Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


27 document(en) met "eindigheid" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 36, December 1991 • Emil Hrvatin • Jan Fabres zoete verlokkingen
Toch is deze tijd eindig maar zijn eindigheid kan niet worden bepaald of herkend...Maar in dit geval betekent de eindigheid ook dat er geen andere wereld is. Dus moet deze wereld, de wereld van Gerald en Elias, de 'beste der bestaande werelden' zijn, omdat er geen andere werelden

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Door zijn eigen eindigheid, zijn 'buiten', op te zoeken en te erkennen, door zichzelf te verliezen, realiseert de mens in onze tijd het sacrale moment waarvoor hij vroeger het religieuze offer nodig...Hij heeft zijn tovermacht afgelegd en hem rest enkel nog 'eigen kracht', zijn eindigheid als mens...het aanvaarden van zijn eindigheid aanvaardt hij zijn fundamentele afhankelijkheid van de andere

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
Het is de eindigheid zelf die de obsessie van transparantie en congruentie tussen ervaren/denken/doen/spreken doorkruist

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Callens • De Faustus van Torka T
Deze weliswaar zuinig aangebrachte historisering vormde een metatheatrale aanvulling bij het centrale thema: de spanning tussen menselijke en bovenmenselijk tijd, eindigheid en eeuwigheid

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Laat de kunst nu maar een bolhoed...
de dood en de menselijke eindigheid voorafbeeldt, als een waarheid óver het lichaam, maar als een waarheid van het lichaam

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
Private Lives - Toneelspelersgezelschap Stan / Bernaded Dexters reld, toen we ons nog niet met die eindigheid konden verzoenen, iets dat geweest is (de geschiedenis

Nr. 64, Juni 1998 • Maaike Bleeker • Het Visible Human Project als schouwtoneel van...
Omdat de grens tussen digitale en fysieke werkelijkheid vervaagt, kunnen de digitale media de vervulling lijken van het verlangen te ontkomen aan de eindigheid en kwetsbaarheid van het fysieke lichaam

Nr. 69, Januari 1999 • Myriam Van Imschoot, Rudi Laermans • De sprong van Nijinski
Zijn choreografie simuleert geen eeuwig lichaam: ze toont welbewust de eindigheid van het danserslijf

Nr. 71, Maart 2000 • Paul Pourveur • De verfomfaaide ruimte
Gevraagd naar zijn reflecties omtrent lichaam en geheugen, kwam auteur Paul Pourveur uit bij de eindigheid van het lichaam en die van het heelal

Nr. 72, Juni 2000 • Steven Engels • Claude Mauriac en Le temps immobile
beschouwingen omtrent de tijd en de menselijke eindigheid in het journaal

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
462) Het confronteert de mens met zijn eindigheid, zijn uiteindelijk toebehoren aan de dood...Angst, schaamte, agressie: het zijn gevoelens die ons confronteren met een oorspronkelijk geweld, dat onze eindigheid, onze sterfelijkheid is. Met die ervaringen waaraan we willoos en besluiteloos

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Maar wat zou het betekenen als in de talloze culturele aanzetten tot postmodernismen zich nu de noodzaak aankondigde een gepassioneerd bewustzijn van menselijke eindigheid te ontwikkelen, een...inherente gespletenheid en radicale eindigheid (dit is de 'unheimliche' alteriteit die het zelf is) te loochenen...De moderne 'gemeenschap' voltrekt zich op de grens waar het actieve, zich emanciperende, handelende subject in zijn eenzaamheid stoot op zijn passiviteit, zijn eindigheid, zijn onbepaaldheid

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Vuylsteke-Vanfleteren • Genet
Het moderne subject moet met zijn eindigheid geconfronteerd worden wil het niet vervallen in een denken dat zijn fundament vindt in een imaginaire waarheid...Ritsema benadrukt hier de noodzaak om de dood, de tragiek van de eindigheid, terug een plaats te geven op de scène...Dit als reactie tegen het theater en ook de andere media die de eindigheid van het modern subject verloochenen en de grens die in het tonen zelf, in de representatie zelf aanwezig is, als onbestaand

Nr. 78, Januari 2001 • Jean-Luc Plouvier • Hedendaagse muziek en theatertechniek: Een poëtische kwestie
Nicolas met de volgende woorden: 'Ik stel dat het muziekwerk de roeping heeft in verbinding te treden met andere werken, en niet zich op te sluiten in zijn eindigheid

Nr. 78, Januari 2001 • Piet Van Duppen • Wat is licht?
Hetzelfde effect van de eindigheid van de lichtsnelheid ondervinden we als we intercontinentale telefoongesprekken via een satelliet voeren

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
Theater kan onmogelijk 'ongebroken fantasmatische vluchtlijnen' produceren: de eindigheid, de opaakheid, de anonimiteit van de lichamelijke materialiteit doorkruist iedere dergelijke poging

Nr. 82, Juni 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Stadstheaters - deel 3: Publiekstheater Gent
Je moet die mensen daarom in hun artistieke waardigheid laten en ook de eindigheid van de samenwerking durven vooropstellen

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vechten om speelruimtes te creëren: Het project...
Het wordt geen macaber gebeuren, maar een beetje in de geest van de Mexicanen en de indianen -feesten in het licht van de eindigheid...Om mee te feesten nodigen we een drietal onderzoeksscholen uit die werken rond eindigheid en intense zintuiglijke en lichamelijke ervaring: de school van Enrique Vargas uit Spanje, die werkt rond

Nr. 87, Juni 2003 • Elke Van Campenhout • Het kei zal zich wel weer teren:...
Wat mij bijzonder boeit zijn de representaties van de martelaren, het lichaam in zijn eindigheid...De martelaren plaatsen ons voor de temporaliteit, de eindigheid van ons lichaam

Nr. 99, December 2005 • Bojana Kunst • Samenwerken en ruimtelijkheid
vraagstuk van onze eigen eindigheid bijvoorbeeld), het 'heilige profane' dat ons incoherent samenplaatst op het beeld