Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "directeurschap"Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
het directeurschap van de Opera voor Vlaanderen

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
Daar dit op hetzelfde ogenblik gebeurt als Peter Stein het directeurschap ervan opgeeft, ligt het voor de hand te besluiten dat beiden op een punt gekomen zijn, waarop ze een periode afsluiten

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Een gemakkelijke taak was dat directeurschap in geen geval, want het NTG ving als nieuwkomer nogal wat tegenwind

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
aan de Gentse Toneelschool (1911 - 1914); zijn kortstondige maar zo gretig vermelde activiteit in het Fronttoneel (1918) en zijn directeurschap in de Antwerpse KNS (1922-1929). Stuk voor stuk werden ze

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Onder zijn directeurschap werd in 1976 een verregaande programmahervorming ingevoerd die een reeds manke toneelopleiding helemaal de benen afsneed

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Heeft dat te maken met uw directeurschap in de Beursschouwburg

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Een opera voor Vlaanderen?
Na het directeurschap van Alfons Van Impe bevindt het gezelschap zich in een diepe crisis

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
De financiële aspecten en de behuizingsproblemen die zijn directeurschap bij het NKT hebben gekenmerkt, terzijde gelaten, had hij daar ondervonden dat "ondanks laten we zeggen de zachte revolutie die

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Kroniek 1907-1908 Note pour Messieurs les Membres du Conseil Communal pamflettaire brief en kandidatuur van H. Teirlinck en H. Laroche voor het directeurschap van de Brusselse Schouwburg

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Notes pour Messieurs les Membres du Conseil Communal (1907/8). Via deze pamflettaire nota maken Teirlinck (29) en H. Laroche (45) hun kandidatuur bekend voor het directeurschap van de Vlaamsche

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Onder zijn directeurschap heeft het festival zeer nadrukkelijk een centrale plaats opgeëist binnen het Franse theaterlandschap : Avignon verzamelt jaarlijks de vooraanstaande Franse

Nr. 35, September 1991 • Daan Bauwens • Walter Tillemans
Walter Tillemans, jouw naam circuleerde al lang in verband met het directeurschap van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg...Wat waren je concrete voorwaarden voor aanvaarding van het directeurschap

Nr. 47, December 1994 • Jaak van Schoor, Dré Poppe, Hugo Van... • In memoriam: Rudi Van Vlaenderen
1945 reeds, na het directeurschap van Michel van Vlaenderen van één seizoen, was Gent zijn gezelschap kwijtgespeeld aan de Antwerpse monopoliedrift

Nr. 60, Juni 1997 • Pol Arias, Marleen Baeten • Van kermisspelers en religieuze spelers
Inkomsten waren belangrijk, want tot 1975, de eerste drie jaren van mijn directeurschap, was er een concessiesysteem

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • Twintig jaar Kaaitheater: een kleine sociogenese
Was het daarenboven niet symbolisch dat het directeurschap van een artistiek naar een zakelijk leider verschoof

Nr. 106, April 2007 • Wouter Hillaert • Van La Mamma tot Mohammed
hoe dubbel zijn vertoog over ‘ont-eigen-ing’ ook geworden is nu hij met zijn directeurschap van Théâtre National de grootste culturele cumul in België bestiert, toch is er één groot verschil met veel

Nr. 111, April 2008 • Eric De Kuyper • De vergeten kant van Maurice Béjart
Uiteraard, de komst van Gerard Mortier betekende voor velen een verlossing, een bevrijding uit de stoffige routine waarin de Munt zich bevond aan het einde van het directeurschap van Huisman...Er diende opgeruimd en een nieuwe koers gevaren, maar er heeft ook zoiets als een (begrijpelijke) vadermoord plaatsgevonden, want de eerste jaren van Huismans directeurschap waren uitzonderlijk