Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


266 document(en) met "duur" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Bij dit kolossaal spektakel, dat tweemaal zoveel moeite vergt als een stuk van normale duur, is amper meer tijd voorzien

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
De vurigste volgelingen zoals de jonge Schechner of de jonge Marijnen moesten wel hun eigen materiaal bedenken, maar op de lange duur bleek dat niet bevredigend

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Meteen is de artificiële sfeer geëvoceerd, waarbinnen deze personages voor de duur van het stuk zullen evolueren, met voorzichtig gehanteerde replieken die (althans bij de première was dit zo) de

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Vlerick haalde groepen in die een paar jaar later te duur werden om nog in de Zwarte Zaal op te treden en legde een opvallende aandacht aan de dag voor de vermenging van kunstvormen, vnl

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Balachine zei hierover ooit: "Music is the floora dancer walks on." Cage en Cunningham stelden daarentegen dat muziek en dans in essentie niets gemeenschappelijk hadden tenzij hun duur

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Toch is het nastreven van zelfdestructieve spektakels op de lange duur geen vruchtbare manier van theatermaken

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Daarbij beheerst Mesguich het medium niet voldoende, zodat zijn scènebeeld vaak opvalt door een gebrek aan een esthetische verdeling: niets is op de lange duur zo deprimerend als een rommelig

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
lange duur van uit hun bol gaan

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Want ik zwijg over al die mizerie om heur te sparen, maar dan ziede wat er gebeurt: ze wordt achterdochtig, en op den duur heb ik het nog gedaan ook he...Ik zweeg zodanig, mijnheer den inspecteur, dat het niet meer schoon was, maar ik had op den duur nog liever mijn tong afgebeten dan hem tegen te spreken, want ik dacht zo: dat kind moet dat allemaal...En op den duur zweeg ik helemaal, en toen wist ik dat het ooit nog eens een ramp zou worden

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Het gaat om lichtinval, om de duur van een beweging, om een verandering in de tijdservaring...Om al deze bewegingen precies te laten verlopen, legt Wilson de duur ervan in seconden vast tijdens de repetities

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Op de duur wordt het alléén zijn een conditio sine qua non...Zijn monopoliepositie en zijn manier van werken zijn op termijn nefast gebleken: op de duur ga je niet meer (mee)denken...De neerslag van die verbittering begon je op de duur in zijn werk te voelen; hij kwam helemaal alleen te staan

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
De zeven mannen die in het stuk op het einde van het tweede deel optreden, worden, voor de duur van de voorstelling, opgesteld als een koor

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
De salons zijn tegenwoordig ook zo duur, hé, en het geld groeit niet op onze rug

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Het is nochtans vrij evident als men bedenkt dat een dekor meestal in hout gemaakt wordt en dat hout duur is, dat er meubelen en rekwisieten op het toneel gebruikt worden, en dat akteurs meestal...Op de duur zijn zij het die bepalen wat er in Vlaanderen gebeurt aan interessant theater

Nr. 7, Juli 1984 • (advertentie)
kunt kiezen uit een aantal reisverzekeringen die verschillen in duur, dekking en prijs

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
oogopslag vergeleken met de duur van zijn volgende stukken, respectievelijk acht en vijf uur), heeft een kleine bezetting (vier spelers, tegenover resp...Op de duur breekt doorheen de strak uitgevoerde handelingen en bewegingspatronen toch de persoonlijkheid van de spelers door...Al die citaten, verwijzingen, fragmenten van ontleende kunst, bouwen samen, voor de duur van de voorstelling, aan een 'Gesamt-kunstwerk', orgelpunt en finale van de trilogie

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
KNS Blauwe Maandag Antwerpen De Geschiedenis van Don Quichot Vier jonge KNS-acteurs en één K VS-collega verhuisden voor de duur van één Blauwe-Maandagproduktie naar zaal

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
De anti-autoritaire ideologie -- in de eerste Gripsstukken zijn zowat alle ouder-perso-nages baarlijke boemannen-- werd op den duur als elitair --en dus opnieuw autoritair-- ervaren: de alternatieve...komen hier niet binnen en die situatie zal in de huidige crisissfeer niet verbeteren: busvervoer plus inkomgeld, het wordt alles bij mekaar zö duur dat enkel de rijke instellingen dit nog kunnen en

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
De roem is echter van korte duur: het omzetten van Vietkongsympathie in Weiss' stuk Viitnam-Diskurs in een reële geldinzameling gaat de perken van het theater te buiten en Stein wordt ontslagen, Het

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • De visie van een architect op theater
Je kan dat best vergelijken met een oude wagen die jaar najaar naar de controle moet: op de duur zit de kaart vol gaatjes