Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "corijn"Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
Uitsluiting Verbist: Eric Corijn heeft gelijk dat de maatschappij uit elkaar is gevallen...Corijn: Maar waarom is ‘het uitsluiten van de kunst’ de ergste vorm van uitsluiting...van onderwijs, het zoeken naar nieuwe kritische parameters – ook heel urgent is. Corijn: Of het geen overbevraging is van de artistieke sector, dat is typisch een vraag van de artistieke sector

Nr. 76, Maart 2001 • 
Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij Katrien Darras en Steven De Belder leiden een rondetafelgesprek over ‘sociaal-artistiek’ werk met Eric Corijn (socioloog), Marc

Nr. 79, December 2001 • (personalia)
Eric Corijn is cultuurfilosoof, doceert aan de VUB en aan de UA en is co-directeur van het onderzoekscentrum COSMOPOLIS, City, Culture and Society

Nr. 79, December 2001 • (inhoud)
Sociaal-artistieke projecten zijn artistieke projecten en vice versa De Thersites-lezing van Eric Corijn

Nr. 79, December 2001 • (colofon)
Eindredactie Johan Wambacq Aan dit nummer werkten mee Hans Aarsman, Eric Corijn, Steven De Beider, Lieven De Cauter, Isabelle Finet, Raf Geenens, Erwin Jans, Hilde

Nr. 79, December 2001 • Eric Corijn • Sociaal-artistieke projecten zijn artistieke projecten en vice...
Soclaal-aïtistlelce projecten zijn artistieke projecten en vice versa Eric Corijn 1 Ik moet zeggen dat ik de polemiek rond het Antwerpse Toneelhuis niet

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
het niet om een enigszins steekhoudend betoog te ontvouwen (ik kom daar nog op terug). Eric Corijn zet in de schriftelijke neerslag van zijn Thersites-lezing daarentegen een wat bredere bril op en weet zo

Nr. 80, Februari 2002 • Marleen Baeten • Theater is (niet) voor iedereen: het verschil...
Hiermee sluit ik aan bij de Thersiteslezing van Eric Corijn (Etcetera 79), die blijkbaar ook door de artistieke leiding van de bottelarij ter harte genomen wordt (zie het gesprek op p. 10 van dit

Nr. 85, Februari 2003 • Geert Sels • Kunst in de ban van het getal
Een sneuvelnota door Jan Blommaert, Eric Corijn, Marc Holthof en Dieter Lesage

Nr. 111, April 2008 • Eric Corijn, Stefaan de Ruyck • De kunst, de politiek en de markt
Onder de titel De kunst is een ontembaar wild dier hield hij een betoog (en dat was meteen ook zijn ondertitel) over ‘de betekenis van kunst voor onze samenleving’. Etcetera vroeg Eric Corijn en...Eric Corijn is cultuurfilosoof en sociaal wetenschapper aan de VUB...absolute autonomie bestaat niet eric Corijn Slavoj Žižek heeft me geleerd de dingen van opzij te bekijken, relaties tussen maatschappelijke velden vooral transversaal te benaderen, het

Nr. 111, April 2008 • Johan Reyniers • Colofon + Dood van een criticus
Bellon, Eric Corijn, Paul Demets, Mark Deputter, Eric De Kuyper, Stefaan De Ruyck, Sébastien Hendrickx, Wouter Hillaert, Erwin Jans, Stephan Moens, Ditte Pelgrom, Julie Rodeyns, Johan Thielemans, Klaas

Nr. 111, April 2008 • (Inhoudstafel) • (Inhoudstafel)
Eric Corijn en Stefaan De Ruyck reageren

Nr. 111, April 2008 • (Personalia) • (Personalia)
Eric Corijn (1947) is cultuurfilosoof en sociaal wetenschapper, professor sociale en culturele geografie aan de vub, directeur van het onderzoekscentrum cosmopolis, City, Culture & Society, en