Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


121 document(en) met "economisch" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Het stuk is dus geen tragedie, maar een wrange parabel over het sociaal en economisch bepaald gedrag van mensen...Het verschuiven van de intrige in de tijd is mogelijk, zegt Cloos, omdat het probleem inherent is aan het economisch systeem waarin we leven

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
De omvang van dit aanbod aan monologen heeft enerzijds een economisch, anderzijds een artistieke oorzaak...De plaats van Ivonne Lex in de kleine Vlaamse toneelwereld is een andere dan die van Suzanne Juchtmans, ook economisch gezien

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
Het ontvlucht hiermee de realiteit dat deze absolute eerbiediging van de artistieke vrijheid ondertussen tot een huizenhoog economisch probleem geworden is : want de recettes gaan in dalende lijn en

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Eind januari was je te gast op de jaarvergadering van het Vlaams Economisch Verbond, afdeling Brussel, dat deed je enorm plezier

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • David Mamet à la KVS
Hierover gaat dit stuk: niet over die toevallige mensen (zoals bij de KVS) maar over het economisch systeem (zoals op Broadway). Het is een les in observatie om door te stoten naar de sociale

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Economisch gezien staat het land aan de top van de industriële wereld met lengtes technologische voorsprong op de stramme hand van Flanders Technology

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
De oplossing is economisch en illustreert evengoed (misschien op een iets kunstmatiger manier) Eddie's tweeslachtige, macho/speelse karakter

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
Men kan, tussen haakjes, zelfs stellen dat de noodzaak van milieubescherming geen objectief feit is, laat staan een economisch feit, maar veeleer functie is van levensbeschouwelijke en culturele

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Maar één die zich economisch definieert...Ten eerste is er een economisch-budgettair probleem

Nr. 17, Maart 1987 • Tonny Holtrust • Garcia Lorca, met pen en potlood
Ze zijn mijn pagina's ontvlucht". Hij noemt de waarheid waar hij in dit stuk mee worstelt, een religieus en sociaal-economisch probleem en illustreert deze uitspraak met een parabel over een rijke en

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
Animus/Anima Pauline Mol blijkt deze over-concentratie op dit "economisch gebeuren" tussen Vader en Beest/Prins naar de achtergrond te schuiven: de voorstelling concentreert zich zonder meer...Dag Monster is hiervan geen sprake: deze "burgerlijke" economisch-socia-le context ontbreekt

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
recessief werd Vlaanderen economisch dominant, wat langzaam, zeer langzaam zijn repercussies had op de culturele situatie

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
De oplossing van De Grauwe is eenvoudig: schaf de subsidies af en laat het theater los op de vrije markt (zoals de vrije produkties). De argumentatie van De Grauwe is economisch, maar verpakt in een

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Ze mogen het huis niet uit, maar het aanzien van de clan vereist dat ieder van hen geduldig op een economisch en sociaal aanvaardbare huwelijkspartij wacht

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Een wetswijziging moet het nu mogelijk maken om de def icieten tijdig aan te pakken (de meeste gezelschappen beschikken over subsidiebeloftes van vier jaar) en een economisch stringenter beleid te

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Koudwatervrees voor de radicale lectuur
Een grove, rijke schriftuur, waar echter niet economisch mee omgesprongen is. In de hoofdpiot maken we, naar aanleiding van een tuinfeest bij de jonge weduwe Anna Petrovna Vojnitsjev, de confrontatie

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Het land zit op de rand van het economisch bankroet met een torenhoge binnenlandse schuld, naast de buitenlandse die al lang onbetaalbaar geworden is. De versnellende inflatie holt de dinar steeds

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
De taal heeft haar "identiteitsverschaffende rol" verloren en is tot "een vorm van inkapseling in het economisch systeem" verworden

Nr. 28, December 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Vingeroefening omtrent ambacht en anarchie, bureaucratie en...
De enkele pottenbakkers of leersnijders ingeschakeld in de folklore-industrie buiten beschouwing gelaten, is ambachtelijkheid in ons maatschappelijk, economisch leven zeer zeldzaam geworden...producenten, directeurs, managers kunnen zichzelf levensnoodzakelijk achten, maar zonder de artiest die creëert hebben zij, zelfs economisch gezien, geen enkele grond van bestaan

Nr. 32, December 1990 • Erwin Jans, Dirk Verstockt • Love Theater
Dat gebeurt er nu, economisch en geestelijk, de zelfmoord- en misdaadcijfers stijgen ongelooflijk