Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


499 document(en) met "ervaring" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 9, Januari 1985 • (advertentie)
Een bank die met haar ervaring en deskundigheid borg staat voor uw toekomst

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
gezonde volkslichaam betekende en Marie-Hélène of waarom niet een mooie tiet Daniël Paul uit eigen ervaring is me bekend dat een arische maag beter

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
Ik moet hierbij vermelden dat ik de opvoering tweemaal heb gezien, en dat het nodig blijkt om over mijn dubbele ervaring te spreken...Wanneer de toeschouwer interesse verliest voor de pirouettes van Chéreau, dan blijft hij als toehoorder gekluisterd aan de partituur: Lucio Silla blijft een unieke ervaring, dank zij Mozart (welk een

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans • M U N T D O S...
Dat nieuwe concept is gegroeid uit de ervaring met de verschillende regisseurs ? "Precies

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
deze ervaring, besloten de weg van de Munt nog scherper te tekenen, naar een nog meer specifiek projectprogramma -- ik gebruik het woord naar analogie met de Schaubühne

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Totale Sprakeloosheid is de ervaring van een zoon die, na de zelfmoord van zijn moeder, voor de onmogelijke opdracht staat haar inhoudsloze leven in een verhaal te vatten...Hoe indringender de ervaring, hoe minder uitgesproken zijn verwoording," heeft Pinter ooit beweerd

Nr. 11, Juni 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De plaats waar je zit, in een concertzaal of een schouwburg, bepaalt mee je ervaring van de uitvoering of de voorstelling

Nr. 11, Juni 1985 • Freddy Coppens • DOSSIER OPLEIDING
Acteur worden is er minder een kwestie van weten dan een groeiproces met het accent op het ontwikkelen van de persoonlijke ervaring...De tijd die ik in zijn klas heb doorgebracht is zonder overdrijven de meest opwindende ervaring uit mijn leven

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Krapp's laatste band (ARCA/Net/T 19) foto Steven D'Haens De brave soldaat Schweik (KNS - Luc Philips & Robert Marcel) "Bij het acteren speelt ook de ervaring van de acteur...een belangrijke rol, niet alleen de theaterervaring, maar vooral zijn persoonlijke ervaring, dat wat hij meemaakt in zijn leven...Trouwens, mijn ervaring is dat, als je het peil van de toeschouwers bekijkt, zij nog moeilijk kunnen kiezen

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Steeds weer kom je tot dezelfde drempel wegens de beperking in leeftijd en ervaring...De ervaring leert nl

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
De kennis en de ervaring, de wil om op uitdagingen in te gaan, waarvan Brook in de veertig jaar dat hij nu als theatermaker werkt blijk heeft gegeven, zijn daar zeker niet vreemd aan

Nr. 12, Januari 1985 • Inhoudstafel
Naar aanleiding van de mystieke ervaring bij Hadewijch zoekt Frie-da Pittoors naar de rol van het genot in het proces van zelfverwerkelijking

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
Zijn belangrijkste adviseurs voor toneelaangelegenheden zijn twee gepensioneerde schooldirecteuren die noch door ervaring, noch door scholing enige vat hebben op de toneelpro-blematiek; andere

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Ook had ik een korte tijd de kracht om deze ervaring te doorstaan

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
jazz, country), strips, paarderen-nen, auto's (Packards, Plymouths, Ford Deuce Coups, T-Birds): Shepard verwerkt het allemaal en gebruikt daarbij op frappante wijze zijn fantasie en persoonlijke ervaring...Verbeelding en realiteit vormen een tandem waarbij de verbeelding de schrijver net zo ver brengt als zijn ervaring reikt

Nr. 13, April 1986 • Edward van Heer • Jan Ritsema: "Ik maak graag mooie produkties,...
had natuurlijk al een ruime regie-ervaring

Nr. 13, April 1986 • Geert Opsomer • "Frans Franz" en "Alles Liebe"
De taal, het gezegde wordt steeds minder expli-catief (bedrieglijk soms) en de toeschouwer is vaak aangewezen op de minder analytische gedragstaai, die hem een fragmentarische ervaring bezorgt...Om die fragmentarische ervaring is het de theatermakers te doen en het is dan ook begrijpelijk dat ze niet geneigd zijn om ten gerieve van de lezer de dialogen informatiever, doorzichtiger te maken

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Maguy Marin en Ballet Opéra de Lyon
Deze Cendrillon lijkt ons noch voor Maguy Marin, noch voor de dansers van Lyon een essentiële ervaring

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
gevormd door deze ervaring - naar een ander "interessanter" terrein over te stappen

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter, Geert Opsomer • Taal in beweging, beweging in taal
Mijn voorkennis en ervaring bepalen natuurlijk mee de manier waarop ik een voorstelling bekijk...Muzikale ervaring kan volgens Roland Barthes enkel in metaforen uitgedrukt worden


Toon volgende resultaten