Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


64 document(en) met "conservatieve" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
Misschien verraadt dit bij Dash een conservatieve reactie op overdreven actualiseringen of al te persoonlijke visies op Shakespeare, ook al is haar uitgangspunt (de rechtvaardiger behandeling van de

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
De Vlaamse pers liet het afweten, aan de progressieve, noch aan de conservatieve kant wou men voor een 'vuile' tekst van Claus iets doen

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Toen dit werk in 1788 voor het eerst in Wenen werd opgevoerd, waren de tijden somber: Jozef II was wel een idealist, maar hij stootte op grote weerstand bij zijn conservatieve onderdanen: in 1787

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Het wijst op de zoveelste tegenstelling, dat een schrijver die het produkt is van de tegencultuur van de jaren zestig en ondanks zijn marginaliteit, er eerder conservatieve opvattingen op nahoudt

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
heeft te maken met het feit dat Van Hove zijn hele regie toespitst op het antagonisme tussen de conservatieve Griekse aristocraat koning Pentheus, die de bacchische cultus als een regelrechte bedreiging van

Nr. 19, September 1987 • Jeanne Brabants • Maar wij moeten verder
Carlington Hall had hij een school en een groep, maar met zijn vernieuwing kreeg hij in het conservatieve Engeland weinig gehoor

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Reeds enige jaren immers is vanuit verschillende hoeken te horen dat het Weense theater dringend aan vernieuwing toe is. Tegen de conservatieve "behoeders van de traditie" in, hebben zich nu blijkbaar

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Het verhaal heeft diepe conservatieve trekken, want het is pas als iedereen zijn maatschappelijke positie accepteert dat er geen vuiltje aan de lucht is: dan bloeit de echte liefde open (1). Deze

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Men kan de situatie best zo samenvatten: het meest conservatieve deel van het publiek haakte af, sommigen werden door de groeiende faam van de Munt weggelokt en de artistieke kwaliteit was niet hoog

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans • De cultuur ontwapent de kunst
die gefilterd werd door de conservatieve, door de censuur beschermde maatschappij...Dit is een constante gedachte in het conservatieve ideeëngoed dat Wagner van opera tot opera meesleepte

Nr. 27, September 1989 • Leen Thielemans • DDR-Regisseur te gast in NTG
Duitsland ging die daarenboven gepaard met een politieke ommekeer, terug naar het conservatieve

Nr. 27, September 1989 • Inhoudstafel
conservatieve, operafestival de Salzburger Festspiele

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Het is geen ongebruikelijke tactiek: bij Amerikaanse neo-conservatieve intellectuelen als Allan Bloom tref je dezelfde stelligheid aan...Volgens Jürgen Habermas zien een groep 'neo-conservatieve' intellectuelen het liefst dat de staat boven de discussie over de democratische maatschappelijke objectieven geplaatst wordt: door...volksverbondenheid, keert Syberberg, in een typisch neo- conservatieve redenering, oorzaak en gevolg om: niet de cultuur (laat staan de kunst) is verantwoordelijk voor de groeiende kloof tussen arm en rijk en de

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
Deze juryleden hebben gekozen voor het moderne, in de betekenis van het hedendaagse theater, en duidelijk niet voor het conservatieve of conserverende theater

Nr. 41, April 1993 • (advertentie)
Zijn onderwerp: de frigide façade, de geaccumuleerde hypocrisie, de vrijheidsberoving en sociale pretenties van een conservatieve maatschappij... en haar exponent: het ballet

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Dat deze autisten vooral in het conservatieve reactionaire of eerder rechtse kamp te vinden zijn -en links en rechts hebben hier zowel te maken met sociale, economische, als etische vragen

Nr. 42, Juni 1993 • Rudi Laermans • Een krachtig lichaam
poseert: hij hult zijn lichaam in een nevel van conservatieve gebaren en woorden (hij verloochent homoseksualiteit en prijst het hetero-gezin); hij verloochent zo zichzelf, te beginnen met z'n eigen lichaam en

Nr. 42, Juni 1993 • Luk Van den Dries • Dovende en brandende fakkels
een SP-voorzitter zich voor de kar laat spannen van de hardste schreeuwers en daardoor de indruk versterkt dat de SP een partij is voor conservatieve lobbyisten

Nr. 44, Februari 1994 • Luk Van den Dries • Het betere theater voor kleine mensen is...
Dit wil geen conservatieve oprisping worden

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
De vrees van Barbosa dat de mensen zich bij deze voorstelling vragen zouden stellen 'omdat we in een conservatieve gemeenschap leven', bleek achteraf ongegrond