Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "debutanten"Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Derde in reeks zijn de ongeveer 1.500 onafhankelijke groepen, debutanten of gezelschappen rond meer bekende regisseurs, waarvan er vierhonderd gesubsidieerd worden, waarbij volgens Abirached

Nr. 14, Juli 1986 • Peter De Jonge • Dansfestival De Beweeging
debutanten - geëtiketteerd "springplankprodukties", haast als een waarschuwing - in de verdrukking te raken

Nr. 24, December 1988 • Etcetera • Over Mortiers monopolie, de ervaring van de...
Wat hij wegens een overladen agenda niet gekund heeft, moet hij nu met een hele ploeg debutanten doen, en een agenda die het begeeft onder de dubbele druk

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Naar mijn gevoel haalt de euforie van de erkenning hier de bovenhand op de realiteit van het ontwerpdecreet : er is de eis om enkel (relatieve) debutanten aan het werk te zetten, wat de werkplaatsen

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
Gesterkt door het prille succes van (hoofdzakelijk) Anne Teresa De Keersmaeker, was het de bedoeling debutanten te lande de kans te geven een voorstelling te maken in gunstiger omstandigheden dan...De strijd is dus ver van gestreden en wat dat betreft heeft het festival De Beweeging eens temeer zijn nut bewezen, als ontmoetingsplaats voor geïnteresseerden en als springplank voor debutanten

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
deSingel lijkt niet meteen de meest geschikte plaats voor debutanten; in principe is alles mogelijk maar in de praktijk blijkt de kwaliteitsdrempel vaak te hoog

Nr. 49, April 1995 • Myriam Van Imschoot • Hoge bomen, struikgewas en onkruid
Een groot reservoir van niet-gevestigden, waarin choreografen van wel zeer diverse pluimage samentroepen: debutanten en werkelijk jonge choreografen naast doorwinterde maar nog niet doorgebroken

Nr. 60, Juni 1997 • Clara Van den Broek • Pleidooi voor de tweede e
Na afloop van het festival is de organisatie er echter niet meer zo zeker van of ze volgend jaar weer meer debutanten zal programmeren...Mogelijkerwijs zullen we het festival nog meer toespitsen op werk van rijpere artiesten, en de debutanten vooral gedurende de jaarwerking een solide ondersteuning geven,' aldus Hartshorn...Uit pragmatisme wordt er nu internationaler gewerkt, maar laten we eerlijk zijn: er zijn genoeg huizen waar debutanten hun grote broers uit binnen- en buitenland ter verrijking aan het werk kunnen

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
Die beslissing werd als volgt gemotiveerd: 'Kunstproducties van jonge debutanten en kunstproducties voor jongeren genieten een voorkeursbehandeling' (beleidsbrief van Minister Martens, Werken aan

Nr. 74, December 2000 • Marleen Baeten • De ondraaglijke lichtheid van het bestaan
Inés Sauer was één van de twee winnaars van Het bal der debutanten, een initiatief van bronks en Brussel 2000 om via een informatieronde en een projectvoor-stellenwedstrijd (waarvoor 30 dossiers