Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


191 document(en) met "critici" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
De tijd is nu of 'twintig jaar later'." (uit de perstekst van HTP) Wat velen --critici en publiek -- aan het theater van Jan Decorte ergert is zijn bewust dilettantisme: waarom werkt hij

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
De RAT heeft met alle gezelschappen minstens twee gesprekken gehad, hun dossiers aandachtig onderzocht en de beoordeling van het gezelschap vanuit het publiek, de critici en vanuit de zelf bijgewoonde

Nr. 11, Juni 1985 • Freddy Coppens • DOSSIER OPLEIDING
Wij hangen natuurlijk grotendeels af van het oordeel van de critici...Zeker, zij doen hun werk, want het zijn meestal de critici die het publiek naar het theater brengen

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Critici...De critici van de Italiaanse avant-garde, gewend aan de kilheid van Falso Movimento of Magazzini Criminali, wisten geen blijf met de speelsheid van Orange Man, een produktie die zijn inspiratie haalt...Zo dachten er echter niet de Italiaanse critici over

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Sommige critici zien in hem reeds een tweede O'Neill (Nobelprijs 1936), een nationale held, de nieuwe Messias die het Amerikaans theater er weer bovenop moet helpen, dit vanuit de veronderstelling dat...Toch rijst de twijfel of de op sensatie beluste reporters en gefrustreerde Amerikaanse critici de enige scheppers van de mythe zijn en Shepard er niet evenzeer toe bijdraagt, al was het door weinig

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans, Marianne Van Kerkhoven • Oidipoes in de kinderkamer
Sommige critici schreven dat de vertoning hier even ontspoort, anderen dat dit saterspel een welkome afwisseling is en het slot van de vertoning des te aangrijpender maakt

Nr. 14, Juli 1986 • Leen Thielemans • THEATERTIJDSCHRIFTEN 1945-1985
Naar de makers toe zijn de critici zich meer bewust geworden van hun feedback verantwoordelijkheid en leggen ze meer de nadruk op de intenties van de makers

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Sommigen onder hen - men noemt ze critici - schrijven die reflectie ook neer of spreken ze uit: binnen een georganiseerd medium delen zij hun bevindingen mee aan anderen...Soms zag ik bij een voorstelling vier, vijf critici bij elkaar staan babbelen: die maakten samen hun kritiek...Waren er buitenlandse critici die voor u als voorbeeld fungeerden

Nr. 15, September 1986 • Daan Bauwens, Wim De Mont, Marianne Van... • Lijstjes en commentaren
Etcetera vroeg haar redacteurs en enkele andere critici een lijstje te maken van de - volgens hen - vijf beste voorstellingen het afgelopen seizoen

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Johan Thielemans Wooster Group New York The road to immortality (part-two) Is "ideologiekritisch theater" een verzinsel dat intellectualistische critici toelaat hun

Nr. 16, Januari 1987 • Patricia Niedzwiecki • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Die critici hebben het stereotiepe idee dat dialect altijd plat is. Dan is elke taal plat behalve geschreven taal want die 'klinkt' niet

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
Zo werd voor enkele jaren een groep Duitse critici duidelijk te verstaan gegeven dat precies "die Verschonung vor der deutschen Experimentiererei, die Bewahrung der Konventionen und die Lust an die

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
teksten over kindertheater zeggen meer over de appreciatienormen van volwassenen dan wel over de receptie van het kind; niet zelden gaan die teksten aan de doelgroep voorbij; en bovendien hebben critici van

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Je merkte ook dat de begeerte van de Nederlandse critici binnen de jury om die Vlaamse voorstellingen voor te dragen misschien nog groter was dan bij de Vlaamse juryleden

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Als een martelaar laat hij zich versmaden door high-brow-critici, die hem zijn commercialiteit verwijten maar zelf ook op niets dan geld uit zijn...Kritisch benaderd is Anouilh door de critici zeker...Om het de vrienden critici niet al te moeilijk te maken, bundelde hij als een Picasso zijn werk in Pièces grinçantes, Pièces brillantes, Pièces noires, Pièces roses, Pièces costumées, Pièces baroques

Nr. 20, December 1987 • (advertentie)
Wie zelf een mening heeft over Freek De Jonge, kan zich toch meten in "Kuituur en Wetenschap" met onze critici, als zij het hebben over de aankopen van het Getty Museum, de boogsculpturen van Van den

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Het overgrote deel van de toneelliefhebbers trekt zich overigens geen moer aan van wat de critici nu goed of minder geslaagd vinden...De aversie van de critici richtte zich echter niet zozeer tegen de toch merkwaardige inhoudelijke aspecten, maar wel tegen de vorm waarin deze gegoten zijn...De dans van de reiger is in de kritiek omschreven als een "moderne groteske". Claus zelf noemde zijn stuk een "Nare komedie". Niet onterecht hebben sommige critici (vooral op basis van het tweede deel

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Het is een vraag waar zowel het publiek als de critici uit België en Nederland niet veel moeite mee schijnen te hebben

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Over hun lot en dat van de vorige categorie wordt beslist door een raad van advies bestaande uit theatermakers, critici, deskundigen, auteurs, en theater-spreiders (geen directeurs; vergelijk met onze...Hij die anders zo veel tussenkomt, vragen stelt, critici pareert, tot denken verzet, met zijn publiek via tijdschriften, bladen, programma's in dialoog wil treden, laat hier

Nr. 23, September 1988 • Marianne Van Kerkhoven • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
seizoen in Vlaanderen en Nederland -- gekozen door een jury van Vlaamse en Nederlandse critici -- reeds achter de rug


Toon volgende resultaten