Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


76 document(en) met "emancipatie" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 52, Januari 1995 • Eva van Schaik • De opmars van de danser
Emancipatie Terecht haalde Leo Spreksel, organisator van het laatste CaDance Festival een citaat van Octavio Paz aan over het verlies van ons lichaam in een wereld die alles heeft afgebroken...De emancipatie van balletdansers is een langzaam, moeizaam proces, maar daarom niet minder aan de orde...de moeder- kunst der kunsten - als een a priori depersonaliserende acte van zelf-transformatie, waarin ontastbare zaken van geestelijke emancipatie lichamelijk

Nr. 53, December 1995 • Kurt Vanhoutte • De taal van de schouwburgen
De auteur voerde er een persoonlijke afrekening met een criticus in door en hekelde in één adem de intellectuele emancipatie van de vrouw

Nr. 55, April 1996 • Paul Derksen • Manifest
juist: het ontbreken van emancipatie...emancipatie op een bepaald punt is halt gehouden of in een impasse geraakt

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Klaas Tindemans • Wreedheid zonder grond
Lady Macbeth speelde een uiterst merkwaardige rol in een proces van emancipatie

Nr. 58, December 1996 • Jef Aerts • Het toneel, de woede en het sociale...
de werkelijkheid waarin het begrip "emancipatie" (persoonlijk en politiek) wel eens de kern zou kunnen uitmaken

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Luisteren naar wie niet wordt gehoord
en in het kielzog daarvan het ontstaan van een theater van 'linkse' signatuur, het opduiken van auteurs en theatermakers die partij kozen voor allerlei vormen van emancipatie (ook die van de...De emancipatie van de toneelspeler b.v...De vreugde om het opnieuw aan de oppervlakte komend engagement, het dwingende gevecht voor emancipatie op alle niveaus, de plicht - zoals John Berger die omschreef-om 'te luisteren naar wie niet

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven • Het verdwijnen
De vraag rijst of niet precies a) (de emancipatie van de danser) voorwaarde/sleutel is tot b) (het wakkerhouden van de grote structuur), of niet alle problemen die al zo lang rond b.v...Moet het gevecht om autonomie en emancipatie niet, keer op keer, in elke productie gevoerd worden...Devenez adultes, camarades travailleurs' (Roberto d'Orazio, vakbondsleider, Forges de Clabecq). In het volle besef: de weg via de emancipatie van elkeen is de moeilijkste weg

Nr. 61, Januari 1997 • Marianne Van Kerkhoven • De drager van het verhaal
middelpunt der aarde'? 6. Eenzaamheid/emancipatie Het monologerend individu staat alleen op de scène: aan welke maatschappelijk positie beantwoordt zijn plek...Wellicht moeten we de begrippen 'onhandelbaarheid' en 'eigengereidheid' positiever vertalen: zijn zij niet de tekenen van een voortschrijdende emancipatie van het individu, die nu ook het domein van...Emancipatie, schreef Heiner Müller (Jenseits der Nation), betekent in staat zijn om eenzaamheid te verdragen, de kracht hebben om alleen te staan met je mening

Nr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
Zijn opstand is een voorwaarde tot zelfbepaling en emancipatie

Nr. 65, Januari 1998 • Sigurd D'Hondt • Multiculti als lifestyle voor linkse bourgeois
Luisteren naar exotische muziek leidt nu eenmaal niet per definitie tot meer respect voor de andere, noch tot emancipatie van de makers van de muziek in kwestie

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Samenvallen met wat je denkt
die van de emancipatie van de performer die m.i

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • Twintig jaar Kaaitheater: een kleine sociogenese
Wanneer we de Vlaamse cultuurpolitiek van de jaren '70 en het begin van de jaren '80 onder de loep nemen, detecteren we een beleid dat hoofdzakelijk stoelde op waarden als emancipatie...Zo ontstond er een discrepantie tussen het cultuurpolitieke doel, namelijk emancipatie (volksontwikkeling) en het doel van de theater- en dansavant-garde, namelijk intrinsieke artistieke kwaliteit

Nr. 68, Juni 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Van de kleine en de grote dramaturgie
hiërarchisch gestructureerd theater en een theater dat de emancipatie van de speler voorstaat is nog volop aan de gang; en natuurlijk ben ik voorstander van een 'permanente dramaturgie' - zoals Meuleman die...die groepen die een 'permanente dramaturgie' voorstaan, omdat zij geloven in de emancipatie van elke artistieke medewerker bestaat een groot deel van hun praktijk precies uit dramaturgisch werk (lezen

Nr. 68, Juni 1999 • Peter Anthonissen • De sprookjesverteller van het nieuwe Berlijn
De verworven kennis heeft een schaduwzijde: haar brute echtgenoot Pony William moet haar emancipatie met de dood bekopen

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
deze context heeft het theater tot taak om de maatschappij kritisch door te lichten en zo emancipatie te bevorderen

Nr. 71, Maart 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Aantekeningen omtrent geheugen en lichaam, traditie en...
De autonomie én de emancipatie van de performer zijn voor hen te koesteren waarden; in de 'traditie' van de moderne dans kan elke danser een choreograaf zijn; in een publieke improvisatie wordt elke

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Van archipels en satellieten
Enerzijds: één van de belangrijkste evoluties in de podiumkunsten van de laatste decennia is het fenomeen dat we meestal omschrijven als 'de emancipatie van de performer'; meer en meer podiumpractici...het ensemble die zich uitdrukte in de emancipatie van de performer...deze emancipatie de meest recente schakel in het algehele maatschappelijke emancipatieproces dat werd ingezet na de Franse Revolutie en waarbij de ondergeschikte lagen' in een werkproces zich

Nr. 73, Januari 2000 • Loek Zonneveld • Een voorstel in plaats van iets definitiefs
Die in wezen oerconservatieve beweging kan niet anders worden uitgelegd dan als een keiharde poging om de emancipatie van de toneelspeler, waar het werk van Maatschappij Discordia voor staat, een

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
overgeleverd zijn en waarvan geen emancipatie mogelijk is. Het meeslepen van de ziel door het schouwspel van de opvoering, door Aristoteles nog beschouwd als een niet wezenlijk aspect van de tragedie, is de

Nr. 73, Januari 2000 • Steven Van Wolputte • DE DOOD VAN DE POSTKOLONIE
De évolués (de naam zegt genoeg) spiegelden zich aan de westerse idealen: zelfbeschikking en emancipatie uit de traditie...De stedelingen benaderden de traditie vanuit het standpunt van de moderniteit: vanuit idealen als zelfverwezenlijking, emancipatie uit de traditie, en consumptie


Toon volgende resultaten