Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


38 document(en) met "dispositief" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Ook in de enscenering, zowel qua spel-dispositief als in acteerstijl en -ritme, is De Sapeurloot een bijna letterlijke parafrase op de produktie uit Lille

Nr. 32, December 1990 • Luk Van den Dries • De man, hij wankelt
Deze structuur wordt door Perceval gehandhaafd in een scenisch dispositief dat als een enveloppe dichtplooit

Nr. 39, December 1992 • Geert Opsomer • Van schilder tot schrijver van de ruimte
het decorontwerp is er vaak een vast dispositief naast enkele mobiele elementen...Tijl, Het Vlaamsche Volkstoneel / J. Hersleven Verenigbaar met het vaste dispositief van de architecturale scène is b.v...Het overheersende principe van het scenische dispositief is echter niet de vervorming of vervreemding, maar een "sober functionalisme". De decorontwerpen van Moulaert zijn in de eerste plaats

Nr. 44, Februari 1994 • Rudi Laermans • Niets dan schone schijn en ijdel spektakel?
van de onherleidbare identiteit van de schilderkunst tegenover het nieuwe representatie-dispositief

Nr. 55, April 1996 • Geert Opsomer • Herhaling, waanzin, discipline
Deze vertraging maakt het theoretische dispositief zichtbaar dat aan de basis ligt van het werk...Hij is veeleer geïnteresseerd in het dispositief van Fabre

Nr. 69, Januari 1999 • Myriam Van Imschoot, Rudi Laermans • De sprong van Nijinski
Die staat in het geval van het ballet uiteraard niet los van het totale scenische dispositief, met zijn artificiële belichting, zijn gestuurde focalisatie van de publieke blik, enzovoorts

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
een collectief ritueel en gemeenschapstichtend dispositief, zoals dat nog bij de Grieken mogelijk was

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Het theater gedacht
Hoe dit verder ook zij, het theatrale theater dat zich niet langer als een representatie-dispositief begrijpt, resulteert volgens Sarrazac noodzakelijkerwijs in een andere verhouding met het publiek

Nr. 74, December 2000 • Jeroen Peeters • Het kijken vormt de inzet
Vanity heeft ook heel wat implicaties voor het theatrale dispositief, voor de mogelijkheids-voorwaarden van representatie en de manier waarop die in verband staan met het kijken en zijn grondslagen

Nr. 74, December 2000 • Pieter T'Jonck • De kijker, de acteur, het stuk, de...
Architectuur is daarbij, ook nu koningen en grootburgers opgevolgd werden door een globale kapitalistische economie, niet het meest onschuldige ('kwalitatieve') dispositief, zoals Wim Cuyvers kort en

Nr. 77, Juni 2001 • Pieter T'Jonck • Het lichaam zonder het lichaam
Het is duidelijk dat het theater, als machinerie en dispositief, niet bepaald bevorderlijk is voor het doorbreken van deze dialectiek

Nr. 77, Juni 2001 • Isabelle Ginot • Mark Tompkins
De voorstelling als dispositief van voyeurisme

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • Avant-gardisme als neoacademisme
juister, door het dispositief scène/zaal

Nr. 78, Januari 2001 • Stefaan Vandelacluze • Je Suis Sang: Trajecttheater van bloedbeelden
Dit camoufleert wel voor een deel de beperktheid van de tekst, zorgt ervoor dat je als toeschouwer op zoek gaat naar een soort van visuele vertaling in het scenisch dispositief

Nr. 80, Februari 2002 • Raf Geenens • Lichaamsexotisme
Zo een transparante aanwending van het lichaam om een verhaal te vertellen, kan bezwaarlijk choreografisch genoemd worden en lijkt eerder thuis te horen in het theatrale dispositief

Nr. 82, Juni 2002 • Hugo Haeghens • Omtrent de vierde wand: De troost der...
Het is de vraagstelling naar het ambivalente statuut van de (denkbeeldige) vierde (theater)wand als abstract en collectief projectiescherm, als herinneringsmachine, als dispositief van de verbeelding

Nr. 82, Juni 2002 • Bert Vandenbussche • Bert Vandenbussche
het theatrale dispositief (Bereft of a blisful union van Wim Vandekeybus), ontdubbeling van de kijkervaring in de herinnering (Vanity van Vincent Dunoyer) of creatie van een over-all-beeld waarin dans en

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
Cacher-montrer: la théâtralité’, zegt de filosoof Jean-François Lyotard.10 De spanning tussen tonen en verbergen is het theatrale dispositief bij uitstek...Dat theatrale dispositief plaatst ons, aldus Lyotard, in het hart van het nihilisme en de negativiteit: het teken staat steeds voor iets anders...Dit theatrale dispositief is meteen het basisschema van het westerse metafysisch en theologisch denken (er is een hogere werkelijkheid: de Idee, God, de Vooruitgang, de Redelijkheid,...). De inzet van

Nr. 82, Juni 2002 • Gert Verschraegen • De wereldmedia en de grenzen van het...
Alibi doorbreekt geregeld de denkbeeldige ‘vierde wand’ tussen acteur en publiek, het theatrale dispositief waarbij de acteur doet alsof er geen toeschouwers in de zaal zitten, zodat ook de toeschouwer zijn

Nr. 83, Januari 2002 • Erwin Jans • De intieme band tussen oorlog en media
Dat theatrale dispositief zetten de drie voorstellingen in als kritisch potentieel