Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


736 document(en) met "enige" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
De hierboven beschreven werkwijze is de enige mogelijkheid om met een voorstelling een uitspraak te doen over de werkelijkheid, om aan te sluiten bij een hedendaagse chaotische en complexe

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Het enige probleem was dat twee centimeters buiten het festivalgebouw geen kip daarvan op de hoogte was...Maatschappij Discordia) speelde in Leuven de enige Belgische voorstellingen van An Ideal Husband (Oscar Wilde, 1894). Bij de schaarse Nederlandse voorstellingen - O.T...Vier mannen spelen even zovele vrouwenrollen zonder gebruik te maken van enige truuk (geen vrouwenkleren, geen 'typische' gestiek, geen travestieuitspattingen). Een eerlijke tekstbehandeling blijkt

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
uniek in Vlaanderen: zij is het enige echt reizende gezelschap dat zijn eigen zaal altijd meevoert, zonder ergens nog een eigen theater te hebben

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Vooral op momenten dat met rekwisieten over en weer wordt gelopen, schept het ontbreken van een vervangend beeld enige verwarring...Daar waar het episch theater van Brecht toch wel enige afstandelijkheid vraagt...Om uit te drukken dat zij de enige figuur is in het stuk bij wie enig inzicht groeit, kiest men voor een band tussen de figuur van Kattrin en de verteller

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Vuile Mong is zowat de enige in Vlaanderen die de term strijdcultuur nog in de mond neemt en daar zelfs fier over is. Na tien jaar vormingstheater mag het duidelijk zijn dat Mong en co zich niet...Ik werkte als enige van de Studio in de KVS...NTG kreeg daarnaast een fabriekscomplex aan Minnemeers dat, met enige aanpassingen, nu repetitieruimte en opslagplaatsen biedt voor het gezelschap

Nr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Door taal te verbinden met patronen van gebaar en reactie kan het theater, over de beperkte speeltijd van een opvoering heen, enige toekomstgerichtheid aan menselijk gedrag toekennen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Het enige positieve was dat je zelf op zoek moest naar watje nodig had...Enige ervaring opdoen door elkaar wat te regisseren, te werken met de acteurs van Toneel Vandaag van Rudi Van Vlaenderen

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Ga je er langzaam maar zeker aan kapot, of is de kans reëel dat je die kwelling na enige tijd ombuigt en produktief maakt

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Da's het enige verschil tussen een kunstenaar en bijvoorbeeld een wetenschapper

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Der Menschenfeind is de enige produktie waartegen Wil Beckers, directeur van het Ankerrui-theater, U kon zeggen

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Ik zie mensen acteren, zonder pathetiek of enige verhevenheid, simpel en vooral: kwetsbaar

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Het is wel veelbetekenend dat deze handeling de enige seksuele daad is die zonder commentaar aanvaard wordt

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Na vier Kaaitheaters maakt Theo Van Rompay de balans van Vlaandrens enige theaterfestival...Het is wel veelbetekenend dat deze handeling de enige seksuele daad is die zonder commentaar aanvaard wordt...Da's het enige verschil tussen een kunstenaar en bijvoorbeeld een wetenschapper

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Na vier Kaaitheaters maakt Theo Van Rompay de balans van Vlaandrens enige theaterfestival...er enige uitstraling te bemerken op het Vlaams theater

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
dichter bij huis, Rika De Backer: "Het enige wat een volk overeind houdt en ontwikkelingskansen biedt is een permanente, algemene verbeeldings- en gevoelsvorming

Nr. 4, September 1983 • (advertentie)
Dat beweren we. Een kritische dialoog tussen makers en publiek is de enige manier om theater als militant inspirerende en niet-geTsoleerde kunstvorm te doen leven

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Conclusie: Janacek moet literair begrijpbaar zijn, wil hij op de planken enige indruk maken...Karen Vanparys, die afstudeerde aan het Antwerps Conservatorium, speelde mee in Robbe De Herts Het leven dat wij droomden, de enige uitschieter in de reeks Vlaamse televisiespelen op de BRT, het...Enige uitzondering is misschien Uitgeverij Soethoudt, al de anderen spelen op zeker

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
heeft Hancké ook enige afstand ten opzichte van 'zijn' groep

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Wij beheren hier in het Théâtre Varia 14 miljoen, zonder dat er ook maar enige overeenkomst bestaat met de staat

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
De Zen-filosofie leidde ook tot het radicaal afwijzen van de idee dat de kunstenaar door middel van zijn artistiek produkt (plastisch, muzikaal of choreografisch) bij de toeschouwer enige emotie zou...Hoewel Duchamp zelf nooit enige interesse toonde voor de Zen-filosofie, valt toch op hoezeer de artistieke ideeën die hij vanaf 1912 ontwikkelde en hun belangrijkste uitdrukking vonden in zijn Grand...Kunstenaars als Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Andy Warhol en anderen ontwierpen decors die op zichzelf vaak prachtig waren maar in geen enkel opzicht enige verklaring of interpretatie boden van


Toon volgende resultaten