Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


27 document(en) met "construeert" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Elk personage, dat geen karakter, geen psychologie heeft, dat enkel 'leeft' dank zij zijn tekst, construeert zijn wereld

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Hij construeert een correct en gesloten geheel, lineair volgehouden, maar zonder de dubbelzinnigheid, die men bij Labiche, Deichsel, en... de Mannen van den Dam verwacht...Clavigo en Starkadd, Arca-NET); Bogaerts construeert een mechanisme naast de intenties van een auteur

Nr. 54, Februari 1996 • Jan Goossens • Is kunst genoeg?
Uiteraard construeert hij met de diverse elementen van de enscenering beelden die actueel en begrijpelijk zijn voor een hedendaags publiek

Nr. 55, April 1996 • Adri De Brabandere • Toonladders van de beweging
Op een uiterst precieze en geometrische manier construeert Laban de kinesfeer als een icosaëder (een ruimtelichaam met twintig gelijke vlakken) door de twaalf punten van de drie rechthoeken, die haaks

Nr. 61, Januari 1997 • Bart Verschaffel • De zaal die niet gedoofd kan worden
schouwspel bewust construeert

Nr. 64, Juni 1998 • Peter de Jonge • Portrait de l'inconnu
Middels de stilering en hypertrofie van de gestiek construeert Vanrunxt een reeks affecten die het mogelijk maken de transcendentie op de scène binnen te leiden

Nr. 70, December 1999 • Pieter T'Jonck • Klapstuk '99: over intuïtie en concept
En dat is ook niet zo verwonderlijk, want wat zij doet is erg moeilijk te bevatten, alleen al door de wijze waarop ze haar werk construeert

Nr. 71, Maart 2000 • Jeroen Peeters • De anamnese van het dansbare
Vanuit het oog construeert Bataille enkele ketens van associaties, op basis van vorm en nabuurschap, maar ook klank, bijvoorbeeld oeil-oeuf

Nr. 76, Maart 2001 • An van Dienderen • Het lichaam - site voor de antropologische...
documentaires construeert men een waarheid...Het beeld construeert een identiteit in haar product...Met deze vormentaal tracht ik aan de kijker een signaal te geven dat de film een andere realiteit dan de ‘echte’ construeert, dat ik via het creatief en reflexief omgaan met beelden

Nr. 79, December 2001 • Clara Van den Broek • Lorent Wanson: 'De notie sociaal-artistiek getuigt van...
Je construeert de vorm om te communiceren, ook al kan het provocatie zijn, of een wil om pijn te doen, of wat dan ook

Nr. 85, Februari 2003 • Richard Stuyvenberg • Wayn Traub bouwt ingenieuze constructie rond zichzelf:...
Door alle lagen te laten samenkomen in de fictionele constructie van het theaterstuk, construeert Wayn Traub uiteindelijk een nieuwe realiteit die een gevoel van hoop en verlossing oproept

Nr. 89, December 2003 • Jeroen Peeters • Containers als choreografisch medium: Notities bij het...
Hoe construeert Meg Stuart lichamen en identiteiten

Nr. 91, April 2004 • Rudi Laermans • Hedendaagse dans, wat is dat?: Petite leçon...
Terwijl ze die zo altijd ook actief construeert, mee vorm geeft

Nr. 91, April 2004 • Luk Van den Dries • Oefeningen in het verdwijnen: Enkele gedachten rond...
Traub construeert sterk verdichte levensverhalen waarin verschillende niveaus van fictie in elkaar grijpen

Nr. 94, December 2004 • Brian Holmes • Reverse Imagineering
Het is een kwestie van wat Deleuze en Guattari een 'oorlogsmachine' noemen te assembleren, om subversief de imaginaire omgeving die het transnationale staatslcapitalisme construeert, te deconstrueren

Nr. 94, December 2004 • (inhoud)
construeert van de Nederlandse actrice Bezuinig niet op kunst, verdomme

Nr. 95, Februari 2005 • Elke Van Campenhout • De critica als cloaca
Hij staat 'tussenin', met de voeten op onvaste grond, en construeert zijn eigen trajecten uit de collisie van het persoonlijke en het andere, het particuliere en het globale, in een voortdurend verzet

Nr. 103, September 2006 • Rudi Laermans • Beweeglijk denken
Een theorie is daarom een simulacrum, ze doet alsof ze alles dekt wat voor haar relevant is terwijl ze dat relevantiebereik juist zélf oproept en construeert

Nr. 104, December 2006 • Pieter T'Jonck • Zelfportret: Claire Croizé & Etienne Guilloteau
Quelque chose se construit dans la déconstruction’. La magnificenza stelt echter niet alleen die vraag voor, ze construeert meteen ook de blik op het innerlijk van de choreograaf

Nr. 104, December 2006 • Anne Dekerk, Sally De Kunst • Landschapsschets werkplaatsen
Het construeert in open source een kritisch discours omtrent nieuwe media en het in gebruik ervan