Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "deSingel en van Antwerpen 93"Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Zo is het model positivistisch omdat het meer belang hecht aan "harde" en ware feiten dan aan de functie van de zachtere verhalen en uitspraken (vaak niet vrij van mythemen) van en over theatraliteit...Nieuwe organisatorische ontwikkelingen in Antwerpen : oprichting van de vzw Kultuurstad '93 met als voorzitter Maurice Velge (Antwerpse Gemeenschap voor de Haven), benoeming van Eric Antonis als...Tête vue de dos (Cassiers, Maillard), Gertrud en James/Mister and Misses Martin (Bert Van Gorp en Carine Peeters) en muziek van Thierry De Mey en Quatuor Quartet

Nr. 34, Juni 1991 • (advertentie)
Van 20 september tot 12 oktober 1991 in de Vrije Val, Namenstraat 7, Antwerpen DE HUISBEWAARDER van Harold Pinter regie: Martine Boni met: Dries Wieme, Marc Steemans en Dirk...Van 10 oktober tot 10 november 1991 in de Zwarte Zaal van het Fakkelteater, Reyndersstraat 7, Antwerpen OEDIPUS van Sofokles regie: Ignace Cornelissen met: Rick Hancké...Rikkert van Dijck, Arnold Willems, Kurt Defrancq, Bob Snijers en Dries Smits Wat in Oedipus zo fascineert is de tragische ironie van de man die, op zoek naar de waarheid achter het

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Theo Van Rompay • De kijk op opera veranderen
Ik heb een ruwe begroting gemaakt waarin het aandeel van deSingel en van Antwerpen 93 opgenomen is, maar bij het engagement van de Vlaamse Gemeenschap staat nog een vraagteken...Er is eerst Hin und Zurück van Hindemith zelf, een belangrijke miniatuuropera van 12 minuten, en verder werk van Darius Milhaud, de Songspiel- versie van Mahagony van Weill en Brecht en tot slot Ander...Waarschijnlijk brengt het Kaaitheater zijn Orfeo uit, deSingel en Antwerpen 93 coproduceren

Nr. 38, Mei 1992 • Dirk Vanhaute • Het kindertheater zit in de lift. Een...
De huidige discussies rond de Beursschouwburg, deSingel en de plannen van het Speelteater doen enkel stof opwaaien...technische eisen van een gemiddelde voorstelling kunnen voldoen: De Werf Aalst, deSingel Antwerpen, C.C...Bij gebrek aan een duidelijke visie en een goed beleid van de overheid gaat iedereen zijn weg en is een verdere stigmatisering bijna niet uit te sluiten

Nr. 40, Februari 1993 • Stef Ampe • Arm Brussel
het (recente) verleden was de stelling van én Leysen - als voormalige directeur van deSingel- én Minne - als voormalige directeur van het Vlaams Theater Instituut - zeer uitgesproken: in Vlaanderen...Met een (...) festival van formaat kan Vlaanderen zich inschrijven in een reeks van grote buitenlandse festivals en zich zo cultureel en artistiek in Europa manifesteren en profileren...Politici en belangengroepen, de sociale en culturele sector hebben zich, zoals hierboven met het voorbeeld van de Beurschouwburg aangetoond, té lang enkel en alleen geprofileerd en gelegitimeerd op

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
Bij de dans werd het Ballet van Vlaanderen buiten gehouden, bij muziektheater is dat het geval voor de VLOS en bij de kunstencentra werd geen rekening gehouden met deSingel, de Beursschouwburg en nog...Dister regie: Martine Boni spel: Marc Steemans première: 12 maart '93 op 13, I7t/m20, 31 maart 1993 en van I t/m 3, 7t/m 10, I4t/m 17, 21 t/m 24 april 1993 om 20u...DE KNIE VAN DE VOETBALLER (OVER PASOLINI) script: Willem Carpentier & Rudi Meulemans regie: Rudi Meulemans spel: Willem Carpentier, Caroline Rottier en Andreas Van de Maele door DE

Nr. 41, April 1993 • Paul Goossens • Eric Antonis
Als intendant van Antwerpen 93 is Antonis veel met kunst, dus ook met geld en rijkdom bezig...De charme van Antwerpen bestaat er precies in dat er zoveel meer dan deSingel is en dat er ook kleine podia zijn...Toen we het Middelheim-projekt van Antwerpen 93 begonnen, zei burgemeester Cools me op zeker ogenblik: 'je moet me nu wel garanderen dat we de beelden die we nu aankopen niet binnen 5 jaar moeten

