Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


131 document(en) met "erkend" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
1776 door Kaiser Joseph II erkend-met die voor het Absolutisme zo typische gelijkstelling van Monarchie en Staat-tegelijkertijd als ''Hoftheater" en "Teutsches Nationaltheater", nam het Burgtheater

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans • De Munt is een huis van hoop
België een componist van hedendaagse muziek wil zijn); pas na zijn dood wordt de kunstenaar als zodanig erkend: hij lijkt dan noodzakelijk geweest te zijn,- een bittere troost

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
Sprookjes worden, in wetenschap en cultuurfilosofie, algemeen erkend als meer dan "vertelseltjes voor kinderen": het zijn kristallisatiemomenten van waarheden en waarden, met een mythologische

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
Voor volgend seizoen wordt Teater Poëzien opnieuw erkend en gesubsidieerd

Nr. 18, Juni 1987 • Inhoudstafel
Ook het beleid doet een inspanning voor jeugdtheater: Stekelbees en Speeltheater krijgen meer toelage, Theater Poëzien wordt opnieuw erkend...Blauwe Maandag Compagnie worden integendeel erkend

Nr. 18, Juni 1987 • (advertentie)
03) 2371792 KREATIEF li terair-en kunstkritisch tijdschrift INSTITUUT™, RITMIEK JAQUES-DALCROZE erkend door de staat ritmiek - muziek - beweging

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De opleiding werd door de overheid erkend en wordt nu al gegeven in Arnhem, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Maastricht

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
De lijst van vorig jaar wordt uitgebreid met de Blauwe Maandag Compagnie, die nu voor het eerst wordt erkend, evenals De Tijd, ontstaan uit de fusie van Akt/Vertikaal en het Gezelschap van De Witte...deze optiek, aldus de minister, blijft het gezelschap De Korre in Brugge erkend

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
De traagheid van de muzikale stroom wordt dus volmondig als zodanig erkend, en bepaalt de acteercode...Een voorbeeld: in 1955 publiceerde William Gaddis The Recognitions, een boek dat pas nu als een meesterwerk erkend wordt -- maar welke opvoering uit 1955 kon op 1988 wachten om als belangrijk ervaren

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
te besteden, slechts 13,86 %. In 83-84 waren er 5 kinder- en jeugdtheatergezelschappen erkend, 7 in 84-85...85-86 werd Brialmont niet langer erkend, maar het hierdoor vrijgekomen budget (bijna 13 milj

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
De bevreemdende kracht van Büchners onaffe tekst, de doordringende moderniteit ervan, wordt in deze enscenering niet als waarde erkend

Nr. 24, December 1988 • Christel Op de Beeck • Stekelbees (en) festival
Het (kinder)publiek wordt (eindelijk) erkend als bestaan- De Blauwe Zebra - Een 1/2 tuinhuis - Foto: De Blauwe Zebra De Blauwe Zebra -De Beer - Foto: Peter van

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Dans, mime, poppentheater en toneel -- de toelichting vermeldt geen musical of ander muziektheater -- worden volgens dezelfde normen erkend resp...Een gezelschap wordt in principe voor 4 jaar erkend -- tenzij het zelf kiest voor een wettelijk statuut -- op voorwaarde dat het op basis van een beleidsnota een directeur benoemt en een bepaald...Daarnaast kunnen zowel toneelgezelschappen als 'produktieve en creatieve centra' erkend worden als werkplaats : zij moeten de ad hoc-projecten opvangen, steunen en begeleiden

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
De Colombinaprijs is, zoals ik het zie, in de eerste plaats een waardering voor het werk van BMC Ik ben zéér blij dat dit werk bekend en erkend wordt

Nr. 28, December 1989 • Alexander Baervoets • Vlaams dansbeleid maakt geen school
Zij wil het vak van danser, dans-leraar en choreograaf tot een erkend beroep gepromoveerd zien : een lofwaardig opzet met vele argumenten pro, maar waaraan toch ook enige an-geltjes vastzitten...Men hoopt dat hun diploma op termijn wettelijk erkend en beschermd zal worden en dat ze mettertijd een sluitend net van privé-dansschooltjes zullen vormen en de plaatsen in de academies zullen opeisen

Nr. 31, September 1990 • Hildegard De Vuyst • Een lege plek om te blijven
De kat op de koord Een kunstencentrum moet erkend worden door een nog te installeren Raad voor Kunstencentra, maar het kabinet van Cultuurminister Dewael laat weinig twijfel bestaan over wie

Nr. 32, December 1990 • (advertentie)
Zij wonen en werken in Brussel en worden, bij ons maar ook in het buitenland, erkend als twee van onze meest prominente theaterkunstenaars : Josse De Pauw, acteur-auteur-regisseur voor theater en film

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Het kunstwerk bestaat slechts als kunstwerk voor zover het erkend wordt: een schilderij heeft nood aan een kijker, een muziekstuk aan een luisteraar, een gedicht aan een lezer, enz...Want betekent erkenning ipso facto betaling ? Wordt het schilderij erkend door wie betaalt om het museum te bezichtigen ? Wordt het meer erkend door wie bereid is er meer voor te betalen ? Een

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Om projectsubsidie te kunnen ontvangen dienen de belanghebbende organisaties immers wel erkend te zijn...Kunstencentrum Een instelling kan als kunstencentrum erkend worden indien het beschikt over rechtspersoonlijkheid - ook hier geen verplichte juridische vorm -en als een kunstencentrum...Verder moet, om erkend te worden, een kunstencentrum "ten minste één eigen produktie of co-produkties van elk minimum 5 voorstellingen gerealiseerd hebben op het vlak van de podiumkunsten" (11). Deze

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
HIJ Ik heb - toen ik voelde dat ik dit intense en infantiele verlangen kon en ging bedwingen - mijn kalme inbezitneming van mijzelf erkend


Toon volgende resultaten