Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


212 document(en) met "eisen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Het stelt grotere eisen aan de acteurs, de essentie van het acteren wordt veel duidelijker gesteld

Nr. 1, Januari 1983 • Paul De Bruyne • Het Gezelschap van de Witte Kraai: Romeo...
Een meisje dat probeert haar eigen leven te leiden tegen de dwingende eisen van familie en minnaar in. Zij is het die Romeo aanzet tot trouwen

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Je moet van een man niet alles eisen en deze doet wat hij je belooft...Ik vraag het je niet, ik mag het eisen...Hoezeer ik vergeten ben, dat ik eigenlijk van hem te eisen had

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Er wordt in Vlaanderen zo weinig over theater geschreven, dat men de neiging heeft te zeggen : elke bijdrage is welkom, maar ook hier moeten we onze eisen tot 'normale' proporties brengen

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
De beveiliging van die functie stelt echter aanzienlijk minder eisen op het vlak van infrastructuur, subsidiëring en tewerkstelling

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Misschien waren de onredelijke eisen van de arbeiders toen wel oorzaak van de crisis nu?!) De kloof tussen de cultuur van de arbei-ders en het theatermilieu is weer onoverbrugbaar groot

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Dat men meer geld moet eisen voor cultuur in plaats van grote broer NTG te benijden komt bij de GENOT-leden niet op...De grote broers willen geld voor hun reisvoorstellingen (provinciaal) en eisen repetitieruimte en decoropslagplaatsen (stad). GENOT vertoont de mercantiele trekjes van het kleinsteedse theater, waar...Sluipende Armoede bedolven te worden onder verwachtingen en eisen die men aan een gezelschap met traditie én poen nooit zou opdringen

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
eisen van een diepgaander onderzoek naar wat volgt op After Art

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
De onderhandelingen zijn nog niet rond, ik heb allerlei eisen gesteld

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Kinderprodukties eisen een soort politieke eenvoud die bij ons dus tot mooie theatraliteit leidde

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Dirigistische politiek betekent dat de staat engagementen aangaat, eisen stelt

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Er dient echter wel opgemerkt te worden dat in praktijk Cunninghams choreografieën gekenmerkt worden door een hoge mate van complexiteit en aan de dansers hoge technische eisen stellen

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Ook de niet-gesubsidieerde groepen moeten hier behandeld worden: bij groepen als de Witte Kraai is er een tendens naar het 'grote' repertoire en de professionele eisen zijn evenwaardig (zowel bij de

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
De acteurs bestormen de man, en eisen de naam

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Vera, als je terug was gekomen, maar dan had ik mijn veel te late eisen gesteld... (Het is nu alsof hij een monoloog speelt uit een ander klassiek stuk) Met jou niet op bevel naar bed

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
De produk-ties die er geprogrammeerd worden, eisen van de acteurs niet alleen een verbaal-poëtische begaafdheid, maar zijn zeker ook een uitdaging op het terrein van de lichamelijke expressie

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Maar ik begreep dat je als jonge regisseur geen eisen kunt stellen

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Een gezelschap, dat onder leiding van een regisseur dat prachtige eindmoment kan realiseren met het tergend traag neerzakkende doek, moet van zichzelf eisen dat de rest van de vertoning op datzelfde

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Heeft Atatürk niet zelf gezegd: Eén van de dwingendste eisen van dit ogenblik is de emancipatie van onze vrouwen, op alle gebieden

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Bovendien heeft het systeem waarin wij leven er voor gezorgd dat dekor-ontwerpers, schrijnwerkers, machinisten, elektriekers, dramaturgen en last but not least ook acteurs sociale eisen stellen --het