Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


677 document(en) met "Daarom" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Maar moet Baal het daarom spelen

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Voor Jan Kott (Shakespeare, Our Contemporary, 1965) speelt het geweld een al even karakteristieke rol in Shakespeares wereld als in de onze; daarom vindt hij Shakespeare zo hedendaags...Daarom kennen Shakespeares geschiedenisstukken - ook al blijft Engeland de held ervan - in andere landen eveneens succes

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
het voorbeeld verwijderde en er desondanks of misschien net daarom veel mee te maken had...Het is opvallend dat de vrouwen bij deze oefening veel meer ontspannen en eerlijker zijn dan de mannen en daarom ook 'beter' (In de voorstelling verlopen...Daarom verdubbelt ze de scènes, sluit ze deze af in de mate dat ze het ene in het andere verbergt

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Ik moest hem vereren, daarom hield ik van hem

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Ze zet daarom precies Sextus op om Titus te doden en een opstand uit te lokken...Daarom heeft hij geopteerd voor een eenheidsdecor...Daarom ook heb ik voor het wit geopteerd: dat maakt koel

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Daarom wordt Jason zo'n slechterik en krijgen we de aanstootgevende moorden op Glauke, Kreon en de kinderen te verwerken...Daarom wilde Tabori misschien met een gehandicapt kind werken, alhoewel deze verklaring het publiek enkele bedenkelijke en wansmakelijke momenten niet heeft kunnen besparen...Enerzijds moest het Atelier Théâtral inbinden en exploiteerde Delcampe daarom Claudel en Beckett, anderzijds waren een aantal mensen, "tegenover wie ik morele verplichtingen meen te hebben", werkloos

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Daarom zijn wij ook de uitzondering

Nr. 2, Maart 1983 • Eric De Kuyper •
Daarom, deze korte aantekeningen, enkele jaren geleden geschreven, nu in de verleden tijd geciteerd

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Daarom veroordelen we je ter dood...Daarom doden jullie alles wat jullie tegenkomen...Daarom hou ik van je, Debuisson, want hij die gedood moest worden, opdat hij onze zaak niet zou verraden, was mijn gelijke, en hij moest dood zijn voor hij opnieuw werd gefolterd, en jij moest hem

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
En daarom moest Nietzsche lachen, en zo mogelijk lachte hij nog harder

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Daarom ook is dit een stuk zonder woorden

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
het daarom dat je graag werkt met immigranten zoals in Charkawa en Ba Anansi...Daarom kan ze ook Tai Chi geven omdat ze in alle bewegingen is. Dat is nu typisch ambachtelijk

Nr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Daarom is dit acteren vaak illusionistisch, subjectief, conventioneel ook in de zin van stereotiep —hoe anders immers zouden we het als toeschouwers kunnen (h)erkennen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Daarom treedt het niet alleen met veel feeling en smaak op als receptieve schouwburg, ook intervenieert het zelf op de theatermarkt met een eigen acteursopleiding en produkties die daar in het...Het Gezin van Pamel blijft een van mijn lievelingsstukken omdat ik nog steeds overweldigd raak door de berg simpele, maar precies daarom zo indringende waarheden die Buysse over de boerenstand bij...Van schriftuur erg 'Frans' (méér adjectieven dan harde feiten) tekent het boek een interessant subjectief cultuurportret van deze tijd en geeft het een inzicht in de vaak 'instinctieve', maar daarom

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
Daarom hamert zij ook telkens weer op dezelfde spijkers, slingert zij haar aanklacht telkens weer in het gezicht van het kapitalisme, ontmaskert zij de mechanismen die de maatschappij opdelen

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Maar wie wil er in godsnaam van de oorlog leven ? Moeder Courage ? En is er daarom oorlog...Daarom: welke waren de intenties waarmee het Kollektief, en de regisseur vertrokken zijn, en hoe kwamen ze tot stand ? De kern van het Kollektief had eind 1980, nog tijdens de repetities van de Brecht

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Daarom heb ik in grote lijnen een concept geschreven met de beelden die ik wou creëren, alle met een kunsthistorische inslag...Daarom gewoon een badje water, een washandje, zeep en ze wassen zich

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Men zegt wel eens, in Polen hebben ze niets anders, daarom werken ze zich uit de naad, en dat het Poolse volk kan lijden, want die acteurs lijden op een ongelooflijke manier...Daarom is Alice de concrete aanzet geweest om weg te gaan

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Daarom worden overvloedig andere middelen aangewend: muziek, geluid, (schaars) licht, decor, kostuums en mist...Daarom wordt bij de ingang ook gezegd dat alle bezoekers binnen de vier minuten hun plaats moeten hebben ingenomen

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Daarom vullen ze mekaar aan, hebben ze mekaar zelfs nodig


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK