Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


8 document(en) met "d'Italie en Le"Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
nemen volgens de bezwaren en de middelen van de verdediging, naar uw geweten en uw innige overtuiging, met de onpartijdigheid en de Vastberadenheid die een rechtschapen en vrij mens betamen...aanwezig in het 20ste eeuwse repertoire vooral met stukken als Le chapeau de paille d'Italie en Le voyage de Monsieur Perrichon...Op dat nevenschikkend mechanisme is de vertoning gebouwd: ze bindt binnen en buiten, ruimte en tijd, autobiografie en algemeenmenselijkheid, intimiteit en maatschappelijk gebeuren, visuele indrukken

Nr. 94, December 2004 • Brian Holmes • Reverse Imagineering
architectuurontwerp, mallen en afgietsels, kledij- en figuurafwerking, elektronisch en mechanisch ontwerp en productie, productie van showdecors en props, animatie, audio, special effects en belichting, en engineering...producenten en consumenten, zoals Maurizio Lazzarato schreef.4 Ook stedelijke en staatsoverheden willen dat en gebruiken daarvoor de technieken van netwerkplanning en complexiteitsmanagement in een uitgebreide...1979; zie ook Negris'essay in Des entreprises pas comme les autres: Benetton en Italie, Le Sentier à Paris, Publisud, 1993

Nr. 103, September 2006 • Luigi de Angelis, Chiara Lagani • Mythomanie, erotiek en terreur
Italië), dan moet je wel rekening houden met de tragische verwachtingen en de problematische verwikkelingen die dat met zich meebrengt...De herhaling draagt bij tot het benadrukken van de verveling en de initiële verlatenheid, waarin de blik van de adolescent zich gaat richten op zichzelf...Dat instrument (zijn lichaam) en het excessieve aanbieden van zichzelf als adoratieobject en als extreme vorm van linguïstische creatie, is de enige, reële mogelijkheid

Nr. 103, September 2006 • Volkmar Sigusch • Neoseksualiteiten
tegenstelling tot mensen uit andere culturen hebben we ons gedurende twee eeuwen in de eerste plaats bezig gehouden met een materiële en manifeste bevrediging van hebzucht en nieuwsgierigheid...jaren tachtig en negentig plaats vonden onder de noemer ‘neoseksue- le revolutie’ [17], [18], [19], [21]. Deze stille herwaardering en herdefiniëring van seksualiteit als een culturele vorm...Ze herinneren ons eraan dat destructie en agressie essentiële ingrediënten zijn van onze seksualiteit, en dat het de meest geheime, fervente wens in relatie tot seksueel opwindend materi

Nr. 105, Februari 2007 • Pieter T'Jonck • Historische Theaterschetsen
Elke nieuwe blik op de ruimte impliceert meteen ook het bestaan van andere blikken en invalshoeken, en dus de potentiële aanwezigheid van anderen, of van degene die je zelf even tevoren was...Zelfs de trappen en foyers die je mag gebruiken, lagen – vroeger althans – strikt vast (wij hebben het wat moeilijk met dat soort verdelingen naar rang en stand maar onbewust weten we, als we een...Als er één ruimte is, die tot in de details bepaalt wat je er kan en mag, en volgens welke regels, dan wel een theater

Nr. 106, April 2007 • Wouter Hillaert • Van La Mamma tot Mohammed
Maatschappelijke betrokkenheid lijkt soms een financiële investering geworden, een handig staaltje cultuurpolitiek, met grote pr-slogans als ‘openheid’, ‘diversiteit’ en ‘betrokkenheid’. Colinet...Als zij zich aan het slot allemaal uitkleden en zich als hijgende honden gaan staan afrukken voor een kaart van Italië op haar kop, met Sicilië bovenaan, voel je in je buik wat dit in hun eigen...Hij plaatst zijn drie acteurs achter een lange conferentietafel, bedekt met het glanzende marmer van commerciële onkreukbaarheid en gladde aandelenhandel

Nr. 107, Juni 2007 • Elke Van Campenhout • De drie heksen van het kindertheater
Italië, Portugal, Nederland, Duitsland en België wilden de han- den in mekaar slaan om het kindertheater naar het oorlogsgebied te brengen...En daar komen we opnieuw bij één van de hoofdproblemen van het kinder- en jeugdtheater terecht: het feit dat de ouders en de programmatoren heel vaak overbeschermend gaan optreden naar de kinderen toe...Het feit dat een kind in het reguliere theater moet stilzit- ten en zwijgen, is eigenlijk een erg artificiële vorm

Nr. 113, September 2008 • Karel Vanhaesebrouck, Ivo Kuyl, Johan Thielemans • Boek, DVD
Tiedemann pleit voor meer financiële armslag en autonomie voor deze huizen...Hiermee wordt hij bekend in Italië, en wanneer Giorgio Strehler zijn gezelschap ‘Piccolo Teatro di Milano’ verlaat, vraagt directeur Paolo Grassi of Chéreau de leegte wil invullen...Peduzzi staat versteld van hun talent en kennis, en zal op hen beroep blijven doen: wanneer Chéreau en Peduzzi in Bayreuth gaan werken, laat Peduzzi zijn décors nog steeds in Italië maken; men levert