Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


294 document(en) met "dienst" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
Knecht Ik ben geheel tot Uw dienst, mijnheer...Ik-figuur Verdwijn ! Knecht Maar meneer ! Ik-figuur Niks te maren, verdwijn ! Knecht Tot uw dienst en wel te rusten...stempel krijgt ! Eerste Dat je aanschuift in de rij ! Tweede Dat je in dienst gaat ! Eerste Dat je meedoet zoals de anderen ! Tweede Dat je produceert ! Eerste Dat

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
Maar Karge en Langhoff geven hem een heel andere betekenis : zolang hij in dienst is van Lioubov zweeft hij, net als zijn meesters, maar nu Lopakhine de touwtjes in zijn efficiënte handen heeft

Nr. 8, September 1984 • Erna Metdepenninghen • Valerie Panov leidt nu de dans
Oorspronkelijk was het de bedoeling geweest dat de opvolger van Jeanne Brabants tijdens het seizoen 1984-85 zou 'ingewijd' worden en pas vanaf 1985-86 effectief in dienst zou treden maar Jeanne

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Het is voldoende dat het verschil bekend is. Van dit ogenblik af, elf uur zesentwintig minuten in de ochtend van woensdag 23 oktober 1862, bent u in mijn dienst...Verne Toen je acht jaar was, was je verlangen naar zee te gaan oorzaak, dat je als kajuitjongen dienst nam op een mailboot die naar de zeeën van het zuiden voer

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
Een gevolg kan zijn dat deze laatste instellingen meer personeel in dienst kunnen nemen, terwijl andere moeten inkrimpen

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
die tijd was Jan Albert Goris (jawel, Marnix Gijsen) bestuurder van de dienst voor Culturele en Economische Propaganda van de Stad Antwerpen...De bevoegde dienst van de Stad Antwerpen (nog steeds eigenaar van het gebouw) gaf als officieel standpunt dat minister voor Nederlandse Cultuur Poma initiatieven genomen heeft om het gebouw over te nemen

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
interesseert Ben nu eenmaal niet zoals jij Jatten in de sauna of de supermarkt is niks voor mij Ik moet iets om handen hebben of ik word gek Maar het gaat me niet om het geld Dat niet Ik ga dienst nemen Tien jaar...tussen dag nacht jaar seizoen jeugd en ouderdom, vinden niet wat ze zoeken, wat ze taak noemen, dienst, bezigheid, en gaan zitten in een kruid om te overleggen wat te doen Radeloos zijn de woorden die ze met...tijd waren dat er niet meer dan zeven) en wanneer ik in de kleine kamer kwam die in die tijd als kantoor dienst deed, en het leek wel of ik al die facturen, opdrachtboeken en kwitanties nooit zou begrijpen

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • Kwartet van Heiner Müller, Bogaerts contra Buyse
spelonklicht dat als leeslamp dienst doet

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
muren van zijn paleis scheuren open, de ministers verdwijnen in de afgrond, de seizoenen liggen overhoop, de zon weigert dienst...) De parallel tussen het sterven van het individu en het vergaan van zijn

Nr. 10, April 1985 • Jef De Roeck • KRONIEK
Ook is het misschien te weinig bekend dat onze kerken en kathedralen, tot vorige eeuw zonder stoelen, veeleer als openbare markt dan als devote gebedhuizen dienst deden

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Er werden nieuwe structuren vastgelegd, de Centrale van het Brusselse Amateurtoneel (CBA) werd opgericht, de Beursschouwburg kreeg een ander gezicht, Mallemunt werd gestart, de Dienst voor...Die verliepen via Ivo Goris van de Dienst voor Cultuurpromotie, en later via Jef Verhelst, zij hadden die hele zomeranimatie opgezet

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • De Shakespeare-Strauss-Bogaerts-connectie
Halfslachtige slogans doen dienst om alle gestichte onheil goed te praten

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
dienst De vergadering vindt plaats in het Kasteel van Ham te Steenokkerzeel en duurt van 14 tot 18 uur I. MEDEDELINGLN 1) Uit verschillende telefoontjes en brieven is gebleken dat er...advies van januari - Nieuw Ensemble Raamtheater, Antwerpen - een succesvol gezelschap met een duidelijk profiel - de RAT is van mening dat hen geen dienst wordt bewezen door

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
hun dienst te hervatten, snuift dit honderd procent 'theaterbeest', dat Philips is, plots... 'een publiek'. Zijn 'spreken voor een bandrecorder' verandert in spel

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Globe heeft op dit moment maar zes vaste spelers in dienst

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
De Meester verlaat het Volkstoneel nog voor de financiële catastrofe en de splitsing in 1929 en treedt opnieuw in dienst van Verkade als regisseur

Nr. 13, April 1986 • Edward van Heer • Jan Ritsema: "Ik maak graag mooie produkties,...
Na zijn Mulo-opleiding ging hij varen en deed hij zijn militaire dienst

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Diegenen die in mijn werking niet goed functioneren, kunnen als stadspersoneel steeds ergens anders in dienst genomen worden

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Schouwburg zoekt directeur. En gezelschap.
Het artistiek personeel wordt door hem/haar in dienst genomen, maar de machinisten e.d...De directeur van deze dienst doet alle geldverhandelingen, heeft als enige volmacht om over het gestorte geld te beschikken en houdt de theaterdirectie maandelijks (!) op de hoogte van de financiële

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Gewoon, omdat je je geroepen voelde, of omdat het nu eenmaal de gewoonte is dat een eersteplan acteur met x jaren dienst ook denkt te moeten regisseren (3), of uit economische noodzaak die het voor


Toon volgende resultaten