabele condities, we verdienen niets, we bevinden ons soms in sociale situaties die dicht aanleunen bij de families die ik heb getoond, theater kan niemand een barst schelen

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Peeters • Performance als 'tussen'
spreekt Fried over de 'degeneratie' van kunst die zich met condities van theater inlaat