Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


46 document(en) met "dossiers" • Resultaten 41 tot 46 worden getoondNr. 98, Januari 2005 • Rudi Laermans • Bevreemdend beleid
Daarbij speelde wel de verzachtende omstandigheid dat de nieuwe Vlaamse regering, en dus ook de nieuwe cultuurminister, pas goed en wel in het zadel zaten tegen de tijd dat de dossiers moesten worden...de eindfase kan hij soepel inspelen op het geheel aan ingediende dossiers, de gegeven adviezen, de onontkoombare noodzaak van zekere politieke en regionale evenwichten… Hij heeft een soortement blanco...Twee jaar overheidssteun, dat is ofwel ‘hoopvol’ (‘voor beginnende, startende voorzieningen’), ofwel ‘waarschuwend’ (‘voor betwijfelde dossiers’). Het is een kwakkelende verantwoording, want bij de

Nr. 98, Januari 2005 • Delphine Hesters • Criteria voor een kunstendecreet
dossiers getracht inhoudelijke accenten te leggen en aandachtspunten naar voor te schuiven binnen hun eigen sector...Stellingen over de kwaliteit van het reeds afgelegde parcours van een organisatie steunen doorgaans op beide argumentatielogica’s, uitspraken over de artistiek-inhoudelijke aspecten van de dossiers...Waar een checklist voor de lezing van de dossiers bij de beoordelingscommissies het gevaar van ritualisme inhoudt en een oordeel-op-maat in de weg kan staan, lijkt een overzicht van concrete

Nr. 99, December 2005 • Dirk De Corte • Wie is er bang van de culturele...
Alleen was uit de ingediende dossiers al gebleken dat er bij dat zogenaamd 'marktgericht' zijn van musical minstens twee opmerkingen te plaatsen zijn

Nr. 99, December 2005 • Van alle markten thuis
Dossiers werden geschreven maar in tussentijd werd het nieuwe kunstendecreet gefinaliseerd

Nr. 113, September 2008 • Rudi Laermans • Hedendaagse dans tussen eigenheid en beleid
Moet men de danssector dan laten inbreken op de theatersubsidies, bijvoorbeeld door de dossiers van makers wier werk een onmiskenbaar theatraal karakter bezit naar de theatercommissie door te schuiven

Nr. 114, December 2008 • Delphine Hesters • De mythen en sagen uit Kunstenrijk
schrijven en/of vertalen van dossiers, tourmanagement, hulp bij de uitbouw van partnerships, netwerken, organiseren van showings, verkoop van voorstellingen, etc...Eigenlijk is wat vóór de subsidie komt al een kleine nachtmerrie voor veel kunstenaars: een ware multiplicatie van het aantal zelf te schrijven dossiers...meer dossiers moeten schrijven en een complexer zelfmanagement moeten voeren