Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


94 document(en) met "dominante" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Ook onderzoekt de jonge regisseur de overgeleverde canon toneelteksten en technieken met grote gretigheid vanuit de overtuiging dat in de toneeltraditie meer te leren valt dan het dominante toneel

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Carlos Tindemans heeft tijdens een voordracht in 't Stuc te Leuven eens gezegd dat Vlaanderen nog steeds zweert bij de dominante functie van de acteur

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
Inversie Op het eerste gezicht lijken de public-relations-voorstellingen van de Studio in niets op wat er te zien is in het dominante Antwerpse theater...Integendeel, bij het dominante theater staat 'het thema' voorop

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • Kwartet van Heiner Müller, Bogaerts contra Buyse
Alle obsessies zijn opnieuw aanwezig: de dominante vrouw, de dode sexualiteit, het verraad, de omkeringen van rollen, enz

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
De andere acteurs dragen veel explicieter de stempel van Grüber die de dominante karaktertrekken van hun personages geaccentueerd heeft

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter, Geert Opsomer • Taal in beweging, beweging in taal
Je probeert je impressie weer te geven, de manier waarop je de voorstelling ervaart, een opsomming van de dominante stilistische kenmerken...Een kunstwerk functioneert binnen welbepaalde stilistische parameters en de dominante stijlkenmerken blijven in het geheugen vastzitten

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Tie3 zonder Tone Brulin
Niek Korte-kaas (decor) legt echter de "te" aan banden, met een dominante vormgeving die het hele gebeuren inkadert, het verbale en fysieke geweld in een strakke structuur dwingt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
Als regisseur-dramaturg opteert Vandervost voor een benadering waarin de oorspronkelijke tekst het dominante tekstsubstraat mag leveren

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Het dominante cultuurpatroon van de intellectuele en sociale elite moest overgedragen worden op de lagere milieus

Nr. 25, Maart 1989 • Pol Arias • Het Theater als Avontuur
Daarnaast groeide bij L'Ymagier Singulier de behoefte om een theaterpraktijk te ontwikkelen, waarbij de tekst niet langer het dominante gegeven was

Nr. 26, Juni 1989 • Luc Dhooghe • Tocht door het Brussels theaterlabyrint
De rechthoekige ruimte is flexibel, doch de frontale richting is bevoordeeld door de dominante as van de machinerieën en de aanwezigheid van een achtertoneel

Nr. 29, Maart 1990 • Johan Callens • Samuel Beckett, 1906-89
Het voornemen klinkt kordaat maar heeft hem bloed en tranen gekost; hij moest opboksen tegen zijn provinciaal- burgerlijke, protestants-Ierse afkomst, een dominante moeder, psychosomatische problemen

Nr. 34, Juni 1991 • Theo Van Rompay • In Him we Trust
Belangrijker is natuurlijk dat sinds eeuwen de Middeneuro-pese filosofie een dominante positie bekleedt, wat zijn neerslag vindt in de toneelliteratuur

Nr. 37, April 1992 • Hana Bobkova • De criticus en zijn verantwoordelijkheden
Individualisering, mondigheid en zelfstandigheid zijn wel dominante waarden geworden, maar het noodzakelijke complement, de individuele verantwoordelijkheid, is niet meegegroeid

Nr. 39, December 1992 • Tom Blokdijk • Het gekluisterd bewustzijn
De (verkapte) homoseksualiteit speelt in dit stuk geen dominante rol

Nr. 42, Juni 1993 • Tuur Devens • De grote infernale oerkont
Eigenlijk is het antwoord simpel: de hogere klasse bepaalt de dominante en legitieme cultuur

Nr. 44, Februari 1994 • Rudi Laermans • Niets dan schone schijn en ijdel spektakel?
de thans dominante lichaamscultuur...verduidelijkt of 'markeert' via positieve of negatieve verwijzingen naar de dominante beeldlogica, naar MTV en videoclips van Madonna, Prince of Michael Jackson...geslachtelijke tweepoligheid van de dominante lichaamsmodellen, wijst er op dat het de spektakelmaatschappij vooralsnog niet is gelukt om de lichamelijke werkelijkheid restloos te transformeren in een neutraal

Nr. 45, April 1994 • Marleen Baeten • Twee meisjes met een baard en kinderbrieven...
dominante verhaallijn helder en binnen de verwachtingen van een sprookje

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
Binnen de in onze moderne cultuur dominante voorstellingen vormen lichamelijk lijden, sterven en dood aparte werkelijkheidsgebieden, die door talrijke verbodsbepalingen van het terrein van leven

Nr. 45, April 1994 • Hugo Durieux • Het zachtjes breken van een takkenbos
De selectie van meningen is vrij willekeurig, maar zij geeft wel een dominante opvatting weer: de status van beeld, beweging of enscenering is wat onduidelijk, maar taal of tekst richten zich op het