Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


42 document(en) met "een Nazi" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Brulin speelt een verkorte versie van Schildknaap van een vechtjas, een weinig bekend stuk over Zuid-Afrika...Ik zie daar een kind met een van ondervoeding gezwollen buik en het enige wat ik deed was dat kind wat snoepjes geven die ik toevallig in mijn zak had...Het heeft altijd te maken met het in beeld zetten van een toekomstvisie, een ideaal zijn, een ideaal bestaan

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
Macho Een probleem dat ik bij Russische Openbaring heb: het kostuum van de commandant roept een soort "machismo" op met een homoseksuele connotatie, terwijl Muller mij steeds als een hyper...een zware bijl een stronk stukhakken, vijf schoten uit een alarmgeweer als orgelpunt) en acteren als een vorm van afzien...Een landschap waarin het stormt, een huis met een groot raam, een man die een vrouw neukt of wurgt, een roofvogel

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Mijn stelling is dat dit een verkeerde theaterpolitiek is. Wanneer men aan een overheid in een democratie geld geeft om bepaalde dingen te stimuleren, in casu theater, dan zal dat onvermijdelijk...raken hier aan een fundamentele discussie: bestaat kunst omdat een aantal mensen vermaakt moet worden of omdat een aantal mensen iets kwijt wil...Indien een meerderheid van oordeel is dat bepaalde cultuurvormen een inherente waarde hebben die we maatschappelijk moeten bewaren en die in een marktsysteem niet meer aan bod zouden komen, dan heeft

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Ook het Israëlische volk is niet heilig
Hij toont een getto waarin de joden niet enkel slachtoffer zijn van de nazi-terreur, maar waarin de bevolking vooral in leven tracht te blijven, met o.a...gaat over de verhouding tussen een Palestijnse vrouw en een joodse man maar speelt zich af in een TV-studio, bij uitstek een publieke plaats...Het uitgangsbeeld van Ghetto is een berg kleren waaruit een acteur te voorschijn komt die zich het kostuum van de nazi Kittel past

Nr. 19, September 1987 • Michel De Sutter • Een kunst die het zien uitschakelt
Ri-chard Van Eyck, een Antwerps radiocommentator, schreef een aantal oorspronkelijke radiospelen, en bewerkte ook buitenlandse luisterspelen voor het N.I.R...Dat gebrek aan belangstelling was voor een deel te wijten aan het gebrek aan contact met een wellicht bestaand maar onbekend schrijver-spotentieel...daar alleen, binnen een tijdspanne van een tiental dagen, produkties uit vrijwel alle hoorspelproducerende radiostations ter wereld kunnen beluisterd worden

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Aan de basis van deze indruk ligt het feit dat Peymann niet alléén naar Wenen is gekomen, maar een heel directieteam, een stel sterke acteurspersoonlijkheden én een resem Bo-chumprodukties...Oberon, gekleed in een donkergevlekte mantel en getooid met een kartonnen kroontje, lijkt nu eens een zeldzaam wouddier, behoedzaam in zijn bewegingen, altijd waakzaam, dan weer de koninklijke heerser...De scène wordt ingenomen door een bende nazi's in Lederhosen en witte doktersjassen

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Ulyses van Wyspianski, een stuk dat hij 45 jaar geleden onder nazi-bezetting speelde met zijn klandestien theater, tot en met zijn Théâtre de la Mort-stukken...Was het een gevoelen van vertedering of een emotionele streling, Opgewekt door een gebaar, een beeld of een harmonisch samengaan?... Doorheen de voorstelling groeide een intuïtieve herkenning, een...Zoals het de traditie betaamt, schitterde Ana Laguna, met een prachtige techniek, een groot uithoudingsvermogen, een grote eenvoud en veel humor als een vertederende en ontroerende Giselle

