Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


70 document(en) met "cultuurbeleid" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 80, Februari 2002 • (inhoud)
Dans)werkplaatsen & cultuurbeleid Minister Anciaux heeft plannen voor een danswerkplaats in Brussel...Rudi Laermans pleit niet voor of tegen, maar vraagt een grondig debat over infrastructuur- en cultuurbeleid

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
Dat soort van eis zou de hoeksteen van een nieuwsoortig cultuurbeleid kunnen vormen...Het huidige Vlaamse cultuurbeleid geeft alvast interessante aanzetten in de richting van netwerkbevordering, onder meer via het decreet op het lokaal cultuurbeleid, het voor binnenkort...Kortom, Dans in Kortrijk werkt voor de West-Europese danswereld en wordt daar op haar beurt door bediend - en zo hoort het ook in een 'glokaal' cultuurbeleid, dat 40 • •• etcetera 8o

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
Want het bevorderen van de culturele competentie is niet de enige doelstelling van het Vlaams cultuurbeleid...Het interessante aan de notie 'sociaal-artistiek werk' is juist het streven naar dwarsverbindingen tussen de twee grote pijlers van het Vlaams cultuurbeleid...Meer zelfs, het recent gecreëerde beleidsveld(je) zou een voortrekkersrol kunnen toekomen in het cultuurbeleid, dat zich in de nabije toekomst hoe dan ook bepaald sterker zal moeten (leren) verhouden

Nr. 80, Februari 2002 • Marleen Baeten • Theater is (niet) voor iedereen: het verschil...
woorden kenmerken bet hedendaagse debat over cultuurbeleid...een grijze zone zitten waar een zekere permissiviteit van het regime nodig is om een echt cultuurbeleid mogelijk te houden...Tot slot Een werkelijk democratisch cultuurbeleid moet de inspanningen voor publieksverbreding koppelen aan inspanningen voor kwalitatieve kunst- en cultuurparticipatie

Nr. 82, Juni 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Stadstheaters - deel 3: Publiekstheater Gent
Het is onze bedoeling dat plateau meer in te schakelen in het stedelijk cultuurbeleid, het open te stellen voor andere collega’s; een receptief podium, maar dan vooral Génts-receptief

Nr. 83, Januari 2002 • Pol Hoste • Cultuurbeleving: Thersiteslezing Theaterfestival 2002
Wat in deze teksten opvalt is dat de omschrijving van begrippen als 'cultuur', 'cultuurbeleid' en 'cultuurpolitiek' zo ruim mogelijk worden gehouden...Het is me opgevallen dat op het beleidsniveau nog steeds nauwelijks onderscheid wordt gemaakt tussen 'cultuurbeleid' en 'kunstenbeleid'. Zoals bijvoorbeeld ook een 'cultuurcentrum' nauwelijks wordt...de hedendaagse omstandigheid dat ongeveer alles 'cultuur' is, dus behoort tot het 'cultuurbeleid' en derhalve ook ressorteert onder ministeriële bevoegdheid

Nr. 85, Februari 2003 • Katrien Darras • Grote Storing in zuidelijk West-Vlaanderen
hebben nu wel Overleg Cultuur - overigens de enige regionale samenwerking die dankzij het nieuwe Decreet op Lokaal Cultuurbeleid is ontstaan

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • De onzichtbaarheid van de mediakunstenaar
het cultuurbeleid...Dat cultuurbeleid is in volle evolutie

Nr. 86, April 2003 • Bert Bultinck • Vlammenwerper in uw gat: Kunst en censuur...
Kunstenaars gaan met hun werk via nOna een dialoog aan met mensen, de stad, de hedendaagse geschiedenis, het cultuurbeleid, cyberspace, de openbare ruimte, cultuur en subcultuur, technologie

Nr. 86, April 2003 • (inhoud)
een lezing over politiek en theater Culturele competenties verhogen Marleen Baeten in gesprek met Ann Olaerts, over kunsteducatie in het cultuurbeleid nadine, een kunstenaarscentrum Elke

