Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "dansveld"Nr. 49, April 1995 • Myriam Van Imschoot • Hoge bomen, struikgewas en onkruid
een tijd dat een derde van de bevolking geneigd is te roepen 'Eigen volk eerst', hebben we geen nood aan een dansveld dat roept om eigen choreografen eerst...gaat en structuren bestendigt, gevangenissen voor het talent van morgen bouwt; en dat een dansveld dat prat gaat op een strikte notie van nationaliteit en weigerachtig tegenover het vreemde staat, enkel

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
Dansfestivals (1947-1953) waaraan Dansgroep Lea Daan deelnam, illustreren de verschuiving in het dansveld

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
Een minister - dat is: een politicus - met bovendien weinig verstand van dans, die in een handomdraai zomaar even het hele dansveld voor de komende vier jaar hertekent: als dat al geen politieke daad

Nr. 79, December 2001 • Steven De Belder • Wetenschap als metafoor voor de danspraktijk
Binnen het dansveld is het laboratorium populair omdat het tijd vrijmaakt om ideeën te ontwikkelen, vrij van productiedwang

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
Er ligt momenteel inderdaad géén goed onderbouwde algemene diagnose op tafel met betrekking tot heden en toekomst van het Vlaamse dansveld

Nr. 80, Februari 2002 • Meereizen met de windstilte: NO WIND. NO...
De spektakelmaatschappij en de organisatiepatronen van het dansveld hebben het artistieke werk in productsjablonen geduwd

Nr. 82, Juni 2002 • Bert Vandenbussche • Bert Vandenbussche
Ook in het dansveld worden andere media hoe langer hoe meer ingezet, zo onder meer video

Nr. 95, Februari 2005 • ç
Terwijl het ook andere, performatieve strategieën gebruikt, niet om het einde van dans aan te kondigen, maar om het dansveld te verbreden met procedures en topics zoals speech-act, spel, simulatie

Nr. 106, April 2007 • Lieve Dierckx • Allemaal samen: mag ballet ook dans zijn?
Een dansveld dat zich op termijn als één geheel profileert naar de overheid heeft als assertieve speler een grotere slagkracht tegenover het kunstenbeleid en de subsidiepolitiek...en de commissie wijst op de druk uit het bredere dansveld waar ‘de vraag werd gesteld of Vlaanderen een eigen balletgezelschap nodig heeft’. Het kbvv nam de handschoen op en verklaarde aan te...Het zou mooi zijn, moest er met een hechter dansveld als inzet, plaats gemaakt worden voor nieuwe verhoudingen

Nr. 106, April 2007 • Florian Malzacher, Helly Minarti • Korea in notities
Daarom wordt er verondersteld dat interculturele samenwerkingen in het dansveld gemakkelijker zijn dan in andere velden

Nr. 108, September 2007 • Lieve Dierckx • De zerk van ons verlangen
Weg van thuis drukten ze alle twee van meet af aan een stempel op het dansveld, met een idioom dat zich op een gelijk- aardige manier liet beschrijven

Nr. 113, September 2008 • Rudi Laermans • Hedendaagse dans tussen eigenheid en beleid
Daarvoor pleit zowel de eigenheid van de hedendaagse dans (jawel, die bestaat, zie hierna) als de bijzonderheid van het dansveld vanuit productioneel en beroepsoogpunt...bijvoorbeeld van de toeschouwer verwacht dat hij na een toonmoment zijn ervaringen met de performers deelt). Wie deze niche toetst aan de bestaande beleidscategorieën, neemt haar binnen het hedendaagse dansveld...Ook dat is bijdragen tot het sociale kapitaal in het dansveld, en het zou eigenlijk vanzelf moeten spreken binnen een sector die zich in cultureel en politiek opzicht graag correct voordoet maar het