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • Van op een afstand indrukken bij Das...
Naargelang het standpunt dat je inneemt, is de eerste opera van Jan Fabre een inbraak in, dan wel een onderwerping aan het operabedrijf, ' les machines de l' opéra'. Fabre, de inbreker, hanteert een...Wel maken ze op een wat misleidende wijze gebruik van zowel de nazi-rethoriek als van besmette begrippen als 'Blut' en 'Elite'. Het Duits, als taal met een bepaalde muzikaliteit, heeft helaas ook een...Fabre gebruikt deze code vanuit de illusie dat hij er zelfstandig een nieuwe betekenis aan kan verlenen, zonder er expliciet een duiding aan te moeten geven : dat is een grove onderschatting van het

Nr. 31, September 1990 • Gunther Sergooris • HET SPOOK VAN DE OPERA
Een repertoiretheater zou mij niet interesseren, wel een stagionesysteem, waar je zonder al te grote pro-duktiedwang kan werken...Je hebt de illusie dat het een instrument is dat je heel goed kent, alleen, als een zanger een frase vertolkt, verschilt het resultaat sterk van hetgeen je beoogde...Zingen is een artificiële vorm van spreken met een sterk geïntensiveerde expressiviteit : een heel scala van emoties kan worden aangeboord in het spectrum tussen spreken en zingen

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
mee te produceren en in Brussel te presenteren, een kans gemist heeft om een discussie over het 'nieuwe Duitsland' in Europa, èn de betekenis daarvan voor de Vlaamse cultuur, op een zinvolle manier te...de esthetische concretisering van de vrijheid, is een fictie, ze is geen afbeelding van de natuur, evenmin van de rede, ze is slechts een verwijzing naar de mogelijkheid van harmonie, niet naar een...een treurige voorstelling, een theatervorm die weigert een dialoog aan te gaan, die enkel (res)sentiment bevat, die niet uitnodigt tot denken en interpreteren, die gebukt gaat onder geëtaleerd

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, Mui-Ling Verbist • Stekelbeesfestival 1991
Een periode wordt afgesloten en tegelijk verder gezet: een periode van investeren in mensen en in produktiemiddelen, niet in de uitbouw van een ensemble van 'acteurs' maar in een 'ensemble van...Donkere kleuren, zware grove klederen, een ijzeren wieg op wielen, veel gekletter, ellendig lawaai en geladen stiltes voor een zwart fonddoek, donkere speelvloer, gekarikaturiseerde personages, Nazi...De voorstelling wordt gemaakt naast een naar het publiek gerichte monitor, op een klein glazen tafeltje vlak voor de lens van een videocamera

Nr. 40, Februari 1993 • Bart Van den Eynde • De bloeddorst van de ideale vorst
De Honderdjarige Oorlog kabbelt verder en zal naast een lege staatskist, een geterroriseerd en leeggeplunderd Frans binnenland, de beide landen vooral een wassend nationalisme opleveren...Wanneer Thatcher zich, in een mini-oorlog rond de Falklandeilanden, zonder aarzelen ontpopt tot een onwankelbare warqueen in 'de strijd voor het rijk', bereikt ze een hoogtepunt van populariteit en...Zo worden al in het begin van de voorstelling de lijnen duidelijk uitgezet met een slow motion-beweging, waarin een jongen een meisje knijpt en aan de haren trekt, een voorproefje van wat komt

Nr. 42, Juni 1993 • Johan Reyniers • De kunst van de accumulatie
gegevens een ijzeren structuur, een vertrek— en terugplooibasis, een steun die hem ervoor behoedt op zijn bek te gaan...Eén danseres komt op, gevolgd door een tweede vanuit een andere hoek, gevolgd door een derde,... Er worden verschillende groepjes gevormd die elk hun bewegingspatroon hebben, tot op een bepaald moment...Fabre laat het gebeuren ook graag eens een keer stilvallen, en op die manier ontstaat in één bepaalde scène een lange aaneenschakeling van freezes (bevroren momenten), die op verbluffende wijze een

Nr. 43, November 1993 • Klaas Tindemans • De kleine dood
Hij begint een lang verhaal, van bij zijn geboorte als natuurlijk kind van een Vlaamse vrouw — Georgette Van de Wiele, een besmette naam, zoals zal blijken — en een Canadees soldaat, een bevrijder...Het historische trauma, Bernards vergeefse zoektocht naar een identiteit die iemand een plaats bezorgt in de naoorlogse geschiedenis, is een subtiel middel om de duisternis in de ziel van Bernard te...Een brief, een dagboekblad doet zo'n verhaal tot rust komen, een levende speler zou er misplaatste opwinding aan toevoegen

