Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


360 document(en) met "discussie" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
Ik denk dat het belangrijk is als je toneel speelt - en dat geldt vooral voor regisseurs - voortdurend je vak ter discussie te stellen

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Alleen een openbare discussie, waar bijvoorbeeld verschillende herstructureringsvoorstellen open en bloot op tafel liggen, geeft de mogelijkheid de val van de geheime gebondenheid te ontlopen...de RAT heeft zich beroepen op het oude huishoudelijke reglement van de commissie en de discussie geheim verklaard

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Vooral iemand als Serge Lifar is in heel die discussie erg dwars gaan liggen

Nr. 7, Juli 1984 • Inhoudstafel
openbaar worden, zodat er discussie gevoerd kan worden

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Als je ambtenaar zou worden binnen een bestel dat inderdaad een cultureel beleid voert en waar een discussie met echt geïnteresseerde verantwoordelij* ken kan gevoerd worden

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
alsook de discussie of 'proletarische' cultuur binnen een kapitalistische maatschappij so wie so mogelijk is, kwamen op dat moment in Berlijn weer aan de orde

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
belang naast het eigenlijke doel van de genezing als proefobject voor wetenschappelijke experimenten te misbruiken hoeft hier hoewel het geval ter discussie mijn persoonlijk geval is slechts in de

Nr. 10, April 1985 • Klaas Tindemans • Herman Gilis' problemen met 'la séduction chronique'
Het is een beetje een kip-ei-discussie of Marivaux deze techniek geleerd heeft bij zijn Italiaanse commedia dell'arte-acteurs, of graag werkte met deze mensen van het Théâtre Italien Van Luigi

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
Ik wens een echte discussie: ik wil nog altijd de redenen horen waarom men positieve gevoelens zo makkelijk onder het tapijt keert als louter fictie of inbeelding...Deze discussie beperkt zich niet tot Chéreau, maar slaat op een hele trend in het huidige intellectuele leven

Nr. 11, Juni 1985 • (advertentie)
Lezen en schrijven aan een progressief Vlaanderen JOHAN OP DE BEECK (red) Omroepen in de woestijn De BRT-discussie 'Een van de hoogst zeldzame uitzonderingen op dat...manifeste gebrek aan ko heren te, publieke oordeelsvorming (inzake mediabeleid)' 'een onmisbaar element in de hele discussie' (Knack) Met bijdragen van Luc Boone, Herman Balthazar, Dirk Tiele

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
ofschoon er hierover nog steeds discussie bestaat; vooral Albee's bewerkingen, zoals zijn Lolita enkele jaren terug, vormen bezwarend materiaal

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
De discussie over het theaterbeleid in Vlaanderen wordt hierbij open verklaard

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Het métier van de acteur staat ter discussie...zit zichtbaar maken en een discussie mogelijk maken tussen de verschillende methodes...Veel stof tot discussie

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
De nadelen ervan zijn evident, maar in een discussie gevoerd met woorden i.p.v...Dat is een discussie waar we absoluut niet uit zijn gekomen, nl...Ik heb een discussie gehad met Riezenkamp, een topambtenaar van WVC (het ministerie van Cultuur). Ik heb hem uitgelegd dat we eigenlijk geen reisgroep willen zijn, maar een eigen ruimte zoeken

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Maar de woorden 'aanpassing, actualisering, herziening' laten vermoeden dat er aan het decreet wel gedokterd zal worden, maar dat dit (nog) niet het startpunt betekent van een fundamentele discussie...discussie over het theaterbeleid o.i...De reële functie van de grote theaters vandaag verdient een uitgediepte discussie in de komende maanden

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Aldus wordt Amphitryon een dialectische discussie over de maatschappelijke realiteit en de (in de eros gelegen

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Schouwburg zoekt directeur. En gezelschap.
om in alle ernst een grondige discussie te voeren over functie en functionering van het repertoiretheater in onze samenleving

Nr. 13, April 1986 • Katie Verstockt • Marc Vanrunxt kijkt om: Een modespektakel en...
Op festivals als Klapstuk, Kaaitheater en De Beweeging werd het werk van Vanrunxt niet altijd eensgezind positief onthaald, maar het was alleszins altijd stof tot discussie

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
Alleen Muller zelf houdt die discussie levendig: onlangs bewerkte hij de Prometheus-monoloog uit Zement tot een zelfstandig luisterspel

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
De discussie over de waarde moet die over geld en prijs vervangen


Toon volgende resultaten