Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


47 document(en) met "diploma" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 23, September 1988 • (advertentie)
scènes uit "Trilogie van het weerzien" (Botho Strauss). Praktisch: -- inschrijvingsvoorwaarde: houder zijn van een licentiaatsdiploma of van een ander diploma dat als gelijkwaardig kan worden

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
VUB) een Bijzonder Diploma of een Bijzondere Licentie in de Theaterwetenschap in het leven geroepen...Vanaf 1982 kon men aan de KUL een getuigschrift dramaturgie behalen, in 1987 werd het vakkenpakket uitgebreid en het getuigschrift omgevormd tot een Bijzonder Diploma Theaterwetenschap...Grofweg geschetst kan men zeggen dat het gebrek aan afzetmogelijkheden op de arbeidsmarkt aan de basis ligt van een soort nooit-genoeg-diploma's-op-zak-mentaliteit bij de studenten

Nr. 28, December 1989 • Alexander Baervoets • Vlaams dansbeleid maakt geen school
Eén van de mogelijkheden kan een algemene erkenning zijn, waarbij geleverde prestaties als equivalent kunnen gelden voor een diploma...Men hoopt dat hun diploma op termijn wettelijk erkend en beschermd zal worden en dat ze mettertijd een sluitend net van privé-dansschooltjes zullen vormen en de plaatsen in de academies zullen opeisen...leraren, vorming, diploma's, kortom, het scheppen van kansen voor een bloeiende actieve danscultuur is daarbij wellicht de eerste prioriteit

Nr. 29, Maart 1990 • Johan Callens • Samuel Beckett, 1906-89
Bij zijn terugkeer werd hij docent Frans aan zijn Alma Mater en behaalde er een Masters diploma

Nr. 31, September 1990 • (advertentie)
LEUVEN Het biezonder diploma THEATERWETENSCHAP omvat: een ruim theoretisch vakkenaanbod dat de studenten vertrouwd wil maken met een wetenschappelijk kader en een...scènes uit "Trilogie van het weerzien" (Botho Strauss). Praktisch: -- inschrijvingsvoorwaarde: houder zijn van een licentiaatsdiploma of van een ander diploma dat als gelijkwaardig kan worden

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
De ontwerptekst bevat een aantal positieve aspecten, zoals de gelijkschakeling van diploma's en statuten in de twee netten

Nr. 33, Maart 1991 • Caroline Derycke • Hervormingen Hoger Kunstonderwijs
Op het debat bleek dat iedereen het eens was over een aantal positieve elementen uit het decreet, zoals het gelijkschakelen van diploma's en statuten en het invullen van ambten

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
Hij ondergaat de gevangenis als een ontmenselijking maar behaalt toch een diploma in de journalistiek

Nr. 35, September 1991 • Ann Olaerts • THEATER FESTIVAL
Dat hangt af van de vorm waarin je het wil organiseren, want gevestigde auteurs hebben uiteraard geen boodschap aan een vierjarige schrijfopleiding met begeleidend diploma

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Ook als ze altijd een minderheid zullen blijven hebben deze intellectuelen (en een intellectueel betekent hier niet iemand met een diploma, een intellectueel is iemand die zelf denkt) toch de plicht

Nr. 51, Augustus 1995 • (advertentie)
selecte groep specialisten uit diverse vakgebieden Praktisch toelatingsvoorwaarde: houder zijn van een licentiaatsdiploma of een HOLT-diploma een eenjarig programma dat gespreid kan worden

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
Ze raakt er vertrouwd met de theorie 'pur sang'. Eens haar Folkwang-diploma op zak, richt Lea Daan al in 1931 haar eigen school op aan de Frankrijklei 107

Nr. 58, December 1996 • De Grootinquisiteur • Manifest
kunt zich indenken hoe vadsig die vedetten er soms bijlopen, voorzien van hun schijnheilige geloofsbrieven, a priori of a posteriori gerechtvaardigd door hun diploma en de blabla van de huisdramaturg

Nr. 63, Maart 1998 • Stephan Moens • Opera tot theater maken
Jonge mensen die straks een diploma gaan krijgen en daarmee beëdigd zanger zijn, hebben niet of nauwelijks kennis gemaakt met de vereisten die het medium opera stelt

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
Dan moet een acteur die het uiteindelijk niet maakt in het theater zich in een bank of zo gaan aanbieden met een diploma dat op elk ander terrein dan het theater

Nr. 69, Januari 1999 • Personalia
Guy Cools is programmator dans in Kunstencentrum Vooruit (Gent). Katrien Darras, redacteur van Etcetera, is licenciate in de Kunstwetenschappen en behaalde het aanvullend diploma Culturele

Nr. 70, December 1999 • Personalia
Guy Cools is programmator dans in kunstencentrum Vooruit (Gent). Katrien Darras, redacteur van Etcetera, is licenciate in de Kunstwetenschappen en behaalde het aanvullend diploma Culturele

Nr. 72, Juni 2000 • Katrien Darras • Een Japanse Shakespeare uit Gent
Hij vond dat ik een diploma moest hebben...En dat is pas mogelijk wanneer het onderwijs niet meer gericht is op afleveren van diploma's maar op een permanente vorming

Nr. 73, Januari 2000 • Sarah Vanagt • EEN ONMOGELIJKE RECONSTRUCTIE VIA EEN BRIEFWISSELING
Als het hier ooit oorlog wordt, Sarah, vergeet dan niet jouw diploma's mee te nemen

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Het theater gedacht
Na het behalen van zijn diploma werkt Dort jarenlang bij het ministerie dat waakt over de gezondheid van de Franse bevolking


Toon volgende resultaten