Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


491 document(en) met "echte" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Een echte 'Belgische Cirque Beige', opperden de sceptici : een nederlands- en een frans-talig theater werken samen, maar dan wèl in een stuk zonder tekst, met eentalig Nederlandse en eentalig Franse

Nr. 1, Januari 1983 • Wim Van Gansbeke • WlM VAN GANSBEKE
Zo noem ik het theater dat zich, in het zog van echte vernieuwers, als vernieuwend aandient...Echte theatervernieuwing heeft niets nieuws: ze maakt alleen een diepere exploratie van de oervormen, herdenkt hun grammatica, rangschikt ze anders, toetst ze op hun wendbaarheid, herbepaalt hun...Want het echte theater is een litteken op de tijd

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Veel echte geheimen zal ik dus niet te weten komen

Nr. 1, Januari 1983 • Pol Arias • KNS Antwerpen: De Storm
Prospero declameert, de anderen spelen naturalistisch, de geesten huppelen ritmisch (choreografie Jaak van Luyth). De ene vraag verdringt de andere en verdoezelen de echte vragen: hoe maak je deze

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
België heeft geen echte danstraditie

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Het theaterapparaat stak totnogtoe niet af door echte coöperatie en bewijst nu zijn cruciale positie door de moeilijkheden eerder te vergroten dan op te lossen

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Herken je al die mooie liederen niet als vruchten van echte liefde

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Er zijn 'echte' deuren binnen grote theaterdeuren

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Verder experimenteert Tabori met echte emoties...Echte creativiteit is onder de poppenspelers nauwelijks te vinden en het zal niemand ontgaan dat ze alle moeite doen om dat te wijten aan een gebrek aan middelen

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Binnen een volmaakte stilstand wordt aldus van tijd tot tijd uit pure balorigheid een hoopgevende produktie geboren, maar die nooit een echte golfbeweging doet ontstaan

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
VIJF MINUTEN VOOR TIJD/IS PAS ECHTE STIPTHEID...Als ik nu, tussen de achtste en negende etage, weer op mijn horloge kijk, geeft ze precies veertien minuten en vijfenveertig seconden na het tiende uur aan: met de echte stiptheid is het gedaan, de

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Al vlug kwam de vraag wie de echte neger was en verwijten als 'jij bent geen neger, jij bent helemaal wit van binnen'. Ik kon die toestand helemaal niet de baas...Brulin helpt de veranderingen mee in te voeren en vertrekt dan, vlak voor de echte zomertoernee begint...En ook de gedetailleerde timing en echte repetities die Tone invoerde waren gewoontedoorbrekend in een groep die aaneenhangt van individuele prestaties zonder tot in de details vastgelegde partituren

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Verpletterd In Dramatisch Akkoord schreef je dat de echte breuk in je leven en werk kwam met Terug naar de bron, een KVS-produktie die op toernee ging naar Kongo...Het was een echte markt-aangelegenheid

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
De valse baard van de tamboermajoor, de valse buik van de kapitein in Woyzeck willen geen echte baard en buik Der Menschenfeind (Bühnen der Stadt Köln) Foto Stefan Odry

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Een echte, serieuze theatercompagnie, zoals je dat in het commerciële Amerika niet voor mogelijk houdt...Als een echte provinciaal trek ik wel eens naar de Scala in Milaan of naar Londen en dan zie ik soms inderdaad heel mooi toneel

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
een echte kampsfeer wordt dan de ganse ontwikkeling getoond die leidt tot de terechtsteling van Schweizerkas...De krachtige boodschap van het stuk kan een echte ondersteuning betekenen voor de vredesbeweging

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Blijkbaar is hij klaar met zijn vroegere exploraties van de performance kunst waarin hij ideeën uit de visuele kunst met echte handelingen combineerde

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Tenslotte is hij mijn echte leermeester geweest, aan wie ik te veel te danken heb, een persoonlijke mentale instelling ten aanzien van het toneel...Hier is nooit een echte toneeltraditie geweest...Hamburg, met Urs Jenny, voelde ik dat hij steunend meekeek, maar hier in Rotterdam was er een machtsstrijd, een wedijver, een echte wurggreep om iemands fantasieën kapot te maken

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
karige deviezen, maar ook en vooral het bespied worden door echte of ingebeelde manspersonen, die om de haverklap in duistere portieken een sigaret opsteken, zodat hun gezicht iets héél onheilspellends

Nr. 3, Juni 1983 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
De nadruk wordt gelegd op de echte plaats ('environment'), de echte tijd, de acteur en niet het personage