Nr. 46, Januari 1994 • Herman Asselberghs • Dar A Luz' Tight Right White
Simpson introduceert een nieuwe dimensie in reality-tv, op maat gesneden voor een tijdperk geobsedeerd door raciale en seksuele identiteit...De vernietiging van een oude wereld waarin snelle verandering een feit is-, maar waarin de aanvaarding van die omwentelingen flink overtijd is, vindt óók een neerslag in de in vraagstelling van...Niet in het minst omdat er een enorme kloof gaapt tussen aan de ene kant de inzichten van een minderheid die de complexe uitdaging en de vernieuwende ver-lokkingen van een bezoedelde, hybride wereld

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
Het Aristoteliaanse verlangen dat een verhaal een duidelijk begin, midden en slot diende te hebben verloor het van een scènebeeld dat statisch gehouden werd, een bepaalde zijnstoestand werd...Een nostalgisch verlangen naar een intact gebleven waarheid en harmonie schept eilanden van zuiverheid, die enkel een tijdelijk en altijd een vergeefs karakter aannemen...Herman Sorgeloos ke vorm en aldus een harmonie tot stand brachten tussen een dionysisch lust- en eenheidsgevoel en een apollinische zin voor constructie en orde

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
Op een heel omslachtige manier, alsof het over een taboe gaat, vraagt hij zich af wat er wel zou gebeuren als men de naald van een oude grammofoon over de schedelnaad van een mens zou laten lopen...De idealen van de Verlichting zijn maar ideeën van papier die niet verwerkelijkt worden, ze zijn een façade waarachter een gruwelijke leegte, een zinloosheid schuilt...Er is ergens een 'surplus' in hem dat hem heeft doen kantelen naar de andere kant van de lijn, 'hij wordt een nomade, een migrant buiten de grens van de taal, zwervend zonder eenduidige identiteit

Nr. 51, Augustus 1995 • Loek Zonneveld • Woede - verscheurdheid - troost
De toeschouwer van een psychologisch vernietigingsdrama (Norén's Een vreselijk geluk) wordt bij de les gehouden via de op een geluidsband ingesproken mededeling ('de telefoon gaat') - het apparaat...Een goed deel van het vak regisseren', zei Rijnders ooit in een interview, 'leerde ik als co-regisseur van Fritz Marquardt (theatermaker uit het voormalige Oost-Duitsland; LZ), in een Rotterdams...Delen uit Shakespeare's Titus Andronicus waren in die produktie verweven met het verhaal van de door neo-nazi's vermoorde, Amerikaanse radio-presentator Alan Berg, die een beruchte talk-show had, waar

Nr. 53, December 1995 • Inge Arteel • Wie heeft Ödön von Horväth gezien?
Zelfs zijn beste vrienden spraken van een door zijn dood fragmentarisch gebleven oeuvre, van een 'schets, een ontwerp (...) tot een groter werk van blijvende schoonheid en betekenis...tegenstelling tot Zuckmayer, wiens stukken veeleer een epigonale verderzetting van het traditionele volksstuk bieden - met een naïef vertrouwen in de Natuur en het Leven, een vertrouwen dat de sociale...Tegen het begin van de twintigste eeuw was het volksstuk echter ontaard tot een tot op de draad versleten verzameling van typetjes die een starre en hypocriete weergave boden van een idyllische wereld

Nr. 53, December 1995 • Geert van Istendael • Doordringen tot het tragische
de Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie mag je steden als Trieste, Wenen, Praag, Lwów, Boedapest en Krakow beschouwen als een constellatie, een sterrenbeeld dat een cultuur heeft voortgebracht, zo...Een week na de Anschluss confisqueren de nazi's Freuds boeken...Maar Freud en Marie Bonaparte, dat is ook het verhaal van een ontroerend mooie liefde, een liefde die samenhangt met een analyse; bedenk even dat Freud tachtig jaar was toen zij zich door hem liet


Toon volgende resultaten