Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "conservatoria" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
de conservatoria van Antwerpen en Gent volgde hij respectievelijk zes en drie maanden les, alvorens er de brui aan te geven

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Het beschamende peil van alle eind-produkties in de Conservatoria van Brussel, Gent en Antwerpen (afdeling toneel) doet echter wel de verleiding ontstaan om over beide...Het beoordelingssysteem is dus, althans in de Conservatoria, bedenkelijk tweeslachtig, met als gevolg een misplaatste onzekerheid bij de kandidaten

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Ook in de conservatoria van Gent en Antwerpen begon ze op dat moment les te geven

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De Vlaamse leening-acteur heeft de keuze tussen drie Conservatoria en de Studio...Zijn de eeuwenoude conservatoria er in geslaagd hun rigide programma aan te passen aan de huidige behoeften

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
de conservatoria ontstonden voordrachtklassen waar men leerde 'declameren' of'galmen', veel meer werd van de acteurs en actrices ook niet verwacht...Teirlincks droom was allesomvattend: de drie conservatoria zouden eenzelfde leerprogramma en examencommissie krijgen, de laureaten ervan zouden dan toegelaten worden tot de Studio, 'een centraal...dat Teirlinck voor de conservatoria had voorzien uiteindelijk de blauwdruk van de Studioopleiding

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Nochtans is het een reëel probleem, temeer daar in de Vlaamse toneelscholen en conservatoria het overgrote deel van de leerlingen vrouwen zijn

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Nu, het Conservatorium Brussel lag op vijf minuten, en een samenwerking lag dus voor de hand, maar zo simpel gaat dat dus niet: Conservatoria behoren tot de bevoegdheid van de Minister van Cultuur

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
conservatoria nu twee woordafdelingen naast mekaar bestaan: een sectie "voordracht" en een sectie "toneel". Vanuit de toneelafdeling is men daar allerminst gelukkig mee...Eind jaren '70 doet zich nogmaals een wisseling van de wacht voor, die nu geen genoegen meer neemt met het retoucheren van de acteursopleiding, maar het gezicht van de conservatoria ingrijpend zal...Vroeger bestond er nog een gemeenschappelijke examencommissie die de eindexamens van de drie conservatoria en de Studio beoordeelde, maar ook dat orgaan werd, onder druk van één school, afgeschaft

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Na een Algemene Inleiding (Etcetera 11), de Studio Herman Teirlinck (Etcetera 12) en de drie Vlaamse Conservatoria (Etcetera 17), belanden we met het Dossier Opleiding in de marge...conservatoria, in de 'Ecole d'Animation Théatrale', in andere instituten, maar vonden niet wat ze zochten; te intellectualistisch of te veel uiterlijke schijn, vonden ze

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
concentreerden ons vervolgens op de Studio Herman Teirlinck (Etcetera 12), het RITCS (Etcetera 14), de conservatoria van Antwerpen, Gent en Brussel (Etcetera 17) en de alternatieve cursussen in de

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
Kan u daar eigenlijk invloed op uitoefenen, of is dat de taak van de academie ? "De conservatoria en de academie moeten samenwerken...De conservatoria lijken onvoldoende middelen te hebben om een zanger voor te bereiden op het theater...Die academie vormt geen concurrentie voor de conservatoria, ze vullen elkaar aan

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
inderdaad de conservatoria niet over de nodige middelen beschikken om een volwaardige opleiding van zangers voor het theater te geven

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Daar ontwikkelde zich een unieke situatie: in Brussel en Gent waren de conservatoria van oudsher kweekscholen voor de eigen stadsschouwburg met alle inteeltgevolgen van dien

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • HET SPOOK VAN DE OPERA
Per jaar geven wij 500 losse contracten aan mensen die van de conservatoria, de academies of de theaterscholen komen

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
1976-77 werd, wat de Conservatoria betreft, gedeeltelijk een nieuwe structuur doorgevoerd: het oude systeem voorzag een totaal vrije keuze van de te studeren vakken; in de nieuwe structuur werkte men...Terwijl het gemeenschapsonderwijs in de conservatoria meer en meer aan banden werd gelegd en afgebouwd (directies hadden niet de vrijheid om nieuwe cursussen in te richten, de lonen stagneerden...nieuwe cursussen kon gebeuren op initiatief van de directie zelf, het aanbod werd hierdoor gediversifi-eerder, de norm van het aantal studenten per lesgever ligt er veel lager dan in de conservatoria, de

Nr. 33, Maart 1991 • Caroline Derycke • Hervormingen Hoger Kunstonderwijs
Maar zowel in het Lemmensinstituut als in de conservatoria heeft men het leraren- en assistentencorps pas uitgebreid en ook het secundair onderwijs biedt nauwelijks nog ruimte...Dit laat vermoeden dat er noden bestaan waaraan de conservatoria niet kunnen voldoen...Op het debat stelde Johan Huys dat zolang de conservatoria functioneren zoals nu, de alternatieve opleidingen maar best vrij en onafhankelijk hun gang blijven gaan

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
met Bernard Foccroulle, Marc Clémeur en de directeurs van de conservatoria

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
Lea Daan als pedagoge voor acteurs Vanaf 1946 geeft Lea Daan les in beweging aan acteurs, eerst in de Studio Herman Teirlinck (Studio van het Nationaal Toneel), later ook aan de Conservatoria

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
van de conservatoria in Brussel en Gent zich vooral op de acteur als uitvoerend kunstenaar...Aan de toneelafdelingen van de conservatoria van Gent en Brussel werd tot voor kort zelden gewerkt met gastdocenten...Het is tot dan toe ook altijd zo geweest dat de afgestudeerden van conservatoria en andere toneelopleidingen vooral bij het repertoiretoneel terecht kwamen

Nr. 58, December 1996 • De Grootinquisiteur • Manifest
de eerste plaats is er de oude garde, die van de conservatoria en de grote huizen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK