Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


824 document(en) met "eens" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultaten



Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
dezelfde dubbelzinnigheid : nu eens stroef afstandeljk, dan weer vervallend in dialectontboezemingen...die antwoorden juist of onjuist zijn kan pas achteraf duidelijk worden, eens ze uitgesproken zijn). En toch bestaan die antwoorden : dat het b.v

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
De groep raakt het erover eens dat King Real zowel een binnen- als buitenspektakel moet kunnen zijn en dat alle attributen in één kist op wielen moeten kunnen, net zoals bij de vroegere nummers

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • Clavigo
Opdat bij deze bespreking geen misvatting zou ontstaan, weze vooraf gezegd dat Goethe hier (nog eens) niet verdedigd hoeft te worden

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
De jambische vijfvoeter, voor Goethe zelf vrucht van moeizaam bedwongen proza, levert ook de maat (tegen welke prijs, heeft Brecht ooit eens gevraagd) van taal en beweging der personages, tot in de...En daarmee is niet holle onwaarachtigheid gesignaleerd, maar wel de spanning aangegeven tussen de eens aangeboden boodschap en haar vreemd geworden dubbelganger, het gelaat van de tekst...Die wordt, nog maar eens, met de nadrukkelijkheid van het Duits citaat uitgevoerd door Antonio: "Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt..." Deze verzen klinken zo bekend dat men zich inderdaad

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
Polemiseren past niet zo goed in de Vlaamse traditie, dat moet maar eens veranderen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Het arbeidersdebacle van de grote Boel-staking is nog eens overgedaan...Misschien moeten onze leescomités maar eens meer Guare lezen...Als een echte provinciaal trek ik wel eens naar de Scala in Milaan of naar Londen en dan zie ik soms inderdaad heel mooi toneel

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
Het wekte wel eens de indruk dat het Kollektief I.N.S...Blijft dus gelden, zoals Wim Meuwissen destijds eens gebald formuleerde, dat de I.N.S

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Er komt vaart in. Het lijkt wel of de oorlogsmachine tijd nodig had om op snelheid te komen, maar eens zover, is ze nog moeilijk te stoppen

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
die eens een namiddag binnenlopen en hun opmerkingen formuleren...Daar ruziet men nog over wie nu met theater bezig is. Als men het daar al over eens is, dan reikt de interesse toch niet veel verder dan de zestiende-zeventiende eeuw...En dat in een vervallen Opera-gebouw waar de werkomstandigheden van het personeel onveilig zijn en dikwijls eens een arbeidsongeval moet verdoezeld worden

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Bij mij had dit wel eens een omgekeerd effect

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Nochtans - en hier zat hem het risico in de opzet-- negeerden verscheidene critici Fabres aanwijzingen en maakten van de gelegenheid gebruik om de eerste viool te spelen, om nu eens geen waarnemer...Zo documenteert hij nog eens de onvermijdelijke liefde-haatverhouding van de kunstenaar tot het meer gebruikelijke betaalmiddel dat geld is. Verbeelding Getroffen door de verbeelding

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Dat noem ik wel eens smalend het probleem van het Hollands toneel...Soms gebeurt het nog wel eens dat ik langs bizarre wegen tot een scène kom...Het ergert mij dat er in de opera met de moderne muziek zo weinig gebeurt, op het klassieke nummer na van eens om de zoveel jaar een hedendaagse componist

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
En het weze ook maar eens duidelijk gezegd: het is helemaal geen schande niet tot de avant-garde te behoren

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Ik word er niet door ontroerd... niet eens beroerd; ik denk na...er dan nergens enig licht te ontwaren in deze grande comédie humaine ? Wat gewordt van deze personages ? Ze ontaarden tot schimmen, onbelangrijke marionetten die mekaar vernietigen, niet eens wetend...Ik weet niet eens of Bound wat te maken heeft met de veerkrachtige sprongetjes die hij af en toe ten beste geeft

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Als in King Lear dan toch al eens naar de andere kant overgeheld wordt, dan wordt het buiten verhoudingen onzinnig en blijft het mij verrukken

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Mieke Verdin als Tom heeft heel wat tekst te verwerken, maar ze zegt alles op een toon alsof ze het nog eens goed moet nalezen...Decorte probeert het wel, maar krijgt het niet eens goed verteld, terwijl zo een vertelling binnen het kader van dit stuk van ondergeschikt belang is. Maar buiten een gebrekkig vertellen, gebeurt hier...Lear is nog eens langs geweest om een monoloog te zeggen terwijl hij masturbeert

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Ik word er niet door ontroerd... niet eens beroerd; ik denk na...er dan nergens enig licht te ontwaren in deze grande comédie humaine ? Wat gewordt van deze personages ? Ze ontaarden tot schimmen, onbelangrijke marionetten die mekaar vernietigen, niet eens wetend...Ik weet niet eens of Bound wat te maken heeft met de veerkrachtige sprongetjes die hij af en toe ten beste geeft

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Wanneer de Vlaamse beleidsmensen nog maar eens te horen krijgen dat het theaterdecreet een kunstenaarsbeleid toelaat maar geen toneelbeleid, beweren ze allen dat het niet anders mag

Nr. 3, Juni 1983 • Inhoudstafel
Meer dan alle politieke getouwtrek om de budgetten, is essentieel dat de Flanders'Technology-idee nu eindelijk eens geënt wordt op het cultureel-artistieke bedrijf

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Eens men die valsheid heeft doorzien, merkt men ook dat de beginsituatie niet tot haar recht komt...Lieke van Duin en Anke van Haastrecht "Wat hééft het Cubaanse theater dan, dat het zo populair is? Vaak vonden wij de voorstellingen zelf niet eens to heel bijzonder, maar waren we vooral...brief te plaatsen - met dan nu de naam van die motor: Hugo de Greef - waarop ik U vervolgens in overweging zou willen geven hemzelf eens in een portret wat nader aan een ieder voor te stellen, een gedachte


Toon volgende resultaten