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
De figuur van de vreemdeling treedt in de plaats van de dood van God en voor de gelovigen is de vreemdeling er om Hem te doen herleven'. Het offer dat de Westerse cultuur en haar theater...Die ontmoeting met het vreemde en met andere culturen heeft niet langer het karakter van wat voor Bataille de eerste gedaante van het offer is, namelijk de uitdrukking van de verhouding van de mens...De geslotenheid van het Westerse theater vertaalde zich op de scène concreet in het concept van de vierde wand, in de eisen van psychologisme en naturalisme aan vormgeving en acteertechnieken, en

Nr. 42, Juni 1993 • Paul Demets • Kunst als hamvraag
Ik hou van dat straat-rumour, tenminste als het produktief is. Het festival Kunstonderacht, dat in het kader van Antwerpen 93 plaatsvond, toonde alvast aan dat je kinderkunsten niet in één centrum...De muzikanten tonen hun instrumenten en vestigen ook de aandacht op de frasering van de muziek en op de technieken van de uitvoering, daarbij geholpen door intermezzi van Michel Lysight, Jean-Luc...Zowel in Trio à cordes en Bonus van DCA, als in Here's to Harry en Go-Go Al Coda van Gon-nie Heggen primeren het spel dat op een directe manier de emoties en de fantasie van de toeschouwer aanspreekt

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
amateurs en semi-professionelen, brengen in en buiten hun kast een illustratie van een verhaaltje, waarbij de kinderen al dan niet onder het vertederd oog van de volwassenen ja en nee mogen roepen...Fred Delfgaauw van Studio Peer en Neville Tranter van het Stuffed Puppet Theatre combineren poppenspel en acteren: zij maken theater met poppen, en breiden met hun voorstellingen hun publieksgroep...De pro-gammatoren Suzie Gielkens van Dommelhof en Marina Coster (verbonden aan de Blauwe Zaal van de Stadsschouwburg Utrecht, medeprogrammator van het Utrechtse festival 'Ontpoppen en verbeelding' en

Nr. 43, November 1993 • Gunther Sergooris • Een mogelijke onmogelijkheid
Je vindt dat stereotype ook in het scenisch ageren van de zangers, in de lezingen van de partituur en in de visie van het overgrote deel van de regisseurs...Statement Van 7 tot 30 mei 1993 werden door de-Singel in samenwerking met Antwerpen 93 onder het motto 'De opera, een maand hedendaagse creatie' vier nieuwe opera's opgevoerd: Red Rubber...Zij getuigen van engagement en bereidheid tot risico en van het verzet tegen het zich monddood te laten maken door diegenen die het grote gelijk en vele grote, maar dode componisten aan hun kant

Nr. 43, November 1993 • (advertentie)
Op 19 en 20 november, uitzonderlijk om 19 uur, - Dantons dood van Georg Büchner, geënsceneerd en gespeeld door Toneelspelersgezelschap STAN...Produktie: Stan, Monty, deSingel en Kaaitheater, i.s.m...Het Kaaitheater wordt gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de provincie Brabant en de Nationale

Nr. 46, Januari 1994 • Inhoudstafel
krantenkiosken van Vlaanderen en Nederland en in de volgende theaters en culturele centra: Aalst Centrum Netwerk, de Ridderstraat 28- Antwerpen -DeSingel, Desguinlei 25 - Monty, Montignystraat...Marleen Baeten over Murx... 30 Lissabon 94 en Antwerpen 93 Eddie Vaes vergelijkt...46 Patrice Chéreau Johan Thielemans over een van de belangrijkste theater-, opera- en filmregisseurs 50 Benjamin Britten bij de Vlos en de Munt Gunther Sergooris zwaait de lof

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Over de plek en het publiek van theater De produktie- en marktdwang maakt dat produkten steeds meer vervreemden van hun makers en hun publiek...Mensen en kunstenaars, het sociale en het artistieke, de buurt en de stad, volkscultuur en kunst, verschillende mensen, kleuren en talen, Los Angeles '90, LIFT, De versplintering van de officiële...Van de niet-klassiek geschoolde acteurs en de plastische vormgevers van het Vlaamsche Volkstooneel, over de amateurs van Decorte en Fabre, tot de machtsgreep van choreografen en plastische kunstenaars

