Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


65 document(en) met "ethiek" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
moet je gaan kijken wanneer en hoe het gemaakt is? Dan zie je dat het geen kunst is, dat het niet mooi is. Alle esthetiek berust op een ethiek...Misschien mooi, maar met de achterliggende ethiek kan men niet akkoord gaan, zodat het voor mij lelijk blijft

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Twee groepen die een totaal andere ethiek over theater hadden dan Delval en ik

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Humanistische ethiek is echter andermaal niet tegen de Dood opgewassen en Kristoffel volgt hem orthodox

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Waar heeft het zich vertaald in een even praktisch als onnavolgbaar gemarchandeer met ethiek en moraal

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
waren beschaamd iets moraliserends te zeggen, maar ik denk dat in de jaren 80 de behoefte aan een moraal, een ethiek voor de samenleving en het individu opnieuw scherp wordt aangevoeld

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
cheated on your wife... ? You did it, live with it. (Pause) You fuck little girls, so be it. There's an absolute morality ? May be. And then what ?" Wie dacht dat ethiek en opportunisme niet...Uiteindelijk wijst Roma elk ideaal, elk middel om de realiteit te overstijgen, categoriek af, of het nu gaat om ethiek, filosofie, godsdienst of kunst

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Over lijdzaamheid, verzet en de onbruikbaarheid van ethiek in gespannen situaties

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Zich aansluiten bij sociale bewegingen ligt hem trouwens niet: hij is tezeer een individualist, doordrongen van de viriele "frontier "-ethiek

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Het politieke apparaat lacht in zijn vuistje wanneer arme drommels als deze bouwvakkers zich laten leiden door opportunisme en zelfingenomenheid, wanneer een hun vreemde ethiek inzet wordt van een

Nr. 23, September 1988 • (advertentie)
Met JAN HOET (B) en WIM MEUWISSEN (NL) za 22 ONDREJ HRAB (TSJECH) ethiek en theater in het Oostblok hräb Inlichtingen over aanvangstijden en kosten: Theaterschool/mime

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
inwerken op de Umwelt, waaronder niet in het minst de politieke ethiek

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
Louis XIV Ethiek was niet mijn zaak, hertog, maar iets voor mensen zoals jij die de dingen alleen maar gadeslaan

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
het Schauen ligt een ethiek besloten

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Niet de economie, maar de ethiek van het verzaken vindt de toegang tot wat zich in het kunstwerk verbergt

Nr. 34, Juni 1991 • Ludo Abicht • De blanke, de rode en de mongool
Je zou daarop een hele ethiek van de solidariteit tussen slachtoffers en onderdrukten kunnen bouwen, een soort van Internationale van de verliezers

Nr. 35, September 1991 • Konrad Maquestieau • De theatraliteit van de cinematografie
Met die ethiek van de afstand heeft Manoel de Oliveira al zijn films gerealiseerd

Nr. 36, December 1991 • Benoît Vreux • Van leeg tot barstensvol
Want deze uitspraak bevat de resten van een ethiek van de creatie

Nr. 37, April 1992 • Maarten Van Steenbergen • boekbespreking /
Iedere auteur kreeg één steekwoord, respectievelijk : verleden, toekomst, esthetiek, ethiek, menselijke relaties en situationele relaties...zijn essay Ontmaskering van een kwelling stelt docent cultuurfilosofie en ethiek Ronald Commers dat vele regisseurs meer geïnteresseerd zijn in het opvoeren van hun eigen 'theateren', dan in het

Nr. 39, December 1992 • ERwin Jans • "Ben ik dan uit de tijd gevallen?"
Het gaat Pinter minder om de psyche dan wel om de politiek, minder om de psychologie dan wel om de ethiek

Nr. 39, December 1992 • Geert Opsomer • Van schilder tot schrijver van de ruimte
Dit gegeven markeert een paradoxale verbinding van een anti-deterministisch en veranderlijk maatschappijbeeld met een universele katholieke doxa en ethiek