Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


104 document(en) met "contract" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Als we op het contract zien hoeveel we krijgen weten we waarom

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
plaats van 30 hadden er ten hoogste 10 tot 15 een contract ; voor de overigen, jonge acteurs en acteurs die sinds jaren deel uitmaakten van het gezelschap, werkte Delcampe een systeem van coproduktie...Tijdens de Au perroquet vert (Atelier Théâtral de Louvain-la-Neuve) Foto Kayaert maanden van voorbereiding hadden zij geen contract in regel, maar met...Intussen is daar een gezelschap dat met grote regisseurs ervaring heeft opgedaan en daarop wil voortbouwen - Krejca die er nog een contract heeft, maar nu elders voldoet aan uitnodigingen die hem

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Guido Lauwaert kreeg een contract los voor het Holland Festival, Hugo Claus zou een stuk schrijven, Francois Beuckelaers zou het regisseren en De Bron zou de bezetting leveren

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
een gesubsidieerd gezelschap als het Ro-Theater, met zowel acteurs die handelen uit heilige overtuiging als acteurs die bezig zijn omdat ze een contract op zak hebben, is het bijna onmogelijk om tot

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Maar een contract aanvaardde ik niet onmiddellijk...Het contract van de directeur is vrij eenvoudig: hij heeft artistieke vrijheid

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
dat een andere directie van een A-gezelschp akkoord gaat of zelf van mening is dat ongeveer de helft van zijn acteurs en actrices niet eens een contract waard is in een officieel gezelschap

Nr. 8, September 1984 • Erna Metdepenninghen • Valerie Panov leidt nu de dans
Inmiddels had Panov een contract voor twee jaar getekend met de Deutsche Oper Berlin als gastchoreograaf en presenteerde hij in Berlijn op 27 juni 1981 opnieuw een avondvullend ballet geïnspireerd

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Het publiek is hen zo dankbaar voor het volgen van wat men best een contract kan noemen, dat het op elke trilling van een wenkbrauw met een gulle lach reageert

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
De Staatliche Schauspiel- bühnen worden geleid door Boy Gobert, zijn vijfjarig contract werd door de nieuwe cultuursenator van West-Berlijn, Volker Hassemer, (CDU) niet

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
Al het overige volgens ons contract

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans • M U N T D O S...
Toen hij vier jaar later afstudeerde, kreeg hij onmiddellijk een contract als assistent bij Pierre Dux...gemeenschappelijk zou gemaakt worden, het staat zelfs in mijn contract...Oechslins contract begon pas op 1 juli maar zo lang kon hij niet wachten, wilde hij in september een behoorlijke eerste pro-duktie op de planken brengen

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
Het decreet schrijft voor de directies van A-gezelschappen een contract voor van minstens drie jaar, een termijn die voor een nieuwe directeur zeker nodig is om aan zijn artistiek project enige

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • 2 X CHEREAU
La Fausse Suivante vertelt hoe Lelio met een gravin een contract heeft gesloten : als één van beiden niet meer verliefd is, moet hij/zij een zware geldboete aan de ander betalen...Dit contract, dat uitgaat van een stoutmoedig vertrouwen in de standvastigheid van de gevoelens, leidt tot moeilijkheden

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Het driejarig contract van Poppe bevatte een clausule die bepaalde dat een percentage van de recette boven een vooraf vastgelegd gemiddelde als een soort commissie bij zijn directeurswedde zou worden...Poppe stond erop dat zijn oorspronkelijk contract nageleefd zou worden...Blijkbaar wou men ernst maken van een theaterbeleid op lange termijn, want Jacques Van Schoor kreeg als nieuwe directeur een contract voor maar liefst negen jaar aangeboden

Nr. 15, September 1986 • Luk Van den Dries • Le diable au corps
Sinds wanneer mag men leerling-acteurs geen contract meer aanbieden

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
De raad van beheer van Korrekelder (Brugge) verlengt het contract van artistiek directeur André Vermaercke niet...een aantal van de stichters van de Korrekelder zetelen, hield het na een paar maanden voor bekeken en hernieuwde Vermaerckes contract niet

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Der Rosenkavalier: flauwe saus à la Strauss
Meneer de Amerikaan, komt u naar Brussel een contract tekenen, u krijgt dan 's avonds een kaartje voor onze loge

Nr. 17, Maart 1987 • Geert Kimpen • Geert Kimpen
reactie toen hij zijn tong in haar oor murwde, inspecteerde het spanningsveld van haar erogene zones en richtte zich toen tot Don: "Een stage-contract voor een jaar...Een stage-contract voor een jaar voor Françoise", herhaalde Don

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Een diploma van het Conservatoire was tegelijk een contract voor die andere waakhond van het culturele erfgoed, de Comédie Française

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
En daarmee wijkt Dag Monster structureel af van de Beaumonts De Schone en het Beest-en sluit het met name nauwer aan bij Grimms Leeuwerikje: het contract dat afgewikkeld wordt tussen Vader en Beest