Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "deugt"Nr. 10, April 1985 • Jef De Roeck • KRONIEK
Kijk, tegen een toneeltraditie kun je je afzetten, omdat er toch altijd nog iets in is dat deugt, maar in België was, toen ik wegging geen sprake van wat dan ook

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De Wooster Group weigert expliciet de noties van goed en kwaad demonstratief tegenover elkaar te plaatsen-ook het zogenaamd "nuanceren" deugt niet meer --en poneert radicaal de twijfel

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Het deugt niet

Nr. 26, Juni 1989 • Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts • "Eenvouds verlichte waters" spelen
Ik heb eens een keer opgeschreven dat het een onmogelijke voorstelling moest worden: een voorstelling die niet deugt en die nergens rekening mee houdt

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
Oostenrijk, dat nog veel minder deugt, ontdekt de Duitse pers het engagement van Bernhard

Nr. 30, Juni 1990 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Als ze deugt, is een brok verhalend of beschouwend proza een verschijnsel, dat optimaal in zichzelf is afgerond en waar door ingrepen van welke aard ook niets meer is aan toe te voegen...En als het niet deugt is zo'n proza door zijn onbelangrijkheid meestal evenmin een goede voedingsbodem voor beklijvend theater

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Maar deze niet te verwerken "belangrijke component" doet een berekening van het "rendement" stokken; deze rest verandert het rendement plots in een principe dat niet meer deugt en dat De Grauwe

Nr. 38, Mei 1992 • Elvis Peeters • Een man kan zijn baard laten groeien,...
Het deugt niet

Nr. 51, Augustus 1995 • Hildegard De Vuyst • Tussen duivelskunstenaar en zwarte activist
Anderen halen de schouders op: dat niets en niemand deugt, daar gaan ze sowieso van uit - de vraag is dan hoe met die wetenschap te handelen

Nr. 75, Maart 2001 • Advertentie
Dan deugt de wet niet

Nr. 81, Februari 2002 • Barbara Baert • Woord, huid, sluier: Omtrent beeld en monotheïsme
Het feit dat de kunstenaar het figuratieve beeld niet tot leven kan brengen, wordt beschouwd als het bewijs dat het beeld niet deugt

Nr. 88, September 2003 • Leo de Haes • Intellectuelen tegen de elitecultuur, één front?
Leo de Haes 'Elitecultuur deugt niet', beweren Walter van den Broeck en Gust de Meyer in hun respectieve pamfletten Op gelijke voet en Manifest van een cultuur-populist

Nr. 90, Februari 2004 • (advertentie)
Die laatste heeft vrij snel door dat Sloane niet deugt, maar desondanks mag Sloane toch blijven

Nr. 91, April 2004 • Geert Sels • Look back in wonder...: 'Zien en Zien'...
Maar de inzet van dit proces ging net een stap verder: deugt de basis wel waar de fundamentalisten van uitgaan

Nr. 91, April 2004 • (advertentie)
Die laatste heeft vrij snel door dat Sloane niet deugt, maar desondanks mag Sloane toch blijven