Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


46 document(en) met "dossiers" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Financiële dossiers van de stad en laat hij enkele 'marge'-figuren aan het woord...Overigens moeten al die dossiers door het Ministerie van Cultuur worden goedgekeurd want daar moeten 60% van de nodige financies vandaan komen

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Aan hun dossiers

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
De RAT bekeek de subsidie-aanvragen vanuit drie invalshoeken: 1) de door de gezelschappen zelf ingediende dossiers met beleidsnota's, statistische gegevens en inhoudelijke en organizatorische...De RAT is zich daar volgens zijn voorzitter, Piet Jaspaert, van bewust: de RAT moest zich thans noodgedwongen beperken tot het 'horen' van de gezelschappen via hun dossiers; in de toekomst wil hij ook

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
gezelschap van Dominique Bagouet (700.000 FF), van Maguy Marin (725.000 FF), van François Verret (700.000 FF),..." Hoe is de raad van advies, die de dossiers van de onafhankelijke gezelschappen...die verschuivingen zijn niet slecht, ze werken stimulerend..." In 1984 werden uit de 180 ingediende dossiers 69 gezelschappen voor steun weerhouden

Nr. 11, Juni 1985 • Jaargang 3, nummer 11, juni 1985 TIJDSCHRIFT...
heeft met alle gezelschappen minstens dossiers aandachtig onderzocht en de beoordeling het publiek, de critici en vanuit de zelf bijgew per 14 januari een eindadvies aan de Minister va

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
De RAT heeft met alle gezelschappen minstens twee gesprekken gehad, hun dossiers aandachtig onderzocht en de beoordeling van het gezelschap vanuit het publiek, de critici en vanuit de zelf bijgewoonde...Er werd ook heel wat tijd besteed aan inmiddels aangepaste dossiers van deze groepen met nieuwe gegevens en/of formules...SAMENVATTING VAN DE EVALUATIE VAN DE DECREETGROEPEN Tijdens de vergaderingen van 28 en 29 maart, van 3, 15, 18, 24 en 29 april werden de dossiers voor 1985-1986 (en die opgevraagd waren tegen

Nr. 19, September 1987 • Dirk Bohnen • Simultaan
Want ik ben echt niet alleen een administratieve pletwals en ik loop ook geen hele dag met dossiers rond -- die worden met speciale liften vervoerd -- want die zijn veel te zwaar voor mij, maar ook

Nr. 26, Juni 1989 • Luc Dhooghe • Tocht door het Brussels theaterlabyrint
Eigendom van de stad Brussel, zal het dus bij de reeks dossiers gevoegd worden die wachten

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • EXIT MORTIER, INTROIT CLEMEUR
Als voorlopige coup de théâtre stuurde Mortier zijn persoonlijke secretaris, Karel Grouwet, naar de kantoren te Gent om daar alle dossiers te laten weghalen (zonder onderscheid tussen officiële en

Nr. 31, September 1990 • Hildegard De Vuyst • Een lege plek om te blijven
De vraag kan terecht gesteld worden of een centrale overheid, al dan niet bijgestaan door een adviesraad, jong en nieuw talent kan ontdekken en of zij uit de voorgedragen dossiers een zinvolle

Nr. 37, April 1992 • (advertentie)
cultuurministers, theaterdirecteuren; essays; commentaren bij het beleid en de verschillende ontwerpen van podiumdecreet; dossiers over het theater in Gent, Antwerpen en Brussel; 32 theaterteksten; alles samen een

Nr. 44, Februari 1994 • Cecilia De Moor • Kunst en recht: kan het ene zonder...
podiumartiest, Jan Peeters, Patrick Hostekint, Leo Peeters, oktober 1993; Nieuwsbrief theaterbedrijfsvoering, uitgave van het Vlaams Theater Instituut -dossiers bedrijfsvoorheffing (september 1992, mei 1 993) en

Nr. 44, Februari 1994 • (advertentie)
Ze krijgen gratis Courant, Dossiers Theater bedrijfsvoering, Ruptures (het Internationale Promotie-tijdschrift) en genieten van 25% korting op alle VTI-Publikaties

Nr. 45, April 1994 • Benoît Vreux • Het 'Jeune Théâtre': leven en dood van...
De CAP vergadert een tiental keren per jaar en onderzoekt jaarlijks een goede honderd dossiers

Nr. 45, April 1994 • Pieter T'Jonck • Dossier: de jonge groepen
Die ondersteuning is vooral technisch van aard: zorgen voor een zaal en technische ondersteuning, hulp bij de promotie, hulp bij de administratieve afwikkeling van dossiers (belastingen, sociale

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Lannoye, Marleen Baeten • Interview met Minister Weckx
Hun taak zal gericht zijn naar specifieke dossiers toe, naar kwaliteitsoordelen toe...Het moet toegang hebben tot alle dossiers van de twee verschillende administraties en daarbij autonoom genoeg werken om voldoende voeling te hebben met het werkveld en diens representatieve

Nr. 53, December 1995 • Tuur Devens • Monumentenzorg of theaterdecreet?
Wat projectsubsidies betreft: in 1993 waren er van de tien begunstigde dossiers twee figurentheaterprojecten, nl...1994 kregen twee van de negen dossiers figurentheater geld, nl

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Dossiers moeten veel te vroeg ingediend worden...Onze voorzitters zouden eventueel dossiers kunnen uitwisselen, maar ook binnen de administratie is er geen globaal zicht

Nr. 58, December 1996 • Hugo De Greef, Erwin Jans • Jukebox
Als de raden van advies en de overheid vanuit de sector geen dossiers toegeschoven krijgen die verregaande wijzigingen voorstellen: wat kunnen ze dan doen

Nr. 58, December 1996 • De Grootinquisiteur • Manifest
Foto's, catalogi, dossiers, productievergaderingen, videocaptaties, voor- en nabesprekingen, colloquia, panelgesprekken, conceptuele en dramaturgische uitvluchten: daarmee wordt het pleit gewonnen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK