Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


437 document(en) met "daarin" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Daar kwam, in samenwerking met de muzikanten van Steve Reich, een choreografisch vierluik tot stand, Fase, four movements on the music of Steve Reich (1982). Daarin volgt De Keersmaeker haar eigen

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
principe is dat dus wel weerspiegeld in de ledenlijst, maar men kan een vraagteken plaatsen bij het evenwicht daarin, evenwicht dat overigens kan en mag schommelen...Daarin is de vrijheid van mening en de vrijheid van arbeid van de artiest ingeschreven

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Daarin steekt zeker een pedagogische opdracht, en dat is geen vies woord in dit theateranalfabetische land

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Daarin zien we hoe een man (Herman Vinck) tijdens een treinreis een meisje (Geertrui Daem) ontmoet

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Er is geen echt ITI-bureau in België, wel iemand die ergens een la heeft en daarin een map met "ITI" erop

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • Clavigo
Eén thema daarin is dat van de trouweloosheid tegenover de meisjes en het daarmee verbonden schuldbesef: het onderwerp van Clavigo...De intrige is ontleend aan de toen pas verschenen memoires van Beaumarchais, die daarin vertelt hoe hij naar Spanje reisde om er zijn zuster te wreken, die door haar verloofde in de steek was gelaten

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Want plaats daarin een in vormloos geel beschilderde achterwand en laat voor dit noodpaneel de twee Leonores in shorts en met net iets te fel door de zon gevlekte armen en benen als "recht beglückte

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Muziektheater wordt echter vertaald als Broadway-musical en daarin is Arena slechts een 'second-hand rose'. Directeur Jacques Veys zet rigoureus zijn optie door en houdt daarbij geen rekening met het

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
daarin erg gespecialiseerd, net zoals ze Stanislavski naar hun hand hebben gezet...Ik zie daarin een verband met het beeldend theater, dat je sterkte is. De toeschouwer ziet verbanden die rationeel niet zo direct verwoord kunnen worden

Nr. 3, Juni 1983 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Een kijkboek dus, met daarin prentjes van The Living Theatre, The Open Theatre, The San Francisco Mime Troupe, El Teatro Campesino, The Performance Group, The Bread and Puppet Theater, Snake Theater

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Een kijkboek dus, met daarin prentjes van The Living Theatre, The Open Theatre, The San Francisco Mime Troupe, El Teatro Campesino, The Performance Group, The Bread and Puppet Theater, Snake Theater

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Daarin past ook de grote marmeren schouw met een imponerend grote spiegel...bij mijn weten het warm kloppend hart en de kritische motor van dit ongekend zich belangrijk ontwikkelend evenement is. Wil zo goed zijn daarin het beeld volledig te maken door allereerst deze

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Liz LeCompte: Dat nog steeds vastzitten aan...
Kijk naar Route 1&9, die vorm van vaudeville die we daarin gebruiken, ook nog zoiets unieks Amerikaans; en dat wordt verworpen ten voordele van dat soort pseudo-europees naturalisme

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Kijk naar Route 1&9, die vorm van vaudeville die we daarin gebruiken, ook nog zoiets unieks Amerikaans; en dat wordt verworpen ten voordele van dat soort pseudo-europees naturalisme

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Vrouwke (gedenkenis van Klaas zaliger, Tijl's vader) schuilt daarin, veelkleurig en naïef Vlak aan de voor zij van 't huizeken groeit n fenomenale zonnebloem...Je treft ze juist daarin

Nr. 4, September 1983 • Luk Van den Dries • Heiner Müller Den Haag Avignon
Daarin de schipbreukelingen van een luxe-wereld, op het einde van hun reis

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Maar hoe past de autobiografische dimensie daarin ? "Essentieel zijn toch de fundamentele ervaringen uit de kindertijd, waarvan je je pas later bewust wordt

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Daarin zullen ze het gegeven i van Zola plaatsen...De eerste rubriek heet 'toneelwijs(heden)' en drie verschillende items komen daarin aan bod

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Als ik hem af en toe nog eens iets zeg, wordt hij al blauw van nijdigheid... En daarin zijn ik verkeerd geweest

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Inderdaad, wat is ieders plaats daarin, wat is de plaats van het publiek...Dat heeft ons een waanzinnige hoeveelheid energie gekost om daarin te geloven