Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


31 document(en) met "cultus" • Resultaten 21 tot 31 worden getoondNr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
Zoals ik al zei legt zij sterk de klemtoon op de autonomie van het kunstwerk, zelfs in die mate dat de cultus van de vorm lijkt te gaan parasiteren op het maatschappelijk engagement

Nr. 71, Maart 2000 • Myriam Van Imschoot • De zien-tuiglijkheid van de herinnering
Het is daarmee onvermijdelijk ook een voorstelling waarin het interval niét vernietigd wordt in de cultus van een instantaneïteit, van een syncretische onmiddellijkheid, van een continue aansluiting

Nr. 73, Januari 2000 • Charles Ntampaka • GUTEREKERA
VERPLICHTINGEN TEGENOVER DE OVERLEDENEN 1. De cultus van de geesten der doden De dode bewaart banden met zijn familie...aanwijzingen kunnen geven, hij offert ingewanden van kuikens of schapen, leest de beweging van sprinkhanen of de blik (kuraguza umutwe, letterlijk: de voorspelling van het hoofd). De cultus van de voorvaderen...Bepaalde geesten nemen genoegen met een gewone cultus (drank, voedsel, en enkele woorden om ze te kalmeren). Dat zijn de beschermende voorvaderen, de abakurambere

Nr. 75, Maart 2001 • Peter Brook • Op zoek naar honger
dit alleen maar een vorm van neo-surrealisme, een cultus van het irrationele

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
De cultus van de zichtbaarheid, het beeld, het idool waarin de waarheid zich openbaart...volgens Derrida vandaag geen religieuze manifestatie meer mogelijk: ‘geen pausreis bijvoorbeeld en geen pauselijke toespraak, geen georganiseerde uitstraling van de joodse, christelijke of islamitische cultus

Nr. 92, Juni 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Op zoek naar radicaliteit: Een onvoltooide tekst
Het Bildungsideaal -en een aantal dwaze stemmen beweren dat Bildung in het Europese intellectuele leven geen rol meer te spelen heeft- is vervangen door de cultus van het ego, door alles wat in het

Nr. 97, Juni 2005 • Thomas Crombez • Daddy's place : over avant-garde, blijmoedige kunst...
De continue vernieuwing, de cultus van de jonge maker, het welbelichte en mooi gesculpteerde ‘vuile’ lichaam, de publieksparticipatie

Nr. 100, Februari 2006 • Isabelle Stengers • Dépaysements
Morgane, afstammelinge van Keltische priesteressen, ziet haar wereld verdwijnen terwijl in Engeland het christendom zich tot taak stelt de oude cultus uit te roeien...Marion Zimmer Bradley was ingewijd in de cultus van de godin, en ze heeft ertoe bijgedragen de godin van Morgane terug te roepen voor de vele strijdende vrouwen die zich tegenwoordig heksen noemen...Moon under her Feet herschept Clysta Kinstler het verhaal van Maria Magdalena, Maria en Jezus, als ingewijden en priesters van de cultus van de godin

Nr. 103, September 2006 • Luigi de Angelis, Chiara Lagani • Mythomanie, erotiek en terreur
Hij probeert er een cultus te installeren die uiteindelijk onaanvaardbaar blijkt...De cultus van Heliogabalus, die louter een valstrik was voor de Romeinse soldaten in Syrië, werd een gevaarlijk gif in het Rome van de derde eeuw na Christus...Het damnatio memoriae dat daarop volgt én de verklaring voor het feit dat we vandaag nauwelijks over juiste informatie beschikken met betrekking tot zijn keizerrijk en cultus, hangen nauw samen met

Nr. 104, December 2006 • Thomas Crombez • Massakunst en gemeenschaps­ drama
Voornamelijk in de cultus ter ere van Dionysos vonden optochten en zangpartijen plaats die de deelnemers vervoerden in een gevoel van versmelting met de natuurlijke oereenheid

Nr. 113, September 2008 • Jeroen Peeters • Het toeschouwersimperium
Ze leven in een posthistorische wereld, hebben geen gebrek aan comfort, kunnen zichzelf eindeloos als consumenten verwerkelijken en vermeien zich in de cultus van beroemdheden