Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


43 document(en) met "doelgroep" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
de opbouw doen we aan veldwerk: we gaan naar de doelgroep en zoeken rond de problemen waar ze mee bezig zijn

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Met Proloog verdwijnt het prototype van een bepaald soort politiek toneel dat termen als 'debatlijn', 'perspectief' en 'doelgroep' in de dramaturgie introduceerde...Kritiek Zijn volgens jou, anno nu, de basisconcepten van Proloog - democratie, collectieve werkwijze, doelgroep - fout gebleken ? "Ik zal nooit zeggen dat Proloog tien jaar verloren...Mensen van buiten de doelgroep waren vaak wel geschokt

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
teksten over kindertheater zeggen meer over de appreciatienormen van volwassenen dan wel over de receptie van het kind; niet zelden gaan die teksten aan de doelgroep voorbij; en bovendien hebben critici van...Vooral tijdens de voorstelling van het NJT werd duidelijk dat de doelgroep van het festival beter beperkt was gebleven tot de 3 à 5-jarigen

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Goudlokje en de twee beren (Speeltheater) en Sneeuwwitje (NJT) zijn, zowel qua doelgroep als qua theatrale vormgeving, nauwelijks met elkaar te vergelijken, maar beide voorstellingen tasten even

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Michel Uytterhoeven: "Ik wil een kijkgedrag ontwikkelen"
Vormen zij jou w doelgroep ? "Doelgroep...De doelgroep is gewoon het grote ruime publiek waarbij we proberen een kijkhouding te ontwikkelen

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
meer dan iedere andere Vlaamse kindervoorstelling, het moeilijke evenwicht tussen een rechtlijnig nastreven van artistieke opties en het bereiken van de doelgroep...De toetsing van de doelgroep wordt te eng omschreven als "is deze voorstelling toegankelijk genoeg voor kinderen van die of die leeftijd

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Maar daar de toegangsprijzen omwille van de specifieke doelgroep noodgedwongen minder dan de helft bedragen, liggen hun inkomsten veel lager

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Oud Huis Stekelbees Gent Parade In het januari-nummer van Toneel Theatraal verdenkt Jan Middendorp het 'radicale jeugdtheater' -- waar niet de doelgroep, nl

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Sluimerende discussies over de artistieke en thematische ontwikkelingen in het jeugdtheater, over vernieuwingsdrift, de betekenis van de doelgroep, kwamen aan de oppervlakte, naar aanleiding van deze...De vraag of een 'choquant' getoonde dooodsthematiek aansluit bij de belevingswereld van de doelgroep - de kinderen - verruimde zich tot een meer algemene problematiek: in welke mate bepaalt de...veronderstelde belangstellingssfeer van 'de kinderen' de artistieke ontwikkeling en vernieuwing van theatermakers die zich op die doelgroep beroepen ? Winterslaap zal misschien door sommigen als een stap

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
doelgroep), en de 'receptieve produktiecentra', de werkplaatsen dus

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Aan de hand van gesprekken met choreografen, verlucht met - hoe kan het anders ? - opnamen van hoofdzakelijk werksessies, poogt men een doelgroep van jongeren tussen 16 en 18 jaar kennis te laten...Daar de samenstelling van deze doelgroep uitermate heterogeen is, heeft men gezocht naar een quasi-neutraal uitgangspunt - het menselijk lichaam en de lust tot bewegen -en niet naar bijvoorbeeld een

Nr. 35, September 1991 • Ann Olaerts • THEATER FESTIVAL
Opvallend hierbij is dat in die Ateliers de nadruk haast uitsluitend ligt op de literaire activiteit van het toneelschrijven (schrijf een goede dramatekst, de rest volgt wel) en dat de doelgroep

Nr. 36, December 1991 • Willy Thomas • Iemand graag zien
Dat de tekst ook buiten de specifieke doelgroep verwarring kan stichten is voor de Jury een even evidente als verheugende vaststelling

Nr. 40, Februari 1993 • Béa Migom • Kristel de Weerdt
Etcetera: Welke doelgroep beogen jullie met het festival, kinderen of organisatoren

Nr. 44, Februari 1994 • Luk Van den Dries • Het betere theater voor kleine mensen is...
Dus niet met het publiek, leeftijd, doelgroep, verkoop of circuit

Nr. 51, Augustus 1995 • Christien Boer • De eigen leefwereld teruggeven als kunst
Verruiming Victoria maakt theater voor jongeren; een doelgroep waar Dirk Pauwels op een natuurlijke, bij Victoria passende wijze ingegroeid is. Pauwels: 'Ik heb geen speciaal

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Paul Demets • Graven in de enclave
Mijn manuscript werd niet bekroond omdat het niet aan de doelgroep van de wedstrijd -jonge tieners- beantwoordde, maar de jury was er vol lof over

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
Waar gaat dit boek eigenlijk wel over en voor welke kapitaalkrachtige doelgroep is het bestemd

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
Door een veel groter publiek te willen bereiken, schiet men zijn werkelijke doelgroep voorbij

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Kansarmoede en kunst: een trend?
Meer dan tweehonderd belangstellenden namen in Turnhout deel aan de thematische gespreksgroepen - telkens met projectvoorstellingen - over buurt en wijk, kunstenaar en doelgroep, culturele centra en...Ook het begrip 'continuïteit' krijgt een andere invulling naargelang het niveau waarop ze nagestreefd wordt: op beleidsniveau, op het niveau van de doelgroep of op het niveau van Jan en Piet...Zeker op het niveau van de doelgroep wordt 'continuïteit' te veel ingevuld als 'in stand houden' en te weinig als 'evolutie' of 'ontwikkeling'. Op beleidsniveau wordt de vraag naar continuïteit