Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


3 document(en) met "eindbeslissingen"Nr. 98, Januari 2005 • (Inhoudstafel) • (Inhoudstafel)
Bevreemdend beleid De omvangrijke verantwoording van Bert Anciaux’ eindbeslissingen vormt een soms vreemde lectuur, vindt Rudi Laermans

Nr. 98, Januari 2005 • Rudi Laermans • Bevreemdend beleid
het schaarse commentaar op de eindbeslissingen is daar nauwelijks over gerept, terwijl het resultaat nochtans overduidelijk is. Door de band genomen krijgen alleen al geconsacreerde huizen en...eindbeslissingen binnen het Kunstendecreet wordt bezwaard...verwoordde in een interview na de eindbeslissingen: ‘Het was al eerder aangekondigd dat ik meer samenwerkingsverbanden wil zien (maar niet bij de aanvang van de eerste ronde… – RL). Anders krijg je gewoon te veel

Nr. 111, April 2008 • Johan Leysen • Johan Leysen: ‘Ik wil vermijden dat ik...
Leonard Frank kwam vaak met voorstellen, en hij nam ook altijd de eindbeslissingen