Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "elitarisme"Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Formalisme en elitarisme keurt Schechner af...Dit ruikt naar elitarisme en is bovendien een weinig praktische methode (maar allicht is dit een modernistisch bezwaar). Schechner bewondert tevens de toch formalistische abstractie van handelingenen

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Formalisme en elitarisme keurt Schechner af...Dit ruikt naar elitarisme en is bovendien een weinig praktische methode (maar allicht is dit een modernistisch bezwaar). Schechner bewondert tevens de toch formalistische abstractie van handelingenen

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • De Glamour en Glitter van het Vlaamse...
zucht naar elitarisme of snobisme van de betrokken kunstenaars of zelfs als een vorm van minachting t.o.v

Nr. 71, Maart 2000 • Frank Vande Veire • Wat willen wij?
Nu bestookt men het elitarisme vanuit de bestaande smaak

Nr. 72, Juni 2000 • Luk Van den Dries • Vaudeville
Dit comité van oude wijze mannen moest een dam opwerpen tegen het nieuwlichterstoneel, tegen het elitarisme, tegen academische vervreemding...Want de tegenstelling die met het veelvuldige verwijt van elitarisme en eenzijdigheid aan het adres van de commissie in het leven geroepen wordt, is namelijk gebaseerd op zéér conservatieve reflexen

Nr. 85, Februari 2003 • Marianne Van Kerkhoven • Een steen in een kikkerpoel: 'THEATER MOET...
Alle kunst brengt een zekere vorm van elitarisme met zich mee, die te maken kan hebben met opleidingsniveau

Nr. 97, Juni 2005 • Marleen Baeten • Enkele genereuze bedenkingen
door een aantal Vlaamse theaters en op 11 maart gepubliceerd in De Morgen en De Standaard: ‘Het probleem situeert zich namelijk niet zozeer op het vlak van het elitarisme

Nr. 97, Juni 2005 • Erwin Jans, Ivo Janssens • Een horizon van belangrijke vragen
het licht van de ideologie van nieuw rechts is het op zijn zachtst gezegd hypocriet dat het Vlaams Belang zich opwerpt als een partij die het elitarisme afwijst

Nr. 97, Juni 2005 • Pieter De Buysser • Voorwaarts: achterwaarts!
Ik heb nooit begrepen waarom de theatersector zich zo heeft teruggetrokken in haar elitarisme

Nr. 101, April 2006 • 
Het zou als not done worden beschouwd dat één hogeschool of universiteit vanwege haar 'elitarisme' of de sociaal ongelijke samenstelling van haar studentencorps in de vuurlinie zou komen te liggen

Nr. 101, April 2006 • Politiek van de kunst
Kunstwerken of artistieke evenementen met een klein en tevens sociaal ongelijk publieksbereik heten 'elitair', en dat elitarisme zou vooral niet kunnen binnen het gesubsidieerde cultuurcircuit