Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "eindtermen"Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
Eigenlijk heeft die het statuut van een pedagogisch programma, van een verzameling eindtermen waar iedereen zich naar zou moeten richten

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Culturele competenties verhogen: Ann Olaerts over kunsteducatie...
Cultuur is intussen wel opgenomen in de eindtermen (lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs), maar dan lees ik weer dat het vak esthetica op de helling staat

Nr. 87, Juni 2003 • Marleen Baeten • Kansen bieden tot een brede en blijvende...
De basisvorming (de vakmatige en vakoverschrijdende eindtermen die gelden voor alle studierichtingen) wordt uiteraard aangevuld met opleidingspecifieke eindtermen, maar essentieel voor het onderwerp...van deze tekst is dat het leergebied muzische vorming (basisonderwijs), de vakgebonden eindtermen artistieke opvoeding (eerste graad secundair onderwijs) en de vakoverschrijdende eindtermen...De vakmatige eindtermen blijven gehandhaafd en moeten daadwerkelijk belianld worden, in tegenstelling tot de vakoverstijgende eindtermen, die enkel na te streven zijn

Nr. 88, September 2003 • Marleen Baeten • Werken vanuit de kracht en niet vanuit...
leysen Kunst en cultuur maken nu deel uit van de eindtermen van het secundair onderwijs...Je hebt er docenten muzische vorming en in het kader van de vakoverschrijdende eindtermen worden inhouden aangeboden die ook interessant kunnen zijn voor studenten SCW

Nr. 89, December 2003 • Marleen Baeten • Van Theaterstorm tot Kunstbende: Is theatereducatie te...
Het hele pakket muzische vorming en andere eindtermen die in essentie een dialoog met de wereld beogen, wordt veel vanzelfsprekender in een onderwijscontext waarin kinderen autodidactisch en...Zelfs het onderwijs, dat in het algemeen trajectmatig denkt, laat deze benadering vallen als het over kunsteducatie en andere vakoverschrijdende eindtermen gaat...Over de ontwikkelingsdoelen en eindtermen muzische vorming, die tussen 1997 en 2002 ingevoerd werden in het leerplichtonderwijs, leest u meer in Etcetera 87, p. 50-55 5 Blijf staan, ik neem

Nr. 90, Februari 2004 • Marianne Van Kerkhoven • 'De gedachten zijn vrij...': Brief aan jonge...
Dit soort van 'zich verplaatsen in de ander' zou in de lagere en middelbare scholen een dagelijkse oefening kunnen zijn, opgenomen in de eindtermen, het pakket van kennis en vaardigheden die men aan

Nr. 91, April 2004 • Leen Thielemans • Kunsteducatie, een nieuw Babel?: Een lezersbrief in...
Kunsteducatie heeft expliciet recht van spreken in het onderwijs sinds in 1997 de eindtermen muzische vorming voor het lager onderwijs werden ingevoerd, maar uit bevraging blijkt het als laatste item