Nr. 58, December 1996 • Herman Asselberghs • Theatrical Correctness
bestaan en de (ijdele) hoop op verandering; het lot van deze zwarte gevangene en dat van de hele zwarte bevolkingsgroep verschilt weinig gezien vanuit de verplichte staat van ascese...Maar de actualiteit is weliswaar plaats van permanente verandering en daar krijgt het geijkte marxistisch dialectisch model van weleer, dat van George Jackson en deze Stanners, moeilijk vat op...januari 97 vr 3 20u0l) deSingel, Zwarte Zaal, Antwerpen Prelnièrereeks za 4 15uOI) deSingel, Zwarte Zaal, Antwerpen 03/248.38.1)0 zo 5 15u00 deSingel, Zwarte Zaal, Antwerpen

Nr. 64, Juni 1998 • Personalia
Bart Eeckhout is licenciaat Germaanse talen en kunstwetenschappen en redactiesecretaris van het Leuvense studentenweekblad Veto...Kurt Vanhoutte, redacteur van Etcetera, is als aspirant bij het FWO verbonden aan de sectie theaterwetenschap van de UI Antwerpen...Marianne Van Kerkhoven, redacteur van Etcetera, is dramaturge bij het Kaaitheater en is daarnaast actief als essayiste

Nr. 74, December 2000 • Luk Van den Dries • Over het samenspel van kijken en weten
Luk Van den Dries doceert al geruime tijd Theaterwetenschappen aan de UI Antwerpen, eerst als wetenschappelijk medewerker van Carlos Tindemans en nadien als diens opvolger...Een kleinschalig proefproject over de kwaliteit van de waarneming werd uitgevoerd naar aanleiding van een productie van Bak-Truppen, Peer, du lügst, uitgenodigd door Monty in het kader van Antwerpen...Maar het is slechts in de mate dat het weten actief wordt in de voorstelling, in de vorm van een vraag- en zoekproces, in de vorm van een innerlijke projectie, dat het kijken productief wordt, en dat

Nr. 89, December 2003 • Anne Teresa De Keersmaeker • "We gaan proberen er iets aan te...
Als je alleen maar de vrije markt volgt, de regel van de winst, het argument van 'ja maar, dat is wat het publiek wil', dan zit je met een enorm gevaar voor verschraling van diversiteit en voor...Ten tweede: voor een democratische samenleving is het van cruciaal belang dat er 'vrijplaatsen' blijven - plaatsen en activiteiten die niet gedomineerd worden door de wetmatigheden van winst en strijd...Nederland en België hebben een lange traditie van overheidsinterventie op allerlei vlakken, ook op het culturele, en ik denk dat we daar fier op mogen zijn en dat we dat moeten beschermen

Nr. 93, Januari 2004 • (personalia)
Ze is redactielid van het literaire tijdschrift Dietsche Warande & Belfort en publiceerde de romans Vrije Val (2002) en Jeuk (2004). Tom Janssens studeerde musicologie aan de KU Leuven en...Ellen Stynen studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit van Antwerpen en GGS Theaterwetenschap...Marianne Van Kerkhoven, redacteur van Etcetera, is dramaturge bij het Kaaitheater en Het Net en is daarnaast actief als essayiste

Nr. 93, Januari 2004 • Marianne Van Kerkhoven, Pieter De Buysser • Het 'buiten' verbeelden
Zo begon een brief van auteur-theatermaker en filosoof Pieter De Buysser aan dramaturge Marianne Van Kerkhoven, als antwoord op haar artikel 'Op zoek naar radicaliteit,' in het vorige nummer van...Dat is de interne logica van de vrije markteconomie: ik krijg van jou dit en jij zet me hiermee betaald, een logica van vergelding, van betaald zetten, de vrije markteconomie is in wezen een logica...over de macht van de media en het ontbreken van bronnenonderzoek, over het verlies aan kwaliteit in het algemeen en in het literatuuronderwijs in het bijzonder... We zijn ingegaan op het manipuleren van