Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


121 document(en) met "democratie" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Kansarmoede en kunst: een trend?
Een derde studie- en gespreksdag ging door op 27 november 1997, georganiseerd door de Koning Boudewijn Stichting in samenwerking met Kunst en Democratie...drie jaar tijd is Kunst en Democratie erin geslaagd een forum te creëren dat de dialoog tussen de culturele en de sociaal-culturele wereld bevordert...Kunstencentra en kunstinstellingen daarentegen zijn opvallend ondervertegenwoordigd op de Kunst en Democratie-dagen, en ook wat de kunstenaars betreft, zie je altijd dezelfde gezichten

Nr. 63, Maart 1998 • Koen Tachelet • Ten Oorlog
Van zo een onderneming een onderwerp van democratie maken, is onmogelijk,' vond Perceval

Nr. 63, Maart 1998 • Inhoudstafel
en Democratie

Nr. 65, Januari 1998 • Naomi M. Jackson • Postmodernisme met nationalistische trekjes
Sommige van deze overtuigingen lijken geworteld in algemene culturele waarden van individualiteit en democratie

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
Ik zie een verband tussen de plotse beweging naar centralisme - samenbrengen van middelen, samenwerkingsverbanden, schaalvergroting -en een zwenking naar nieuwe afbraken van de democratie...Als de democratie in gevaar komt, heb je een louter centralistische en grootschalige gedachte...Als de democratie naïef wordt, heb je honderd culturele centra in Vlaanderen

Nr. 69, Januari 1999 • Filip Rogiers • Haal 600.000 kiezers uit hun cordon
Niemand moet er zich laten op voorstaan dat hij een goede daad voor de democratie verricht, alleen het resultaat telt

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
Aan de ene kant mag Opsomer zijn mening ventileren, wat wijst op verdraagzaamheid en democratie

Nr. 72, Juni 2000 • Luk Van den Dries • Vaudeville
Bureaucratie moet zoveel mogelijk vermeden worden, maar democratie waar iedereen op gelijke voet behandeld wordt, is een te koesteren goed

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Van archipels en satellieten
Dit soort werkindeling waaraan een grote interne democratie ten grondslag lag (iedereen moest alles kunnen; iedereen was voor alles gelijk verantwoordelijk) werd snel als artistiek onvruchtbaar

Nr. 73, Januari 2000 • Gerald Siegmund • Het geheugen van ballet
een extreem gestratifieerde samenleving met een ultiem gezag bovenaan de sociale piramide, niet langer die is van de open democratie van vandaag

Nr. 73, Januari 2000 • Moussa Diagana • DE KWETSBAARHEID VAN AFRIKA
Samen met de opkomst van de democratie wordt die instrumentalisering een gangbare praktijk in het politieke leven van de Afrikaanse staten

Nr. 73, Januari 2000 • Dirk Tuypens • GELEGENHEID IS DE BEPALENDE FACTOR
De Kerk, de internationale christen-democratie, de Belgische en Franse regering, VN en VS, allemaal nemen ze hun toevlucht tot het reddende water van Pilatus...En de manier waarop de Afrika-politiek van vandaag aan het publiek wordt gepresenteerd, wordt in grote mate beheerst door een moreel geladen terminologie: rechtvaardigheid, mensenrechten, democratie...democratie

Nr. 74, December 2000 • Johan Thielemans • De toeschouwer als onderwerp van het politieke...
Deelnemen aan het kunstgebeuren bevordert de democratie...Waarom zien we de politici, zij die in onze naam de democratie belichamen, zo weinig bij concerten en theatervoorstellingen...De democratie is er toen niet door gediend geweest

Nr. 74, December 2000 • Roel Verniers • Ezels van konijntjes
Er is geen democratie in het kijken naar theater

Nr. 74, December 2000 • Redactioneel
Zij die in naam van de democratie het Publiek gelijkstellen met de Massa spelen een perfide en alles welbeschouwd bijzonder oneerlijk spel...Want tot nader order beschermt een democratie altijd ook de mogelijkheid van een publiek spreken van de kant van haar minderheden, dus van zij die nu juist niet tot het (Grote) Publiek behoren

Nr. 74, December 2000 • Loek Zonneveld • Gedemilitariseerde zone
Hij was binnen de Nederlandse sociaal-democratie een van de laatste reuzen in het denken over kunst en cultuur

Nr. 74, December 2000 • Christian Metz, Rudi Laermans • 'Ik ga naar de film'
uitoefening van een zekere democratie mogelijk maakte). De film is niet exhibitionistisch

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
Tijdens dat proces kwamen we in contact met Barbara Van Hoestenberghe, een sociologe die werkte rond ‘democratie in de openbare ruimte’, een breed maar voor ons bruikbaar concept

Nr. 76, Maart 2001 • Erwin Jans • Het meervoud van de multicultuur
Kunstenaars en intellectuelen verlaten hun land omdat hun moderne ideeën over politiek, religie, democratie, vrijheid van meningsuiting,... er geen plek vinden

Nr. 75, Maart 2001 • Dirk Pauwels • Het theater als artistieke pleister op de...
Dat moet toch bespreekbaar zijn in een democratie...Praktisch, economisch en efficiënt, en in feite, als je er goed over nadenkt, alweer een zegen voor de democratie, en wel op verschillende fronten


Toon volgende resultaten