Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


22 document(en) met "draagvlak" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Generaties lang hebben dramatische auteurs teksten geschreven volgens het ijsbergprincipe: achtergrond en draagvlak geheim houden, oppervlakteveld beperken

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
iets wat nauw aansluit bij wat het draagvlak van T 68 was: de theatralisering van het theater

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Volgens hem zijn de verschillende 'uiterlijke vormen' van alle mogelijke theatrale manifestaties terug te voeren tot één gemeenschappelijk draagvlak en precies dat moet het object van de

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
daardoor het economische draagvlak worden ondergraven

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
De mogelijkheid om 'organisaties voor dans' te kunnen subsidiëren, biedt dus vaak een beter draagvlak voor die subsidies dan een strikte scheiding tussen gezelschappen en projecten

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
Die brug blijft echter bij twee pilaren, en kreeg geen draagvlak voor het tweerichtingsverkeer daartussen

Nr. 69, Januari 1999 • Pascal Gielen • Dans in Vlaanderen 1980 - 1995
Wanneer we de financiering van gezelschappen als Rosas, Ultima Vez en Troubleyn in de beginjaren bekijken, zien we dat zij in grote mate steunden op dit buitenlandse draagvlak...De rad gebruikte het internationale draagvlak van choreografen als het belangrijkste onderscheidingscriterium tussen project- en structurele subsidies

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Een artiest moet in zijn parcours bochten...
Ook haar maatschappelijk draagvlak is veranderd

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • Het onzichtbare podiumlichaam
Onthoofd, gezichtsloos, zonder gelaat: wat we niet te zien krijgen is het spreekwoordelijke draagvlak van wat we wél zien

Nr. 79, December 2001 • Lieven De Cauter • Naar de dierentuin: de terugkeer van de...
Misschien is de kunst als autonome instelling gedoemd om steeds weer aan die autonomie te willen ontsnappen, op zoek naar maatschappelijke relevantie en een draagvlak...Misschien is de kunst als autonome instelling gedoemd om steeds weer aan die autonomie te willen ontsnappen, op zoek naar maatschappelijke relevantie en een draagvlak

Nr. 81, Februari 2002 • Barbara Baert • Woord, huid, sluier: Omtrent beeld en monotheïsme
Toch had het beeldverbod voor de christenen niet hetzelfde rigide draagvlak als voor de joden

Nr. 81, Februari 2002 • Rudi Laermans • Het dansen gedanst: Blueprint (David Hernandez)
Dansdans (of pure dans) bezit in onze hedendaagse cultuur niet meteen een groot draagvlak

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
De scène biedt met haar verdiepingen bijwijlen de aanblik van een boortoren: het lichaam van de krijger is tegelijk draagvlak en drilboor

Nr. 85, Februari 2003 • Geert Sels • Kunst in de ban van het getal
De macht van het getal schuilt in zijn grootte, in zijn brede verspreiding en is door dat enorme draagvlak onontkoombaar

Nr. 93, Januari 2004 • Guy Poppe • Rwanda 2004, alesbehalve verzoening
Het maakt je duidelijk dat verzoening geen draagvlak heeft in het Rwanda van vandaag

Nr. 94, December 2004 • Marleen Baeten • Het leven zoals het is: toneelmuis: Dagboek...
De selectie mocht dan misschien een breder draagvlak hebben, de 'democratische' weg ernaartoe -via spraak en tegenspraak- werd nooit met het publiek gedeeld

Nr. 97, Juni 2005 • Pieter De Buysser • Voorwaarts: achterwaarts!
Pdb Maar avant-garde zou toch geen avant-garde meer zijn als er al meteen een maatschappelijk draagvlak voor zou zijn...Er moeten dringend een paar significante collectieve momenten komen om het draagvlak te verstevigen...Pdb Is het verhogen van dat maatschappelijk draagvlak een verantwoordelijkheid die je kunstenaars kan toevertrouwen

Nr. 103, September 2006 • Anne Dekerk • Porno-drama: scènes voor pornografie
Je geraakt nooit bij ‘het reële achter het naakte vlees’: er is steeds een minimum aan een fantasmatisch verhaal nodig als symbolisch draagvlak

Nr. 105, Februari 2007 • BAVO • Pleidooi voor een oncreatieve stad
Zij draagt immers bij aan de constructie van een sterke regionale economie, die Rotterdam voorziet van een eigen economisch draagvlak en haar zo niet langer afhankelijk maakt van krachten

Nr. 105, Februari 2007 • Jo Huybrechts, Elke Van Campenhout, David Berge • Potentie in plaats van polyvalentie
Dit zal het draagvlak van beide organisaties vergroten, en meer mogelijkheden scheppen