Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


39 document(en) met "educatie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Zoo wilt 't de educatie

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Educatie en Recreatie

Nr. 35, September 1991 • Bruno Verbergt • The origin of 'dance'species
Het letterwoord staat voor 'Departement voor artistieke creatie en kunst-educatie'. De intentieverklaring verraadde dat iets groots op til was

Nr. 45, April 1994 • Benoît Vreux • Het 'Jeune Théâtre': leven en dood van...
Lange tijd moesten de Culturele Centra alleen dienen om de cultuur in al haar uitingen te verspreiden (toneel, muziek, maar ook permanente educatie). Sedert einde 1993 is er voor hen een specifieke

Nr. 48, Februari 1995 • Patrick Allegaert • Jongeren, pop en theater
Hoe scherp sommigen vanuit de kunstwereld afstand namen van kunst en educatie, nooit is de relatie volledig afgesprongen

Nr. 51, Augustus 1995 • Christien Boer • De eigen leefwereld teruggeven als kunst
Hij is dramaturg en weet veel over theater, maar is ook geschoold in educatie

Nr. 59, Maart 1997 • Daniël Biltereyst • Een bijziende zoektocht naar legitimiteit
sectoren informatie, cultuur, educatie en ontspanning', met als prioriteit 'op de kijker en luisteraar gerichte informatie- en cultuurprogramma's'. Merk voor alle duidelijkheid het (omroep)historisch belang...datzelfde document lezen we ook dat cultuur en educatie PALplus-testbeeld / BRTN (traditioneel twee pijlers van de publieke-omroepfilosofie) op het eerste

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
Zeker als je moet vaststellen dat 'educatie' voor velen nog altijd een vies woord is dat gelijkstaat met 'lesmappen'. De grens tussen theatereducatie in de ruime zin van het woord en...Marc Verstappen: 'Ik zie educatie meer als het aanbieden van kansen tot kennismaking met een bepaald genre, bijvoorbeeld hedendaagse muziek...Educatie als verruiming van de geest

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
indien vooral HETPALEIS zou gehoord worden in het spreken en denken over kunst en educatie, kunstspreiding, jeugdcultuur,... Let wel: ik wil hier niet insinueren dat HETPALEIS een dergelijke...werk verricht, niet in het minst omdat er duchtig tegen het verouderde model van educatie als verbindende factor tussen kunst en een jong publiek aangeschopt werd...en educatie) of discipline (beeld en theater, dans, muziektheater, teksttheater). De confrontatie van soms zeer uiteenlopende benaderingen van een zelfde inhoud of discipline scherpt je denken meer aan

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Darras, Dries Moreels • Bart Caron: "We denken niet in termen...
educatie

Nr. 79, December 2001 • Eric Corijn • Sociaal-artistieke projecten zijn artistieke projecten en vice...
Elke educatie is een proces waarbij de begeleider min of meer weet wat het eindproduct is, wat het uiteindelijke beoogde effect is. Elke educatie werkt met geschoolden en minder geschoolden, met...Dat is het verschil tussen kunst en educatie

Nr. 85, Februari 2003 • Marleen Baeten • De erotiek van het leren: GESPREK MET...
vormgeving in het lager onderwijs, een publiek debat over dans en educatie

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Culturele competenties verhogen: Ann Olaerts over kunsteducatie...
Daarom werd ervoor gekozen om educatie in te schrijven in de verschillende sectorale decreten, zij het met verschillende accenten en invullingen...Op het ogenblik dat we begonnen, had de educatie nog geen goede plek...Ten derde gedijt een educatieve werking het best als deze dicht bij de praktijk zelf wordt ontwikkeld.. Dat heeft ons ertoe gebracht om per grote sector een invulling te geven aan educatie

Nr. 86, April 2003 • Elke Van Campenhout • Nadine: Een kunstenaarscentrum
Er is ook een werkingsbudget nodig dat het mogelijk maakt te investeren in educatie

Nr. 87, Juni 2003 • Marleen Baeten • Kansen bieden tot een brede en blijvende...
het secundair onderwijs werden de traditionele vakken in de eerste graad aangevuld met technologische opvoeding én met vakoverschrijdende eindtermen: gezondheidseducatie, leren leren, milieu-educatie

Nr. 88, September 2003 • Marleen Baeten • Werken vanuit de kracht en niet vanuit...
een verklaring biedt voor het feit dat de functies 'educatie' en 'activering' totnogtoe meestal sterker ontwikkeld waren dan de culturele functie...Je verwacht dus van de kunstenwereld dat die al de stap gezet heeft richting educatie of bemiddeling...roe landt 'Er is niet genoeg tijd' is het gevolg van 'het is geen prioriteit'. De klemtonen samenlevingsopbouw en educatie zijn meestal steviger verankerd in de opleiding omdat ze deel uitmaken van

Nr. 88, September 2003 • Katleen Van Langendonck • The role of the artist is to...
educatie in de zin van aanleren, doet het één keer voor, als hij met een touw een verhaal over een fietser in het Andesgebergte vertelt

Nr. 89, December 2003 • Marleen Baeten • Van Theaterstorm tot Kunstbende: Is theatereducatie te...
Theater is moeilijk 'We gaan er pertinent vanuit dat het kunstwerk (hier de voorstelling) voor zich spreekt, dat uitleg en educatie eigenlijk overbodig zijn en zoniet, zich op...educatie): Mooss, Artforum en CC Leuven

Nr. 90, Februari 2004 • Marc Van Mechelen • Te heet? Te koud? Te groot?: Lezersbrief...
Het artikel bevat volgend citaat van Leen Thielemans (Kunst in Zicht, initiatiefnemer van Theaterstorm): 'We gaan er pertinent van uit dat het kunstwerk voor zich spreekt, dat uitleg en educatie

Nr. 94, December 2004 • Elke Van Campenhout • Over ambassadeurs, actionisme en strategieën tot verweer
Het project wit een nieuwe omgangsvorm ontwikkelen om interactie te creëren tussen politiek, economie, werk, productie, religie, kunst, educatie en communicatie


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK