Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


161 document(en) met "dramatisch" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Tweede Bedrijf In de opvoering worden hoofdzakelijk twee teksten gebruikt: er is Goethes dramatisch fragment over Prometheus (1773), geregeld onderbroken door fragmenten uit Lully's Alceste

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
Gezien ze echter in Verwanten geen structurele band heeft met wat ervoor en erna komt, wordt Iwanows woede hier slijmerig in plaats van dramatisch

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
bracht de Studio Herman Teirlinck met succes zijn stuk De Rioolvogels uit (gepubliceerd in Dramatisch Akkoord, 1969, Amsterdam, P.N

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Een BKT-seizoen in assemblage
Wat reeds bedacht en gezien was: het expressionisme heeft op dramatisch vlak weinig opgeleverd (behalve de vroege stukken van Brecht), en een goede theaterpedagoog schiet tekort als regisseur...De ontmoeting tussen de verschillende stukken is occasioneel en eerder een dramatisch dan een theatraal gebeuren

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Het werk van Grotowski leek mij zeer uitdrukkingsvol en zeer dramatisch; maar ik zag er het nut niet van in als opleiding van de acteur

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
die nodig was geweest om gedurende twee uren dramatisch te boeien

Nr. 8, September 1984 • Klaas Tindemans • REPERTOIRES IN HET SEIZOEN 1984-85
De niet-militante fractie van de INS exploreert dus consequent gevaarlijke teksten, werkt zonder twijfel aan een eigen profiel én introduceert eigen dramatisch werk (Vandervost). Wat moet zo

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
Voor de twee negentiende eeuwse schouwburgen was de toestand echter dramatisch

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
Al wat eraan voorafging behoort tot het brede register van de komedie, maar nu staan we plots voor een donker, geladen dramatisch moment...Bij Herrmann kijkt van Dam even naar het balkon en gaat dan in de uiterste linkerhoek ontspannen op de grond zitten: op een dramatisch 'dode' plaats

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • Tadeusz Kantor
Ritmiek De muziek (een militaire mars van Pilsudski, een fragment uit het Scherzo van Chopin en een psalm) geeft aan de voorstelling een dramatisch-mee-slepende ritmiek

Nr. 9, Januari 1985 • Sam Bogaerts • Sam Bogaerts
Hunningher, Dramatisch Akkoord nr...Deze tekst was oorspronkelijk bedoeld als bijdrage voor het boek 1984 voorbij, nummer 17 in de reekst Dramatisch Akkoord

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
De onzichtbare blijft wezenlijk aanwezig en laadt het dramatisch gebeuren verder auditief op

Nr. 10, April 1985 • Klaas Tindemans • Herman Gilis' problemen met 'la séduction chronique'
Dit lukt eigenlijk nooit helemaal, maar zeker bij Gilis gaat dit dramatisch-verbaal échec verloren in de indrukwekkende 'machines de l'opéra' waarmee de voorstelling

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
leeftijd Mozart beschikte over een uitzonderlijk dramatisch gevoel, hij slaagde er in om binnen een streng conventioneel kader de eigen vitaliteit volledig aan bod te laten komen

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Krampachtig en hijgend vermelden ze nog hoe Anne-Marie Stretter dramatisch aan haar einde kwam...Dit levert een indringend acoustisch beeld op, dat dramatisch relevanter is dan de inhoud van de woorden zelf

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
Daarmee is natuurlijk niet bewezen dat Mamet een epigoon van Pinter is. Daarvoor is het dramatisch idioom van Mamet, met zijn specifieke ritmes en inflecties, te Amerikaans

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Door het plezier van de acteur, of het nu dramatisch of komisch is." Volkstheater We lezen een stukje voor, uit het interview met Gerardjan Rijnders, verschenen in Etcetera 7, waarin

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Opvallend is dat in het ontwerp tot reorganisatie van de Studio (1966) opnieuw teruggegrepen wordt naar de basisideeën van Teirlinck (Dramatisch Peripatetikon), zowel in het accent op de techniciteit

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
Telkens op de plaats waar in het hoofdverhaal ook een breuk ontstaan is die dramatisch en narratief moet overwonnen worden

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Toch is het dramatisch vorm geven aan poëtisch werk minder voor de hand liggend, en vooral minder dankbaar dan wellicht lijkt...waarvan dit het eerste deel is, is essentieel dramatisch van aard, zij het verscheiden van vorm-hier prozafragmenten, in andere delen poëzie of filosofie...zowel talig als dramatisch met Bourdets origineel


Toon volgende resultaten