Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


138 document(en) met "economie" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 25, Maart 1989 • (advertentie)
De Belgische hoofdstad is niet alleen een knooppunt van de Europese economie, maar ook een uitstekend podium voor de wereldwijde cultuur

Nr. 26, Juni 1989 • Michel Jaumain • Brusselse krimpneigingen
Michel Jaumain Directeur du Centre d'Information et de Recherche sur l'Economie de la Culture et de la Communication (CIRECC) Vertaling: Jan Simoen

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • "Kunstenaars moeten elke keer opnieuw beslissen"
markt en de economie

Nr. 30, Juni 1990 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
Een concessie aan een directeur - geen subsidiëring; twee voorstellingen per dag; dus uiterste economie in decors; het steunen op een repertoire eerder dan op creaties; uiterste stabiliteit

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • Van op een afstand indrukken bij Das...
economie' van de machtsverhoudingen, en niet meer op de grote ideologieën

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Er moet eigenlijk een wisselwerking zijn tussen cultuur aan de ene kant en economie aan de andere kant...Wij hebben altijd de stelling verdedigd dat cultuur de basisvoorwaarde voor een gezonde economie is. Cultuur genereert creativiteit, als een maatschappij cultuur zou schrappen en verwaarlozen, dan zou

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
de discussie over kunst en economie dienen, me dunkt, twee extremen vermeden te worden : het ene extreme standpunt zou ervan uitgaan dat kunst geen uitstaans heeft met economie; het andere zou betogen...Hij houdt vast aan de eenzijdige reductie van kunst tot economie en meent zich een onbarmhartige, om niet te zeggen wrokkige verwerping van de utopie van een niet door de economie besmette kunst te...Alleen een economie die voorbij winst en verlies gaat, voorbij vraag en aanbod, alleen een economie van de verspilling is op deze inzet betrokken

Nr. 35, September 1991 • Stefan Hertmans • Syberberg als Amfortas: een pastorale wonde
de economie van haar rekwisieten

Nr. 38, Mei 1992 • Benoît Vreux • Kolen en diamant
Wallonië, dat was: kapotte economie, muffe cultuur, de dood in de pot

Nr. 39, December 1992 • Gunther Sergooris • Berouw na de zonde
De uiterste economie in aangewende muzikale middelen en de beknoptheid van verhaal bij Purcell contrasteren met de monumentaliteit en wijdlopigheid bij Berlioz

Nr. 43, November 1993 • Marc Reynebeau • Met twee woorden spreken
Dat kon op de drie belangrijke beleidsterreinen die de zijne zijn: als voorzitter van de executieve, als minister van economie en als minister van buitenlandse betrekkingen...De vroegere Nederlandse minister van cultuur Eelco Brinkman had daar een gepaste uitdrukking voor: 'cultuur als glijmiddel voor de economie', kunst als de vaseline waarmee de Vlaamse export een...De tekst bevat een duidelijke oproep om de cultuur te stroomlijnen naar een complex waarvan de economie slechts één onderdeel is. Het geheel moet naar het oordeel van Van de Perre immers passen

Nr. 48, Februari 1995 • Ali Khedher • De Arabische cultuur of... De parabel van...
De gedragingen ten gevolge van sociale verdrukking of uitsluiting hebben uit «De cultuur kan wat de politiek op dit ogenblik niet durft, wat de economie niet wil, en de sociale sector niet kan...Voor de politiek betekenen 'verschillen een herverdeling van de macht, voor de economie betekenen 'verschillen een verkleining van de consumptiemarkt, voor de sociale sector betekenen 'verschillen

Nr. 50, Juni 1995 • Erwin Jans • Out, out, brief candle
Het korte geheugen komt niet alleen de economie, maar ook de politieke machthebbers ten goede

Nr. 50, Juni 1995 • Pascal Gielen • Kritische verhoudingen
Professionalisering Kunstproduktie komt in grote mate tot stand in een andere economie...Maar de stem van Deputter geeft tegelijkertijd aan dat kunstproduktie deel uitmaakt van een andere economie...deze economie staat het symbolisch gezag van - en het geloof in de kunstenaar centraal

Nr. 51, Augustus 1995 • Jan Ritsema • Het overkomt ons niet
Het overkomt ons niet dat alles om het geld draait, dat de economie groeit, dat de snelheid waarmee de gulden of de frank zijn tocht langs de onderdanen maakt op peil blijft omdat we zoveel te

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Dit klinkt ons nu, volop verwikkeld als we zijn in een debat over post-industriële samenleving en informatie-economie, niet vreemd in de oren...De economie is gebaseerd op handel, doorvoerhandel, waarbij de geografische situatie deze delta, want veel meer is het land niet, tot een ideaal knooppunt maakt tussen enerzijds de wereldoceanen en

Nr. 53, December 1995 • Geert van Istendael • Doordringen tot het tragische
Nu is de politiek gebonden aan de economie

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Patrick Allegaert • Ontevredenheid is wat ons bindt
Men weet dat de paradigma's, maar ook de werkmethoden van politiek, economie en planologie hebben uitgediend

Nr. 60, Juni 1997 • Bart Meuleman • Jukebox
waren - zo begrepen we - onmisbaar geworden in het maatschappelijk debat over cultuur economie, moraal en kritische burgerzin

Nr. 62, December 1997 • Fransien van der Putt • Hoe iets ontstaat uit niets
Ondanks de deconstructie van de techniek, de technologie, de politiek, de economie en de metaforische werking van het lichaam, is het toch maar weinigen gelukt het bewegende lichaam los te weken uit


Toon volgende resultaten