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Culturele competenties verhogen: Ann Olaerts over kunsteducatie...
Marleen Baeten Culturele competenties verhogen ANN OLAERTS OVER KUNSTEDUCATIE IN HET CULTUURBELEID 'Culturele competentie verruimen en cultuurparticipatie verhogen': het is één...andere decreten (zoals het lokaal cultuurbeleid). Culturele competentie is een breed begrip...Ons vertrekpunt was dat educatie een aspect is van het volledige cultuurbeleid, en dus een transversale benadering nodig heeft

Nr. 87, Juni 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vanop de Maaskant gezien: Gesprek met Hugo...
noemt het CC ook 'een huis voor kunsten'. Dat is verrassend, omdat de basisopdrachten van een cultuurcentrum zoals ze in het nieuwe decreet aangaande het lokale cultuurbeleid geformuleerd zijn...Het is niet dat het decreet op het lokale cultuurbeleid verhindert wat u doet, maar het vereist het niet...etcetera Toch hebben wij de indruk dat het decreet op het lokaal cultuurbeleid een heel andere kaart trekt: die van de socio-cultuur, van de maatschappelijke cultuurbeleving... haeghens Maar waar

Nr. 87, Juni 2003 • Judith Vindevogel, Staf Pelckmans • Wordt er te veel theater gemaakt in...
Het nieuwe decreet betreffende het lokale cultuurbeleid goot wel wat olie op de roest en zie: ambras in de vriendenclub...Kortom: het is goed dat de Vlaamse Gemeenschap zich eindelijk meer bekommert om de spreidingsproblematiek en het aangedurfd heeft het lokale cultuurbeleid extra stimuli te geven

Nr. 88, September 2003 • Marleen Baeten • Werken vanuit de kracht en niet vanuit...
de vorige afleveringen focusten we op initiatieven van de kunstensector, het cultuurbeleid en het leerplichtonderwijs...Als mogelijke oorzaken van deze evolutie noemen de docenten: het effect-Anciaux: als gevolg van een cultuurbeleid dat cultuurspreiding en cultuurparticipatie stimuleert, is de culturele sector

Nr. 88, September 2003 • Stefaan de Ruyck • Boerenpsalm
volstrekt onmogelijk een goed en constructief gesprek te voeren met de tegenstanders van het huidige cultuurbeleid als die tegenstanders onjuiste verhalen blijven verspreiden over de gesubsidieerde kunsten

Nr. 89, December 2003 • Anne Teresa De Keersmaeker • "We gaan proberen er iets aan te...
Er is iemand uit die school die zelfs zo ver durft te gaan het systeem van overheidssubsidies te vergelijken met het cultuurbeleid in Oost-Europa ten tijde van het communisme

Nr. 95, Februari 2005 • EEN WAAIER AAN UNIEKE, HANDIGE, INSPIRERENDE DRONNEN
cultuurbeleid, podiumkunsten frSE internationaal,... PERSKNIPSELS: relevante artikels over de Vlaamse podiumkunsten vanaf 1987 REPERTOIRE: 6000 uitgegeven en onuitgegeven theaterteksten

Nr. 96, April 2005 • (advertentie)
DOCUMENTATIE: programmaboeken, flyers, persmappen,... van de Vlaamse podiumkunsten vanaf 1985 + themamappen over cultuurbeleid, podiumkunsten internationaal,... PERSKNIPSELS: relevante

Nr. 96, April 2005 • Kurt Vanhoutte • Nieuwe mediakunstenaars aan het woord
Het gaat in tegen het standpunt van de huidige tv- of medialab-verantwoordelijke, tegen een cultuurbeleid dat te veel op afgerond product en directe respons is afgestemd

Nr. 97, Juni 2005 • Erwin Jans, Ivo Janssens • Een horizon van belangrijke vragen
Een cultuurbeleid groeit niet organisch...De multiculturele uitdaging De grote uitdaging waar het cultuurbeleid voor staat is het mee vormgeven van de ‘multiculturele’ samenleving


Toon volgende resultaten